Main Menu
User Menu

Generálporučík

Lieutenant General / Generalleutnant

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
generálporučík
Generálská skupina:
Generals Group:
-
Datum vzniku:
Established:
?
Předchůdce:
Preceding Rank:
generálporučík
Datum zániku:
Abolished:
08.05.1945
Nástupce:
Succeeding Rank:
-
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
generál výsadkových jednotek
generál pěchoty
generál jezdectva
generál dělostřelectva
generál horských jednotek
generál ženijních jednotek
generál spojovacích jednotek
generál letectva
generál tankových jednotek
generál protiletadlových jednotek
generál leteckých spojovacích jednotek
admirál
generál pobřežních jednotek
generál Zbraní SS
generál policie
Hodnost nižší:
Lower Rank:
generálmajor
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
Počet udělení:
Number of Appointments:
?
URL : https://www.valka.cz/Generalporucik-t107922#383737Verze : 0
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Generalporucik-t107922#416320Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/Generalporucik-t107922#657010Verze : 1
MOD