Main Menu
User Menu

Adam, Ehud

Aluf Ehud "Udi" Adam?-


- stojí v čele Severního velitelství
URL : https://www.valka.cz/Adam-Ehud-t42728#168528Verze : 0
MOD
Generálmajor (Aluf) Ehud "Udi" Adam (po hebrejsky אהוד ("אודי") אדם)


Vojenská kariéra Udiho Adama začala roku v 1976.

1984: menovaný veliteľom výcvikovej skupiny tankového práporu (skupina Sinaj), neskôr menovaný veliteľom tankovej skupiny "Sufa"
1985: menovaný veliteľom tankového práporu "Šalah"
1986: menovaný veliteľom tankového práporu, ktorý pripravoval veliteľov pre tanky M-48 Patton
1987: ako dôstojník pôsobil v skupine "Plada" na jednom z oddelení generálneho štábu
1989: začiatok štúdia za účelom dosiahnutia vyššieho vzdelania v Paríži (angl. orig. School for War studies)
1991: menovaný veliteľom záložnej formácie tankového vojska "Merkavot Heš", zároveň bol veliteľom výcviku tankového vojska vo výcvikovom centre pozemných síl
1993: menovaný veliteľom tankovej brigády "Kfir"
1995: menovaný veliteľom tankovej brigády "Bnei Or", ktorá cvičila tankových veliteľov a dôstojníkov
1997: menovaný veliteľom brigády ( ? ) (angl. orig. "Man Power Brigade for the Field Corps")
1999: velil skupine "Plada"
2001: menovaný veliteľom zodpovedným za logistiku a technológie pozemného vojska
2005: menovaný veliteľom Severného veliteľstva
2006: Udi Adam je v súčasnosti (august 2006) stále veliteľom Severného veliteľstva


Genmjr. Udi Adam vyštudoval (Bc.) psychológiu a sociológiu na univerzite Bar Ilan. Vojenské vzdelanie si dopĺňal v Paríži na "School for War Studies" (viac informácií o tejto inštitúcii sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť), kde vyštudoval (M.A.) odbor strategické štúdie.


Genmjr. Udi Adam je ženatý a má tri deti.
URL : https://www.valka.cz/Adam-Ehud-t42728#170818Verze : 0