Main Menu
User Menu

Pamětní medaile na 25. výročí osvobození Jižního Srbska

Commemorative Medal for the 25th anniversary of the liberation of South Serbia

Spomenica 25-godišnjice oslobodenija Južné Srbije

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na 25. výročí osvobození Jižního Srbska
Název v originále:
Original Name:
Spomenica 25-godišnjice oslobodenija Južné Srbije
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1937
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Pamětní medaile udělovaná v jediném stupni
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car – Tomislav Muhič: Katalog odlikovanja i znakovlja Srbije i Jugoslávie
1858- 1941
Boris Prister: Odlikovanja. Zagreb 1984
Mila Piletič: Odlikovana Jugoslovenskich naroda, (ze sbírek vojenského muzea v Bělehradu, Bělehrad 1987)


URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-25-vyroci-osvobozeni-Jizniho-Srbska-t86311#405581Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na 25.výročí osvobození Jižního Srbska
Název v originále:
Original Name:
Spomenica 25-godišnjice oslobodenija Južné Srbije
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1937
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Medaile je masivní, ražená ze zlaceného bronzu. Jde o dekoraci,která je stylizovaná do tvaru kříže. Medaile se nosila na trojúhelníkové červené stuze. Barvy stuhy je jsou v Srbsku teprve v posledním období předmětem zájmu. Pro medaile je správně předepsaná stuha červená (válečná), ale v Srbsku se nosila i na stuze Takovského řádu (viz. obrázek).


Avers:
Na ploše medaile je zobrazena hlava krále Petra I. a Alexandra I. Karadorděviče v profilu. Kolem obvodu je rozložen nápis:
PROSLAVA DVADESETPETGODIŠNJICE OSLOBODENJA JUŽNE SRBIJE.


Revers:
Na medaile v paprscích slunce je položen nahý meč roztínající okovy poroby. V horní části medaile se nachází datum: „ 1912- 1913“.Read more: www.valka.cz
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car – Tomislav Muhič: Katalog odlikovanja i znakovlja Srbije i Jugoslávie
1858- 1941
Boris Prister: Odlikovanja. Zagreb 1984
Mila Piletič: Odlikovana Jugoslovenskich naroda, (ze sbírek vojenského muzea v Bělehradu, Bělehrad 1987)


URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-25-vyroci-osvobozeni-Jizniho-Srbska-t86311#408910Verze : 0
Spomenica 25-godišnjice oslobodenija Južné Srbije
Pamětní medaile na 25. výročí osvobození Jižního Srbska
Einnerungsmedaille zur Feier des 25. Jahrestages des Befreiung von Süd – Serbie
Commemorative Medal for the 25th Anniversary of the Liberation of „Southern Serbia“

Při příležitosti oslav, které proběhly ve Skopje ve dnech 26.-27. října 1937 byla poprvé udělována pamětní medaile k výročí osvobození území severní Makedonie a Kosova.

Byla to vzpomínka a vlastenecké připomenutí 1. balkánské války z roku 1912, kdy Srbsko slavně zvítězilo nad tureckými jednotkami.

Průměr medaile je 32 mm
Váha medaile: je 19,30 g

Autorem medaile je žena, Nada Doroski z Bělehradu.


Pavel Car – Tomislav Muhič: Katalog odlikovanja i znakovlja Srbije i Jugoslávie
1858- 1941
Boris Prister: Odlikovanja. Zagreb 1984
Mila Piletič: Odlikovana Jugoslovenskich naroda, (ze sbírek vojenského muzea v Bělehradu, Bělehrad 1987)

URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-25-vyroci-osvobozeni-Jizniho-Srbska-t86311#319834Verze : 2
Název
Name
Pamětní medaile na 25.výročí osvobození Jižního Srbska
Commemorative Medal for the 25th anniversary of the liberation of South Serbia
Spomenica 25-godišnjice oslobodenija Južné Srbije
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-25-vyroci-osvobozeni-Jizniho-Srbska-t86311#634834Verze : 0
MOD