Main Menu
User Menu
Služební slibAby vznikl služební poměr příslušníka P ČR, musí dojít ke složení služebního slibu, který se následně stvrdí podpisem.


Služební slib zní:


Citace :

Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.Text byl převzat z oficiálních stránek Policie České republiky www.policie.cz a uveřejněn s laskavým svolením Policejního prezidia České republiky.
URL : https://www.valka.cz/6-Sluzebni-slib-t91125#340688Verze : 0