Main Menu
User Menu

Strobach von Kleisberg, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Strobach von Kleisberg
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Strobach von Kleisberg
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
dvorní rada
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
svobodný pán
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.12.1803 Nový Bor
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.01.1890 Vídeň
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
policejní ředitel ve Vídni
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Österreichischen Biographischen Lexikon
Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Strobach-von-Kleisberg-Josef-t158600#484350Verze : 0
MOD
Josef svobodný pán Strobach von Kleisberg se narodil 3. prosince 1803 v Novém Boru. V Praze vystudoval práva a v roce 1927 nastoupil na generální policejní ředitelství v Benátkách. Následovala služba na vrchních komisariátech v Vicenze a Veroně, poté návrat do Benátek na generální ředitelství a následně služba v kanceláře vicekrále Rainera v Miláně. V roce 1834 byl jmenován policejním podkomisařem, v roce 1841 tajemníkem a 1848 adjunktem při generálním policejním ředitelství. V roce 1848 v Benátkách před revolucionáři uchránil policejní spisy a následně pomáhal při pacifikaci lombardsko-benátského království dvornímu komisaři, který přijel z Vídně. Kromě výkonu policejního povolání myslel i na soukromé záležitosti. Oženil se s dcerou milánského vládního rady, s níž měl jednu dcery a dva syny.


Jelikož se v obtížných časech a situacích osvědčil, mohl pokračovat v úspěšné kariéře. V roce 1850 se stal radou na pražském policejním ředitelství a po dvou letech byl pověřen policejního ředitelství v Lublani, přičemž mu byl zároveň jmenován vládním radou. Projevem uznání bylo též udělení rytířského kříže Řádu Františka Josefa. V roce 1855 se stal policejním ředitelem v Linci a v roce 1858 v Miláně. V této funkci se osvědčil během vojenských operací v následujícím roce. Není tedy divu, že byl v roce 1860 jmenován dvorním radou a policejním ředitelem ve Vídni.


V rámci tehdejších reforem fungování státní správy zefektivnil chod svého úřadu. Při povodni roku 1862 energicky řídil záchranné operace a v neblahém roce 1866 dokázal dovedně udržet pořádek, za což obdržel Řád Leopoldův a povýšení do rytířského stavu. V následujícím roce navštívil světovou výstavu v Paříži. Při této příležitosti zde studoval organizaci, činnost a právní normy týkající se Městského seržantského sboru. Po návratu do Vídně dle jeho vzoru založil Bezpečnostní stráž. Chtěl ještě zřídit Policejní kriminální sbor, avšak konec jeho policejní kariéry se přiblížil. V roce 1867 se stal ministrem vnitra Karl Giskra, jenž vzápětí do Vídně povolal Antona von Le Monniera, kterého jmenoval Strobachovým zástupcem a de facto předpokládaným nástupcem. K výměně pak došlo v roce 1870, kdy Strobach odešel do výslužby, přičemž byl povýšen do stavu svobodných pánů.
URL : https://www.valka.cz/Strobach-von-Kleisberg-Josef-t158600#484356Verze : 0
MOD