Main Menu
User Menu

Anotace - Mombeeck, Erik

Luftwaffe Gallery - Lu/Ga No1

     
Název knihy:
Name of the book:
Luftwaffe Gallery - Photos&Profiles - Lu/Ga No1
Autor:
Author:
Erik Mombeeck
Místo vydaní:
Published in:
Linkebeek
Nakladatelství:
Publisher:
A.S.B.L. La Porte d´Hoves
Rok vydání:
Year of Publication:
2010
Počet stran :
Pages:
56
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
9782930546032
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Red Cowling Bands (2-10)
Yellow Cowlings (11-20)
White Noses on Bf 110 (21-27)
Junkers Ju 88 Special (28-30)
Cross Hatch Paint Schemes (31-41)
Tunic Lapel Badges (32-50)
The Bonzo Dog Character (51-55)
Anotace:
Anotation:
Nová kniha uznávaného historika Erika Mombeecka je postavena zejména na fotografiích. Ten během svého více jak 25. letého bádání shromáždil velké množství fotografií jak z veřejných, tak soukromých sbírek.
Spojil se proto s kreslířem Thierry Dekkerem a vytvořili novou sérii publikací, kde právě tyto fotografie, doplněné barevnými rekonstrukcemi letadel a stručnými texty, tvoří základ.
První díl přibližuje zejména stroje Bf 109 a jejich zajímavé markingy - rudé pruhy na žlutých "čumácích" strojů JG 53 z obodbí Bitvy o Británii, vývoj zbravení žlutých "nosů" Bf 109 F v roce 1941, "mřížovanou" kamufláž Bf 109 E z léta 1940, užití psa Bonza, zanku 1./JG 2, opět na "Emilech".
Další letouny z výzbroje Luftwaffe zastupují Bf 110 a Ju 88. U prvního je popsáno užití bílé barvy na jejich přídích, u druhého nasazení ve Středomoří.
Poslední část je věnována odznáčkům - znakům různých jednotek, které používali na svých uniformách příslušníci Luftwaffe a jejich využití při identifikaci emblémů na letounech.
V první části je tak přes 100 fotografií a 40 barevných bokorysů a zajímavé informace v ní najdou nejen modeláři.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Mombeeck-Erik-t96864#359997Verze : 0
MOD