Main Menu
User Menu

Ocenění za střeleckou odbornost ve střelbě z pušky

Awards expertise for the shooting at the rifle range

     
Název:
Name:
Ocenění za střeleckou odbornost ve střelbě z pušky
Název v originále:
Original Name:
Awards expertise for the shooting at the rifle range
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Odznak Vynikajícího Střelce z Pušky Pobřežní stráže


Stříbrný Odznak Pobřežní stráže za vynikající střelbu z pušky v soutěži


Bronzový Odznak Pobřežní stráže za vynikající střelbu z pušky v soutěži


Medaile Experta Střelce z Pušky Pobřežní stráže


Stužka Ostrostřelce z Pušky Pobřežní stráže


Stužka Střelectví z Pušky Pobřežní stráže
Poznámka:
Note:
Pobřežní stráž Spojených Států (United States Coast Guard) je od 2003 součástí Úřadu Národní Bezpečnosti (Department of Homeland Security). Zajšťuje ochranu námořních hranic Spojených Států, dodržování námořního práva (jak federálního, tak státního i mezinárodního). Především pak provádí veškeré záchranné a pátrací akce ve výsostných vodách Spojených států i mimo ně pokud je o to požádána.
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Oceneni-za-streleckou-odbornost-ve-strelbe-z-pusky-t198153#568572Verze : 3
     
Název:
Name:
Odznak Vynikajícího Střelce z Pušky Pobřežní stráže
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Distinguished Marksman Badge
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Oceneni-za-streleckou-odbornost-ve-strelbe-z-pusky-t198153#568573Verze : 1
     
Název:
Name:
Stříbrný Odznak Pobřežní stráže za vynikající střelbu z pušky v soutěži
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Rifleman Excellence-In-Competition Silver Badge
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Oceneni-za-streleckou-odbornost-ve-strelbe-z-pusky-t198153#568574Verze : 0
     
Název:
Name:
Bronzový Odznak Pobřežní stráže za vynikající střelbu z pušky v soutěži
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Rifleman Excellence-In-Competition Bronze Badge
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Oceneni-za-streleckou-odbornost-ve-strelbe-z-pusky-t198153#568575Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile Experta Střelce z Pušky Pobřežní stráže
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Expert Rifleman Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Oceneni-za-streleckou-odbornost-ve-strelbe-z-pusky-t198153#568576Verze : 0
     
Název:
Name:
Stužka Ostrostřelce z Pušky Pobřežní stráže
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Rifle Sharpshooter Ribbon
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Oceneni-za-streleckou-odbornost-ve-strelbe-z-pusky-t198153#568577Verze : 0
     
Název:
Name:
Stužka Střelce z Pušky Pobřežní stráže
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Rifle Marksmanship Ribbon
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Oceneni-za-streleckou-odbornost-ve-strelbe-z-pusky-t198153#568578Verze : 0