Main Menu
User Menu

8. Udílení darů a medailí

Udílení darů a medailí


Udílení darů a medailí upravuje ustanovení § 100 zákona č. 273/2008 Sb.


Dar nebo medaile se může udělit fyzické i právnické osobě, která poskytla pomoc orgánům policie nebo příslušníkovi policie. Situace upravuje příslušný § 100.


Darem se rozumí movitá věc nebo i peněžní částka.


Dar uděluje ministr, policejní prezident, ředitel KŘ nebo vedoucí útvaru policie.
Medaili uděluje policejní prezident nebo ministr.


Zdroj:
- zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
URL : https://www.valka.cz/8-Udileni-daru-a-medaili-t91129#340692Verze : 0
Služební medaile Policie České republiky


Dle § 1 písm. a) vyhlášky č. 433/2004 Sb., stanovující druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, se udělují medaile pro Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a Úřad pro zahraniční styky a informace
- medaile „Za statečnost“,
- medaile „Za zásluhy o bezpečnost“,
- medaile „Za věrnost“ I., II. a III. stupně.


Dle § 8 odst. 1 písm. a), b), c) vyhlášky č. 433/2004 Sb., se
- medaile „Za statečnost“ uděluje za projevení osobní statečnosti,
- medaile „Za zásluhy o bezpečnost“ uděluje za splnění zvlášť významného služebního úkolu,
- medaile „Za věrnost“ I., II. a III. stupně se týká příkladného plnění služebních povinností spojených s délkou trvání služebního poměru a to
-- I. stupně za 30 let služby,
-- II. stupně za 20 let služby,
-- III. stupně za 10 let služby.


§ 7 vyhlášky č. 433/2004 Sb. stanovuje, že součástí medaile je i doklad o jejím udělení, který obsahuje identifikační údaje příslušníka bezpečnostního sboru, podpis služebního funkcionáře a datum udělení.


Zdroj:
- vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení (podle stavu k 20.8.2007)
URL : https://www.valka.cz/8-Udileni-daru-a-medaili-t91129#340693Verze : 0