Main Menu
User Menu

Uveden v rozkazu

Mentioned in Despatches

Uvedený v rozkaze

     
Název:
Name:
Uveden v rozkazu
Název v originále:
Original Name:
Mentioned in Despatches
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Uveden-v-rozkazu-t50227#429849Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Uveden v rozkazu
Název v originále:
Original Name:
Mentioned in Despatches
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Uveden-v-rozkazu-t50227#429850Verze : 0
MOD
Mentioned in Despatches (MID) - vojenské vyznamenanie za hrdinstvo, alebo iné skutky

Udeľuje sa formou zmienenia v hlásení nadriadeného veliteľa nadriadenému, najčastejšie na stupni armáda, pričom sú uvedené detaily skutku. O citácii sa udeľuje certifikát a bronzový dubový list na stužku k vyznamenaniu udeleného vojakovi za účasť v danej bojovej operácii. V prípade že za operáciu nebola udeľovaná medaila, nosí sa dubový list na ľavej strane na uniforme. V prípade opakovaného udelenia sa udeľuje len certifikát, neudeľujú a nenosia sa ďalšie dubové listy.


Zdroj: en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Uveden-v-rozkazu-t50227#193372Verze : 1
MOD
Příklad užití na Naval General Service


Zdroj: www.jcollinsmedals.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Uveden-v-rozkazu-t50227#345107Verze : 0
Název
Name
Uveden v rozkazu
Mentioned in Despatches
Mentioned in Despatches
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Uveden-v-rozkazu-t50227#554614Verze : 0
MOD