Main Menu
User Menu

SRB - Medaila za statočnosť (1912)

Medaila za statočnosť 1912


Medaila za statočnosť bola založená dňa 14. novembra 1912 v dvoch triedach - zlatá a strieborná a bola udeľovaná za preukázanú statočnosť v boji proti nepriateľovi počas prvej balkánskej vojny proti Osmanskej ríši v roku 1912. Udeľovaná však bola len krátku dobu, v roku 1913 totiž bola nahradená novým typom. Dôvodom na zmenu bol nesúhlas s vojenských špičiek so znázorním ženy ako alegórie statočnosti na averze vyznamenania.
Zlatá medaila sa nosila na náprsnej trojuholníkovej stuhe červenej farby, strieborná na stuhe trikolórovej (červená-modrá-biela).
Autorom medaile je Djordje Jovanovic.


Zdroj: www.royalfamily.org
www.vitezmedals.co.uk
SRB - Medaila za statočnosť (1912) - Medaila za statočnosť 1912 - reverz

Medaila za statočnosť 1912 - reverz
SRB - Medaila za statočnosť (1912) - Medaila za statočnosť 1912 - averz

Medaila za statočnosť 1912 - averz
URL : https://www.valka.cz/SRB-Medaila-za-statocnost-1912-t64387#229649Verze : 0
Dekorace Srbska a Černé Hory jsou zajímavé především svoji historii. Já se pokusím navázat na informativní práci svého přítele a kolegy a dovolím si malé shrnutí těchto mimořádně zajímavých a ceněných dekoraci.

Srbsko a Černá Hora vyhlásily Turecku válku 30.června 1876. Do války v roce 1877 vystupilo i Rusko,které zde sledovalo své mocenské zájmy a mělo zájem na posílení svého,tedy ruského vlivu na Balkáně.Válečné dění a pokračující boje si vynutily založení nositelné odměny pro bojující vojáky. Proto již 12.července 1876 zakládá Milan IV.Obrenovič stříbrnou medaili Za chrabrost. Medaile nese letopočet založení 1876.


V průběhu druhého roku války vyvstává potřeba zřídit vyšší stupeň této medaile a tak 19.února 1877 zakládá Milan ! Zlatou medaili Za chrabrost". Medaile je ražena ze zlaceného bronzu, přední strana je portrétní s Milanem M. Obrenovičem IV. zadní strana nese prostý nápis Za chrabrost, bez letopočtu. Autorem této krásné medaile je vídeňský medailer prof. A.Schaeff. Válečné dění na Balkáně však pokračuje a proto kníže Milan zakládá novou stříbrnou medaili, která již nese letopočet 1877-1878.


Válka mezi Srbskem a Bulharskem byla podnětem k založení zlaté a stříbrné medaile Za chrabrost. Zlatá medaile je opět krásná portrétní ražba s podobou panovníka a opisem MILAN I.KRÁL SRBSKÝ, zadní strana medaile s opisem Za chrabrost a letopočet 1885-1886. Zlatá medaile je opět prací profesora A.Scharffa. Tato medaile je mimořádně vzácná. Stříbrná medaile je ražena ze stříbra, zlatá ze zlaceného bronzu, ovšem existuje i soukromé vyhotovení ve zlatě. Stříbrná medaile má na přední straně opis Za chrabrost 1885-186, zadní strana prostý opis MILAN I.KRÁL SRBSKÝ.


Nová válka s Tureckem v roce 1912 potřebuje i nové vyznamenání a tak již 14 listopadu 1912 je založena "Zlatá a stříbrná medaile Za chrabrost. Zlatá medaile z roku 1912 je krásná ražba, kde však především obraz ženy se skvělým poprsím, symbol královny Srbska, vadilo puritánům v parlamentu Srbska a tak byla tato medaile udělována jen do června roku 1913. Bohužel ani stříbrná medaile nesplnila předpoklady a naděje. Po stránce výtvarné je medaile fádní a obyčejná, mezi vojáky nepopulární. Proto již 12.července 1913 je založena medaile Za chrabrost s portrétem národního hrdiny Miloše Obeliče. Medaile má opět dva stupně a to Zlatá a stříbrná medaile (bronzový stupeň nikdy neexistoval). První ražby, které dodávala švýcarská firma mají průměr 30-31 mm, pozdější dodávka 36 mm. Tato velikost se stává standartbí a je udělován v průběhui války 1914-18 i později. Medaile Miloše Obeliče se nosily na předepsané červené(válečné) stuze. Samotná problematika stuh medailí Za chrabrost není jednoznačná. Byla předepsaná tzv. válečná stuha, ale zlaté medaile se objevují i na stuhách řádu Takovského. Zde jsem se pokusil o stručný, velmi stručný popis těchto medailí. Obrázky budou dodány dodatečně. Většina zde popisovaných medailí byla dražena i v Praze na aukci Aurea.Prameny:
Desanka Nikolič: Naše vyznamenání do roku 1941
Mila Piletič: Vyznamenání ze sbírek Vojenského muzea v Bělehradu 1987
Signum číslo 7 z roku 2004
foto: Vyznamenání ze sbírky autora.

URL : https://www.valka.cz/SRB-Medaila-za-statocnost-1912-t64387#292522Verze : 0
Ve spolupráci s kolegou a šikovatelem IVER jsme se pokusil zmapovat historii těchto zajímavých medailí. Každému, já nebo kolega Ivar rádi odpovíme na dotazy. Medaile jsme již nepopisovali, jsou čitelné. U medaile Miloše Obeliče je i prostým okem vidět různé velikosti. Černá Hora však má také svoji medaili Miloše Obeliče, která je vzácná a ke které se s kolegou vrátíme (tedy pokud bude zájem).
URL : https://www.valka.cz/SRB-Medaila-za-statocnost-1912-t64387#292533Verze : 0