Banderovci na Slovensku (1945 – 1947)

Autor: Radek Havelka / Admin 🕔︎︎ 👁︎ 36.332

Banderovci na Slovensku (1945 – 1947)

Banderovci. Komunistická propaganda ich vykresľovala ako krvilačné bandy, prepadávajúce a rabujúce slovenské obce a obyvateľstvo, vraždiace civilistov, komunistov a Židov na východnom Slovensku v rokoch 1945 – 1946. V čase ich prebíjania sa československým územím v roku 1947 do americkej okupačnej zóny v Rakúsku a Nemecku bolo proti nim nasadených takmer 14 tisíc československých vojakov, príslušníkov Národnej bezpečnosti, Zboru národnej bezpečnosti a mobilizovaných bývalých partizánov, vojenská technika a letectvo... Ako to skutočne bolo s banderovcami? Odkiaľ sa zobrali, prečo aj po vojne bojovali, s akým cieľom prenikali na Slovensko? Ako prebiehali boje s československou armádou a o čom bola ich  propaganda? Naozaj ohrozovali krajinu a jej obyvateľstvo alebo to všetko bolo len výplodom účelovej komunistickej propagandy, ktorá aj v priebehu ďalších desaťročí živila „banderovskú legendu“ v Československu pomocou umeleckej literatúry, publicistiky, kinematografie atď.?

Na tieto ale aj ďalšie otázky hľadá odpoveď autor monografie „Banderovci na Slovensku (1945 – 1947)“, ktorá uzrela svet v novembri 2007 v Banskej Bystrici. Po 60 rokoch od ukončenia bojov s banderovcami v Československu autor nanovo otvára problematiku, polemizuje so staršou literatúrou, konfrontuje staršie a najnovšie poznatky (a to aj poľskej a ukrajinskej historickej vedy), poukazuje nielen na samotné prieniky (vpády, tzv. rejdy) banderovcov na Slovensko v prvých povojnových rokoch, ale aj na širšie historické súvislosti – v historickom kontexte podáva fragmenty vzniku a činnosti Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a jej vojenských formácií, ako aj Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) a podstatu ich boja predovšetkým na území juhovýchodného Poľska (Lemkoviny) v kritických rokoch 1945 – 1947, odkiaľ sa banderovské ťaženia na Slovensko organizovali. 

Obsah knihy:

■ Slovenská a česká historiografia, publicistika, umelecká literatúra, (kinematografia) o pôsobení banderovcov v Československu (1947 – 2007)
■ Vojenské oddiely ukrajinských nacionalistov a ich úloha vo vojne Nemecka proti Poľsku a ZSSR (1939 – 1945)
■ Činnosť oddielu UPA „Smyrnyj“ na poľsko-slovenskom pohraničí v kontexte ukrajinského povstania v Poľsku (1945 – 1947)
■ Prvý rejd banderovských oddielov na Slovensko (august – september 1945)
■ Vraždy Židov a komunistov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945: Kolbasovská tragédia
■ Druhý rejd oddielov UPA na Slovensko (apríl 1946)
■ Lemkovskí utečenci na Slovensku (1945 – 1946)
■ Cesta na Západ: prechod oddielov UPA územím Československa v roku 1947

Reklama

Autor: Michal Šmigeľ
Vydavateľ: Katedra histórie FHV UMB – Ústav vedy  a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania: 2007
Počet strán: 196
ISBN: ISBN 978-80-8083-483-8
Kontakt: smigel@fhv.umb.sk

Cena: 350,- Sk (280,- Kč) + poštovne

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více