Main Menu
User Menu

Pius XII.

Papež Pius XII.


* 1876
† 1958
pontifikát: 1939-1958
vl. jméno: Eugenio Pacelli
URL : https://www.valka.cz/Pius-XII-t19860#74479Verze : 0
MOD
Eugenio Pacelli se narodil 2. března 1876 v rodině římského právníka. Po studiích na státním lyceu a univerzitě byl přijat do státního sekretariátu. V roce 1917 se stal papežským nunciem - vyslancem v Mnichově a od roku 1925 v Berlíně. V roce 1929 se stal kardinálem a od roku 1930 byl státním sekretářem. Když papež Pius XI. v listopadu 1936 onemocněl, označil sám kardinála Pacelliho za svého nástupce. 2.3. 1939 papež zemřel a již v třetím kole prvého dne konkláve (volby papeže) byl Pacelli zvolen jako Pius XII. papežem. Byl prvním sekretářem po 300 letech, který byl zvolen do této funkce!


Jako papež byl Pius XII. všeobecně vysoce uznáván. Měl pronikavý rozum, vynikající paměť a skvělé vyjadřovací schopnosti. Byl mimořádně pracovitý, silně pobožný a autoritářský. Autoritativní povaha vedla papeže k tomu, že od roku 1944 sám vedl státní sekretariát.


V zahraniční politice se orientoval na udržení Itálie mimo válečný konflikt. V dubnu 1940 poslal osobní dopis Mussolinimu, aby ho odvrátil od vstupu do války, což se mu nepodařilo, protože "duce" se chtěl na německém vítězství nad Francií podílet a 10.6.1940 vyhlásil Francii válku. Po uzavření příměří s Francií podnikal diplomatické kroky k uzavření všeobecného míru, ale opět bezvýsledně.


Když v březnu 1943 vyvrcholil dlouholetý nátlak Hitlera na Mussoliniho ohledně vydání asi 60 tisíc Židů do vyhlazovacích táborů, zahájil kardinál Maglione - tehdy ještě státní sekretář - na pokyn papeže záchrannou akci, při níž bylo v Římě před nacisty ukryto 9 600 Židů. Rabín Zolli napsal" "...žádný z hrdinů nevelel nikdy takovému vojsku - armáda kněžích pracovala ve velkých i malých městech, aby obstarala chléb pro pronásledované a pasy pro uprchlíky." Po válce bylo Piovi XII. často vyčítáno, že podobným způsobem postupoval i když šlo o nacistické válečné zločince, kterým Vatikán často pomohl uprchnout do Jižní Ameriky.


Po válce se Pius XII. zaměřil na boj s "bezbožným" komunismem. Výnosem Svatého oficia z 1. července 1949 byli exkomunikováni z církve nejen všichni komunisté, ale i ti kdo je podporovali, vydávali komunistické noviny a knihy, četli je nebo do nich dopisovali. V roce 1953 uzavřel konkordát s frankistickým Španělskem a tím jako první prolomil jeho mezinárodní izolaci.


Zemřel po téměř dvacetiletém pontifikátu 9. října 1958 v Castel Gandolfo.
URL : https://www.valka.cz/Pius-XII-t19860#82134Verze : 0
Článek o Piu XII. a druhé světové válce lze nalézt ZDE
URL : https://www.valka.cz/Pius-XII-t19860#82711Verze : 0
MOD