Main Menu
User Menu

Vojenská záslužná medaile 1815

Silberne Militärverdienstmedaille 1815

Mezi zajímavé a trochu tajemné medaile se řadí další brunšvická medaile, která se vztahuje k období napoleonských válek.


Vojenská záslužná medaile z roku 1815
Silberne Militäverdienstmedaille 1815


Stříbrná medaile, která měla být připomínkou statečných brunšvických vojáků vzniká poněkud pozdě. Němečtí badatelé uvádějí polovinu dvacátých let devatenáctého století.


Zakladatelem pamětní a záslužné medaile byl vévoda Karel, který chtěl dodatečně odměnit vojáky medailí, která by byla poděkováním za službu v těžkých dobách válek a bojů s Napoleonem. Samotní němečtí faleristé však uvádějí fakt, že medaile byla ražena a udělena jen ve dvou exemplářích (zaručené originály však nabízejí specializované aukční domu v cenách od 2500 euro výše). Snad (udánlivě) existuje legenda, že medailí bylo raženo více a mezi sběratelé se dostávají i další neudělené medaile. O tom lze úspěšně pochybovat, neb každý takovýto originál má jinou podobu, jiné provedení. Medaile je ražena ve stříbře o průměru 33 mm při váze 18 g.


Popis medaile:


AVERS:
Na ploše přední strany je vyobrazena doleva obrácené poprsí vévody Karla v dobovém stejnokroji se vzorně upravenými vlasy. Kolem je opis:


CARL HERZOG ZU BRAUENSCHWEIG


Na useknutém portrétu Karla je podpis medailérů a to:
LECLERC F, a LEVEQUE ED.


REVERS:
V ploše medaile při okraji je půlený věnec tvořený snítky vavřínu a listy dubu. V ploše medaile je rozložen ve čtyřech řádcích nápis:


FÜR / MILITÄR / VERDIENSTE / 1815 (Za vojenské zásluhy 1815)


STUHA:
Předepsaná šíře pruhy je 37 mm. Světlemodrá se dvěma bílými 5 mm Širokými okrajovými pruhy.


Autory této medaile jsou Francouzi a to Levegue a Lecrec.


Poznámka:
Obrázky medaile jsou převzaté z prodejního a nabídkového (specializovaného) katalogu. O originalitě medailí si každý udělá svoji vlastní představu.


Literatura:
J.L. Trost: Die Riter – und Verdienstorden, Ehrenzeichen und Medailen aller souveränen Staaten -1910 (kniha existuje v reprintu)
Václav Měřička: Pamětní a záslužná vyznamenání z období 1789- 1815.
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-1815-t99662#365136Verze : 0