Main Menu
User Menu

Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku

Commomerative Medal of 7th Shooting Regiment "Tatransky"

     
Název:
Name:
Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str. 27
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str. 11
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-7-streleckeho-tatranskeho-pluku-t105644#377646Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1974
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Avers:
Medaile je sice poněkud fádní, ale zároveň romantická. Medaile má zvýšený okraj, který tvoří 4 mm široké mezikruží pokryté lipovými lístky, kterých je 39 (uvádí pan Měřička). Ve vnitřní ploše medaile je pohled na starobylé slovenské město Nitru s typickým kostelem a hradem.

Revers :
Medaile s mírně zvýšeným okrajem má ve svém středu letopočet:
- 1917 rok zformování pluku
- 1947 jubielní rok

Pod letopočty jsou reliefní nápisy:
- BEREZAŇ - místo na Ukrajině kde byl pluk zformován
- NITRA - posádkové město pluku

Při okraji je určující nápis:
"7. STŘELECKÝ TATRANSKÝ PLUK"

Ouško je kulovité se závěsným kruhem. Medaile má průměr 37 mm při síle 2 mm.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:

Průvlečná, 40 mm široká stuha má základní bílou barvu se 17 mm širokým středním pruhem. Ve vzdálenosti 1 mm od středního pruhu je 2,5 mm široký jasně modrý proužek a dále ve stejné vzdálenosti 2,5 mm široký proužek červený.

Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.27
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str. 11
Foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-7-streleckeho-tatranskeho-pluku-t105644#377647Verze : 1
Medaili 7. pěšího střeleckého pluku můžeme zařadit svým námětem mezi dekorace vlastenecké, která tak jako medaile 6. pluku Hanáckého je připomínkou jednotného demokratického Československa, které má (mělo) svůj zrod také v Ruských legiích.
Příslušníci pluku měli ještě to štěstí, že v roce 1947 proběhli poslední oslavy jednotky a při této armádní slavnosti bylo rozhodnuto o založení pamětní (jubielní) medaile.
Poznámka :
Všechny informace o těchto dekoracích, jejich popis, zpracování to je práce našeho faleristy pana Václava A. Měřičky i zda bychom chtěli připomenout, že byl prvním, kdo zpracoval přehled medailí z kterého ještě dnes lze bez obav „opisovat“. Jako perličku snad vzpomínka, že právě pan Měřička nepovažoval tyto medaile za klasickou faleristiku, ale v lepším případě jen za jakési veteránské dekorace.
Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku - Dobové pohlednice čs.legionářů v Rusku

Dobové pohlednice čs.legionářů v Rusku
Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku - U zrodu České družiny stál generál Chodorovič , na obrázku s čs.Válečným křížem 1918 , řádem Sv. Vladimíra s meči a odznak absoloventa válečné školy GŠ . Obrázek po roce 1919

U zrodu České družiny stál generál Chodorovič , na obrázku s čs.Válečným křížem 1918 , řádem Sv. Vladimíra s meči a odznak absoloventa válečné školy GŠ . Obrázek po roce 1919
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-7-streleckeho-tatranskeho-pluku-t105644#385402Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku
Commomerative Medal of 7th Shooting Regiment "Tatransky"
Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1948 Kadlec, Eduard
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-7-streleckeho-tatranskeho-pluku-t105644#415008Verze : 0
MOD