Main Menu
User Menu

4. skupina pravidelných domorodých sil Mehal-la Jalifiana [1923-1925]

4th Regular Indigenous Group Mehal-la Jalifiana

Grupo de Regulares Indígenas Mehal-la Jalifiana n° 4 (GIR 4)

     
Název:
Name:
4. skupina pravidelných domorodých sil Mehal-la Jalifiana
Originální název:
Original Name:
Grupo de Regulares Indígenas Mehal-la Jalifiana n° 4 (GIR 4)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1923
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
20.09.1925
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1923-20.09.1925 Vojenský úřad Ceuta
Dislokace:
Deployed:
01.06.1923-20.09.1925 Xauen, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://caballipedia.es/1891
www.aulamilitar.com
www.infanteria47.es

URL : https://www.valka.cz/4-skupina-pravidelnych-domorodych-sil-Mehal-la-Jalifiana-1923-1925-t258844#708381Verze : 1
MOD