Main Menu
User Menu

Řád Svatého Ondřeje Prvořečeného

Order of Saint Andrew the Apostle the First-Called

Rad svätého Andreja Prvopovolaného

Орден Святого апостола Андрея Первозванного

     
Název:
Name:
Řád Svatého Ondřeje Prvořečeného
Název v originále:
Original Name:
Орден Святого апостола Андрея Первозванного
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.07.1998
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
I.G. Spasskij : Mezinárodní a ruské řády do roku 1917 (Leningrad 1963)
E.N. Ševaleva : Katalog řádů a vyznamenání, medailí a čestných odznaků (Leningrad 1962)
URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#412305Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Svatého Ondřeje Prvořečeného
Název v originále:
Original Name:
Орден Святого апостола Андрея Первозванного
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.07.1998/obnovení starobylého řádu
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Tento starobylý řád nazýváme "velkým" řádem.
Klenot:
Badge:

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
pravoslavnie.gorojane.tv
URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#412306Verze : 2

Řád Sv. Ondřeje


Řád je označen jako „První a nejvyšší řád svatého Ondřeje„. Tento „velký" řád byl založen v roce 1689 (jiné prameny uvádějí rok 1699) ruským carem Petrem I. (1689- 1725). Cílem Petra bylo založit velký rytířský řád, který by byl nejvyšším řádem Ruska po vzoru velkých řádů staré Evropy.

Řád svým jménem připomíná ruského světce sv. Ondřeje a jeho historický význam pro křesťanství v Rusku je nesporný.

Řád je určen jako nejvyšší ocenění v oblasti vojenství, ale i pro příslušníky vysoké ruské šlechty za jejích podíl na budování ruské říše, armády i námořních sil.

Car Petr I. sám přijal tento řád v roce 1723 za prokázané vítězství nad dvěmi švédskými válečnými koráby v ústí řeky Něvy. První rytířem řádu sv. Ondřeje se již v roce 1699 stal generál-admirál Golovějev.

Statut řády z roku 1720 hovoří o 24 rytířích řádu, ale ještě za života Petra I. se číslo navýšilo na celkový počet 38 rytířů řádu. Řádové stanovy jsou potvrzeny dne 5. dubna 1797 (korunovace cara Pavla I.). V době panování cara Pavla dochází k udělení řádu i představitelům pravoslavné církve. V roce 1797 je do řádových stanov dopracovaná možnost udělit řád s brilianty, tedy jisté povýšení řádového stupně .

5. srpna roku 1855 dochází k další změně. Výnosem je nařízeno, že pokud je řád udělen za vynikající vojenské zásluhy, vítězné bitvě na pevnině či moři doplňuje se meči.

Řádové heslo v překladu :
ZA VÍRU A VĚRNOST
Řád sv. Ondřeje má jen jediný řádový stupeň, velkokříž. Klenot je nošený na velkostuze a doplněný řádovou hvězdou. Řádový řetěz je mimořádná odměna a povýšení řádu. Brilianty jsou dalším drahocenným doplňkem. Takovým řádů říkáme „velké".

Velikost řádového kříže i hvězdy není přesná, neb v každém historickém období byl náhled na klenotnické zhotovení klenotu, velikosti hvězdy rozdílný. Jako příklad uvádíme:
Hvězda : 80 mm, 89 mm ,77, 7 mm, 76 mm, 81, 6 mm.
Řádový klenot : 90, 7 mm x 56, 7 mm
: 86. 8 mm x 63, 0 mm

Ukázka řádových dekorací s detaily – převzata z oficielních ruských stránek. V Národním muzeu v Praze je uložen tento řád ze sbírky pana V. Měřičky.

Řád nezanikl a po roce 1917 byl jako řád dynastický vzácně udělovn hlavou „ domu „ Romanovců příslušníkům nejvyšší šlechty.

Literatura :
I.G. Spasskij : Mezinárodní a ruské řády do roku 1917 ( Leningrad 1963 )
E.N. Ševaleva : Katalog řádů a vyznamenání, medailí a čestných odznaků ( Leningrad 1962 )


Úvodní část č. 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#347639Verze : 2
Řád sv. Ondřeje je až do roku 1998 rodinným řádem dynastie Romanovců. Po vyřešení právních nároků dochází ke svolení potomků posledního cara Nikolaje II. a řád Sv. Ondřeje se stává nejvyšším a nejvznešenějším řádem Ruské federace .

Na základě výnosu prezidenta Ruské federace číslo 757 ze dne 1. července 1998 je tento velký a vznešený řád obnoven a začleněn do soustavy řádů a vyznamenání federace.

Řád sv. Ondřeje je nejvyšším státním řádem Ruské federace.

Řád sv. Ondřeje je určen jako vysoká odměna či ocenění pro zahraniční představitelé, hlavy státu, nejvyšší orgán pravoslavné církve případně pro občany Ruské federace za zcela mimořádné zásluhy o stát.

Řád sv. Ondřeje se nosí v jediném stupni velkokříže na řádové stuze přes pravé rameno k levému boku, může být za zcela mimořádné zásluhy udělen s řádovým řetězem. Řádová hvězda se nosí na levé straně hrudi na všemi dalšími řádovými dekoracemi .
Za vynikající válečné zásluhy se řádový klenot i řádová hvězda doplňují meči. V případě, že se nosí jen malá řádová stužka je nošena vždy na předním místě, nad všemi dalšími stužkami.

Řád sv. Ondřeje je udělován a nošen jen v jednom stupni (velkokříž, řádový klenot, hvězda řádu a velkostuha). Za zcela mimořádné zásluhy je řád udělen s řetězem. V případě, že je řád udělen za vynikající vojenské či válečné zásluhy, doplňuje se meči. Meče se upevňuji mezi řádový klenot a carskou korunu. Dálka každého meče je 47 mm. Na hvězdu jsou meče položeny křížem pod středovým medailonem.

Řád se nosí jen při slavnostním příležitostech, pro praktické nošení je na stejnokroji nošena malá stužka o velikosti 45 x 12 mm. Stužka se nosí vždy nad všem řádovými stužkami. Pokud je řád udělen s meči, jsou na malé stužce upevněny překřížené meče. Na občanském oděvu se místo stužky nosí rozetka o velikosti 22 mm.

Prameny
Komise pro řády a vyznamenání Ruské federace

URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#347642Verze : 2
Originální název je Орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Zdroj: pravoslavnie.gorojane.tv
Řád Svatého Ondřeje Prvořečeného - dekret

dekret
Řád Svatého Ondřeje Prvořečeného - Řádový řetěz

Řádový řetěz
Řád Svatého Ondřeje Prvořečeného - Vasilij Pavlovič Goč

Vasilij Pavlovič Goč
URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#347656Verze : 1
Název
Name
Řád Svatého Ondřeje Prvořečeného
Order of Saint Andrew the Apostle the First-Called
Орден Святого апостола Андрея Первозванного
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
05.05.1779 Romanov, Konstantin Pavlovič
06.07.1796 -, Mikuláš I. Pavlovič
27.09.1809 Bagration, Pjotr Ivanovič
DD.MM.2008 Kalašnikov, Michail Timofejevič
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#627298Verze : 0
MOD