Main Menu
User Menu

Tschammer und Osten, Hans von

Reichssportführer SA-Obergruppenführer Hans von Tschammer und Ostennar.: 25.10.1887, Dresden (Drážďany)
zomr.: 25.3.1943Hans von Tschammer und Osten, bývalý frontový vojak, neskôr majiteľ veľkostatku a druhý manžel Sophie Margarethe von Carlowitz (jej prvý manžel Hans von Zimmermann zahynul počas svetovej vojny - 5.1.1916) vstupuje do NSDAP v roku 1929, pričom zároveň sa stáva i členom SA a v marci/březnu roku 1932 je povýšený do hodnosti SA-Gruppenführer. V parlamentných voľbách v marci/březnu 1933 je vo volebnom obvode Magdeburg zvolený za poslanca (člena) Ríšskeho snemu (Mitglied der Reichstag – M.d.R.).


Hoci v oblasti športu nemá žiadne meno ani postavenie, je von Tschammer und Osten dňa 28.4.1933 vymenovaný do funkcie ríšskeho športového vedúceho (Reichssportführer) a v januári/lednu 1934 sa stáva aj vedúcim športového odboru organizácie Kraft durch Freude. Tento štátom podporovaný a dotovaný program spočíval v organizovaní voľného času „pracujúcich súkmeňovcov“ a okrem športového vyžitia ponúkal i účasť na divadelných predstaveniach a koncertoch, zľavnené pobyty v rekreačných strediskách ako i lacné výletné plavby po mori. Organizačne spadal pod Deutsche Arbeitsfront. Dňa 5.5.1933 (oficiálne 10.5.1933) rozpúšťa von Tschammer und Osten ako jeho predseda Nemecký ríšsky výbor pre telesnú výchovu (Deutschen Reichsausschuss für Leibesübungen - DRA) a premenúva ho na Nemecký ríšsky zväz pre telesnú výchovu (Deutsche Reichsbund für Leibesübungen - DRL).


Ako Reichssportführer uskutočňuje von Tschammer und Osten nacistickú politiku propagácie Nemecka v zahraničí a udržiavania verejného nadšenia pre režim doma prostredníctvom masívnej podpory športu. Počnúc rokom 1933 sú pod jeho vedením všetky športové odvetvia „koordinované“, pričom veľká pozornosť je venovaná telesnej výchove a aktívnej účasti na športových a vytrvalostných testoch, a to i na úkor akademického vzdelávania. Je to obdobie, počas ktorého sú športovci židovského, resp. neárijského pôvodu, vytesňovaní zo športových aktivít, je im zamedzovaná účasť na športových podujatiach a pod.


Hoci sám nie je členom Medzinárodného olympijského výboru (MOV), podieľa sa ako člen Nemeckého olympijského výboru (Deutschen Olympischen Ausschusses) patriaceho pod NSRL, spoločne s Carlom Diem (1882-1962) na organizácii letných olympijských hier v roku 1936 v Berlíne.

Je to on, kto dňa 12.12.1936 nariaďuje nahradiť na športových podujatiach doterajšie tradičné oslovenie „kamarát“ (Kamerad) zvolaním "Sieg Heil“ a ako oficiálny pozdrav nariaďuje používať pozdrav "Heil Hitler". Dňa 17.3.1937 stupňuje von Tschammer und Osten „nacifikáciu“ športu, keď vyzýva všetku mládež organizovanú v turnerskom hnutí (Turnverein) či v športových zväzoch k vstupu do Hitlerjugend. Zavŕšením tohto procesu je premenovanie Nemeckého ríšskeho zväzu pre telesnú výchovu (Deutsche Reichsbund für Leibesübungen - DRL) na Národnosocialistický ríšsky zväz pre telesnú výchovu (Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen - NSRL).


Koncom 30-tych rokov stráca von Tschammer stále viac svoj predchádzajúci vplyv, až dňa 25.3.1943 zomiera vo veku 55 rokov na zápal pľúc. Po jeho smrti ho vo funkcii má nahradiť Arno Breitmeyer (1903-1945), namiesto neho je však dňa 18.9.1944 do funkcie Reichssportführera Heinrichom Himmlerom vymenovaný Karl Ritter von Halt, ktorý dovtedy viedol Fachamt Leichtathletik.
URL : https://www.valka.cz/Tschammer-und-Osten-Hans-von-t35049#127614Verze : 0
MOD
foto
URL : https://www.valka.cz/Tschammer-und-Osten-Hans-von-t35049#127631Verze : 0
MOD