Main Menu
User Menu

Návrh vyznamenaní hodnostnej skupine ASR/OS SR, Slovensko

OS SR>Návrh jednotlivých medailí a podmienky udelenia. Prípadné návrhy rád uvítam. Na jednotlivých medailách sa pracuje, časť z nich je zobrazená v sekcii Medaile a vyznamenania, ostatné čoskoro pribudnú. Bude treba niekoho, kdo ich prípadne prevedie do použiteľného stavu na zobrazenie v prostredí fóra...


Všeobecne prospešná činnosť na valka.cz týkajúca sa histórie a súčasnosti SR, OS SR...(vzostupné poradie)
Odznak Náčelníka GŠ OS SR - bez tried
- za kvalitné plnenie úloh na valka.cz v prospech Slovenska
Čestný odznak OS SR - udeľovaný v troch triedach od III. triedy po I. triedu
- udeľovaný za všeobecne prospešnú prácu pri prezentovaní OS SR (histórie, súčasnosti, výzbroje,použitia, osobností.....) na fóre valka.cz
Pamätná medaila Náčelníka GŠ OS SR - udeľovaná v troch stupňoch III. - I.
- udeľovaný za všeobecne prospešnú prácu pri prezentovaní OS SR (Slovenska) (histórie, súčasnosti, výzbroje,použitia, osobností.....) na fóre valka.cz
Pamätná medaila Ministra obrany SR - udeľovaná v troch stupňoch III. - I.
- udeľovaný za všeobecne prospešnú prácu pri prezentovaní OS SR (Slovenska) (histórie, súčasnosti, výzbroje,použitia, osobností.....) na fóre valka.cz
Pribinov kríž - má tri triedy (od III. do I)
- udeľovaný za význačnú všeobecne prospešnú prácu pri prezentovaní OS SR (Slovenska) (histórie, súčasnosti, výzbroje,použitia, osobností.....) na fóre valka.cz
Rad Ľudovíta Štúra - - dva druhy, občiansky a vojenský, každý má tri triedy (od III. do I.)
- udeľuje sa za význačný rozvoj informácií o Slovensku na valka.cz, vojenská sa udeľuje za vojenské informácie, občiansky za iné informácie (ale aké - zločiny proti ľudskosti, osobnosti a pod?)
Rad Bieleho dvojkríža - dva druhy, občiansky a vojenský, každý má tri triedy (od III. do I.)
- udeľuje sa len príslušníkom iných skupín za význačný rozvoj informácií o Slovensku na valka.cz, vojenská sa udeľuje za vojenské informácie, občiansky za iné informácie (ale aké - zločiny proti ľudskosti, osobnosti a pod?)
Rad Andreja Hlinku - má tri triedy (od III. do I.)
- najvyššie vyznamenanie za zásluhy


Za členstvo s skupine:
Medaila za vernosť ozbrojeným silám - udeľovaný v troch triedach od III. triedy po I. triedu
- udeľovaný za príslušnosť k hodnostnej skupine, III. trieda za 2 roky, II. trieda 4. roky, I. trieda 6. rokov členstva, následne udeľovať bar k I. triede za každé dva roky, udeľovať ku dňu prijatia dotyčného k skupine (ak je možné takýto údaj zistiť)


Za spracovanie špecifických informácií (po oblastiach)
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - bez stupňov, možno udeliť aj bar
- udeľovaná za komplexné spracovanie ľubovoľnej operácie Slovenských ozbrojených síl
Medaila za humanitárnu pomoc - nemá stupne
- udeľuje sa za spracovanie relevantných a význačných informácií v oblasti zločinov proti ľudskosti a odboji všeobecne (protifašistický, protikomunistický, protimonarchistický.....)
Medaila za službu v mierových pozorovateľských silách - udeľuje sa v šiestich stupňoch (I. - VI)
- udeľuje sa za spracovanie relevantných a komplexných informácii o pôsobení OS SR a jej príslušníkoch v zahraničných mierových misiách
Medaila Za statočnosť - nemá stupne, môže byť udelená viackrát, prípadne s bar
- udeľuje sa za spracovanie hrdinských činov príslušníkov OS SR a tiež všeobecne Slovákov bez rozdielu armády v ktorej slúžili)Odznak Špecialistu letectva a PVO - technik letectva - udeľuje sa v troch triedach od III. do I.
- udeľuje sa za spracovanie technických informácii o letectvu OS SR
Odznak Špecialistu letectva a PVO - technik PVO - udeľuje sa v troch triedach od III. do I.
- udeľuje sa za spracovanie technických informácii o PVO OS SR
Odznak Špecialistu letectva a PVO - pilot - udeľuje sa v troch triedach od III. do I.
- udeľuje sa za spracovanie informácii o letectvu OS SR
Odznak Špecialistu letectva a PVO - letovod - udeľuje sa v troch triedach od III. do I.
- udeľuje sa za spracovanie informácii o zabezpečivacej technike letectva OS SR
Odznak Špecialistu výsadkára - udeľuje sa v troch triedach od III. do I.
- udeľuje sa za spracovanie všeobecných informácií o výsadkovom vojsku OS SR
Odznak Špecialistu padákový odborník odborník letectva - udeľuje sa v troch triedach od III. do I.
- udeľuje sa za spracovanie technických a špeciálnych informácií o výsadkoch, záchranných operáciách a pod - možno treba ešte niečo navrhnúť, alebo predefinovať


Tu by mail ešte pribudnúť návrhy odznakov pre spracovateľov technických informácií aj ďalších druhov vojska - delostrelectva, tankového, mechanizovaného, dopravného, spojovacieho..... - slimo sľúbil že niečo vymyslí.....


Medaile udeľované za prácu v oblasti WW2:
Pamätná medaila pri príležitosti 50 výročia SNP - bez tried, možno by stálo udeľovať bar
- udeľovaná za spracovanie špecifických informácií o SNP
Pamätná medaila pri príležitosti 50 výročia oslobodenia SR - bez tried, možno by stálo udeľovať bar
- udeľovaná za spracovanie špecifických informácií o WW2 - ale hlavne z pohľadu protifašistického boja
- tu by mala byť ešte medaila Slovenskej republiky 1939-1945 udeľovaná za špecifické informácie týkajúce sa pôsobenia Slovenskej republiky a jej armády v období WW2


Medaily udeľované za špecifickú činnosť - WW1, légie, vznik ČSR... (vzostupné poradie):
Pamätná medaila M.R Štefánika - udeľovaná v troch stupňoch (bronzový, strieborný, zlatý)
- udeľovaná za prácu týkajúcu sa Slovenska v časoch WW1, légií, vzniku ČSR
Kríž M.R. Štefánika - udeľovaný v troch triedach od III. triedy po I. triedu
- udeľovaný za prácu týkajúcu sa Slovenska v časoch WW1, légií, vzniku ČSR


Špecifické, zatia nepoužité vyznamenania...
Medaila Vojenského obranného spravodajstva
Medaila vojenskej spravodajskej služby
URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#165246Verze : 0
MOD
Aby nedochádzalo k omylom a mylnému výkladu - vyznamenania môže okrem výnimiek získať každý, kto sa významnou mierou bude podieľať na spracovaní informácií týkajúcich sa Ozbrojených síl Slovenska, prípadne udalostí, ktoré sa k Slovensku viažu - história, bojové udalosti, osobnosti, výzbroj - podľa jednotlivých fór na valka.cz a jej zamerania.


Tie výnimky sú tri:
1. Vyznamenanie za Vernosť ozbrojeným silám môže získať len člen skupiny Slovenská armáda, za určitú dobu členstva
2. Rad Bieleho dvojkríža, ktoré môže získať len člen inej skupiny (najvyššie vyznamenanie pre nečlenov)
3. Rad Andreja Hlinku - najvyššie vyznamenania pre členov skupiny
URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#165487Verze : 0
MOD
Predkladám trošku upravený systém buko1 k recenzií:


Všeobecne prospešná činnosť na valka.cz týkajúca sa histórie a súčasnosti SR, OS SR...(vzostupné poradie)


Odznak Náčelníka GŠ OS SR - bez tried
- za kvalitné plnenie úloh na valka.cz a vstup do OS SR
tzv. „regrutačný bónus“ podmienka pri vstupe hodnosť od čatára vyššie


Čestný odznak OS SR - udeľovaný v troch triedach od III. triedy po I. triedu
- udeľovaný za všeobecne prospešnú prácu pri prezentovaní OS SR /Slovensku/ (histórie, súčasnosti, výzbroje, použitia, osobností.....) na fóre valka.cz
III. trieda – 10 faktografických fór o OS SR /Slovensku/
II. trieda – 30 faktografických fór o OS SR /Slovensku/
I. trieda – 50 faktografických fór o OS SR /Slovensku/
Za každých ďalších 50 faktografických fór o OS SR + bar navyše


Pamätná medaila Náčelníka GŠ OS SR - udeľovaná v troch stupňoch III. - I.
- udeľovaný za všeobecne prospešnú prácu pri prezentovaní OS SR (Slovenska) (histórie, súčasnosti, výzbroje, použitia, osobností.....) na fóre valka.cz
III. trieda – 5 diskusných fór o OS SR /Slovensku/
II. trieda – 15 diskusných fór o OS SR /Slovensku/
I. trieda – 25 diskusných fór o OS SR /Slovensku/
Za každých ďalších 25 diskusných fór o OS SR + bar navyše


Pamätná medaila Ministra obrany SR - udeľovaná v troch stupňoch III. - I.
- udeľovaný za všeobecne prospešnú prácu pri prezentovaní OS SR (histórie, súčasnosti, výzbroje, použitia, osobností.....) na fóre valka.cz
III. trieda – 3 článkov iba o OS SR
II. trieda – 7 článkov iba o OS SR
I. trieda – 15 článkov iba o OS SR
Za každých ďalších 15 článkov o OS SR + bar navyše


Pribinov kríž - má tri triedy (od III. do I)
- udeľovaný za význačnú všeobecne prospešnú prácu pri histórií Slovenska (história do r. 1700) na fóre valka.cz /historických udalosti týkajúcich sa územia Slovenska, osobnosti a pod. /
III. trieda – 3 článkov o histórií Slovenska
II. trieda – 7 článkov o histórií Slovenska
I. trieda – 15 článkov o histórií Slovenska
Za každých ďalších 15 článkov o histórií Slovenska + bar navyše


Rad Ľudovíta Štúra - má tri triedy (od III. do I.)
- udeľovaný za význačnú všeobecne prospešnú prácu pri Slovenska (histórie od 1701 do r. 1900) na fóre valka.cz /historických udalosti týkajúcich sa územia Slovenska, osobnosti a pod. /
III. trieda – 3 článkov o histórií Slovenska
II. trieda – 7 článkov o histórií Slovenska
I. trieda – 15 článkov o histórií Slovenska
Za každých ďalších 15 článkov o histórií Slovenska + bar navyše
Udeľuje sa iba vojenský druh.


Rad Bieleho dvojkríža -
- udeľovaný za význačnú všeobecne prospešnú prácu pri Slovensku (histórie od r. 1901) na fóre valka.cz vo všetkých kategóriách týkajúcich sa Slovenska
III. trieda – 3 článkov o Slovensku
II. trieda – 7 článkov o Slovensku
I. trieda – 15 článkov o Slovensku
Za každých ďalších 15 článkov o Slovenska + bar navyše
Udeľuje sa iba vojenský druh


Rad Bieleho dvojkríža -
- udeľuje sa len príslušníkom iných skupín za význačný rozvoj informácií o Slovensku na valka.cz, udeľuje za vojenské informácie, zločiny proti ľudskosti, osobnosti a pod.)
udeľovaný za význačnú všeobecne prospešnú prácu pri Slovensku na fóre valka.cz
III. trieda – 3 článkov o histórií Slovenska
II. trieda – 7 článkov o histórií Slovenska
I. trieda – 15 článkov o histórií Slovenska
Za každých ďalších 15 článkov o Slovensku + bar navyše
Udeľuje sa iba občiansky druh.


Rad Andreja Hlinku - má tri triedy (od III. do I.)
- najvyššie vyznamenanie za zásluhy o moderne Slovensko
- udeľovaný za význačnú všeobecne prospešnú prácu pre Slovensko na fóre valka.cz vo všetkých kategóriách týkajúcich sa Slovenska
III. trieda – 5 článkov o Slovensku
II. trieda – 15 článkov o Slovensku
I. trieda – 25 článkov o Slovensku
Za každých ďalších 25 článkov o Slovenska + bar navyše


Za členstvo s skupine:
Medaila za vernosť ozbrojeným silám - udeľovaný v troch triedach od III. triedy po I. triedu
- udeľovaný za príslušnosť k hodnostnej skupine bez prerušenia,
III. trieda za 2 roky,
II. trieda 4. roky,
I. trieda 6. rokov
členstva, následne udeľovať bar k I. triede za každé dva roky, udeľovať ku dňu prijatia dotyčného k skupine (ak je možné takýto údaj zistiť)


Za spracovanie špecifických informácií (po oblastiach)
Udeľované komisionálne po odsúhlasení veliteľa skupiny a 5 aktívnych prispievateľov z najväčším počtom príspevkov v hodnostnej skupine /viď dole/. Bez udelenia nižšieho stupňa prípadne triedy nie možné udeliť vyšší.


Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - bez stupňov, možno udeliť aj bar
- udeľovaná za komplexné spracovanie ľubovoľnej operácie Slovenských ozbrojených síl


Medaila za humanitárnu pomoc - bez stupňov, možno udeliť aj bar
- udeľuje sa za spracovanie relevantných a význačných informácií v oblasti zločinov proti ľudskosti a odboji všeobecne (protifašistický, protikomunistický, protimonarchistický .....)


Medaila za službu v mierových pozorovateľských silách - bez stupňov, možno udeliť aj bar
- udeľuje sa za spracovanie relevantných a komplexných informácii o pôsobení OS SR a jej príslušníkoch v zahraničných mierových misiách


Medaila Za statočnosť - nemá stupne, môže byť udelená viackrát, prípadne s bar
- udeľuje sa za spracovanie hrdinských činov príslušníkov OS SR a tiež všeobecne Slovákov bez rozdielu armády v ktorej slúžili


Medaila Vojenského obranného spravodajstva - nemá stupne udelená iba raz
Odhalenie plagiátorských článkov prípadne príspevkov pochádzajúcich z vykrádania iných webou bez udania zdroja na www.valka.cz


Medaila vojenskej spravodajskej služby- nemá stupne udelená iba raz
Odhalenie plagiátorských článkov prípadne príspevkov pochádzajúcich z www.valka.cz bez udania zdroja na inom webe.


Odznak Špecialistu letectva a PVO - technik letectva - udeľuje sa v troch triedach od III. do I.
- udeľuje sa za spracovanie technických informácii o letectve OS SR


Odznak Špecialistu letectva a PVO - technik PVO - udeľuje sa v troch triedach od III. do I.
- udeľuje sa za spracovanie technických informácii o PVO OS SR


Odznak Špecialistu letectva a PVO - pilot - udeľuje sa v troch triedach od III. do I.
- udeľuje sa za spracovanie informácii o letcoch a letectve OS SR


Odznak Špecialistu letectva a PVO - letovod - udeľuje sa v troch triedach od III. do I.
- udeľuje sa za spracovanie informácii o zabezpečovacej technike letectva OS SR


Odznak Špecialistu výsadkára - udeľuje sa v troch triedach od III. do I.
- udeľuje sa za spracovanie všeobecných informácií o výsadkovom vojsku OS SR


Odznak Špecialistu padákový odborník letectva - udeľuje sa v troch triedach od III. do I.
- udeľuje sa za spracovanie technických a špeciálnych informácií o výsadkoch, záchranných operáciách a pod


Tu by mali ešte pribudnúť návrhy odznakov pre spracovateľov technických informácií aj ďalších druhov vojska - delostrelectva, tankového, mechanizovaného, dopravného, spojovacieho a pod.


Odznaky by mali byť na základe druhov vojsk viď môj príspevok vo fóre /v erbovom štíte odznak druhu vojska a vševojskový ako všeobecný pre nedefinované druhy/ Vždy by boli III. triedy a to bronzová, strieborna a zlatá.


Medaile udeľované za prácu v oblasti WW2:
Udeľované komisionálne po odsúhlasení veliteľa skupiny a a 5 aktívnych prispievateľov z najväčším počtom príspevkov v hodnostnej skupine /viď dole/. Bez udelenia nižšieho stupňa prípadne triedy nie možné udeliť vyšší.


Pamätná medaila pri príležitosti 50 výročia SNP - bez tried + udeľovať bar
- udeľovaná za spracovanie špecifických informácií o SNP


Pamätná medaila pri príležitosti 50 výročia oslobodenia SR - bez tried + udeľovať bar
- udeľovaná za spracovanie špecifických informácií o WW2 - ale hlavne z pohľadu protifašistického boja


- tu by mali byť ešte medaily Slovenského štátu, prípadne odboja 1939-1945 udeľovaná za špecifické informácie týkajúce sa pôsobenia Slovenského štátu a odboja v období WW2


Medaily udeľované za špecifickú činnosť - WW1, légie, vznik ČSR... (vzostupné poradie):
Udeľované komisionálne po odsúhlasení veliteľa skupiny a 5 aktívnych prispievateľov z najväčším počtom príspevkov v hodnostnej skupine /viď dole/. Bez udelenia nižšieho stupňa prípadne triedy nie možné udeliť vyšší.


Pamätná medaila M.R Štefánika - udeľovaná v troch stupňoch (bronzová, strieborná, zlatá)
- udeľovaná za prácu týkajúcu sa Slovenska v časoch WW1, légií, vzniku ČSR


Kríž M.R. Štefánika - udeľovaný v troch triedach od III. triedy po I. triedu
- udeľovaný za prácu týkajúcu sa Slovenska v časoch WW1, légií, vzniku ČSR
Kríž II. triedy nie je možné udeliť bez dosiahnutia zlatého stupňa Pamätnej medaily M. R. Štefánika.


Udeľovanie som sa snažil rozvrhnúť tak aby bolo zabezpečené v jednotlivých kategóriách týkajúcich sa Slovenska ako aj časových /rozdelením rádov po obdobiach/, aby nie všetci jedinci získali všetky medaily a vyznamenania. V prípade rozšírenia udeľovania vyznamenaní príslušníkom cudzích jednotiek by som navrhoval udeľovanie občianskych druhov radov a vyznamenaní.


Návrhy a opodstatnené žiadosti sa budú predkladať veliteľovi hodnostnej skupiny, ktorý s komisiou ktorú určí / spravidla 5 aktívnych prispievateľov s najväčším počtom príspevkov v hodnostnej skupine / pridelí vyznamenania po odhlasovaní väčšinou, pri zhode hlasov platí hlas veliteľa skupiny za dva. Okrem nárokových, tie sa budú udeľovať bez hlasovania.
Udeľovanie najnižšej triedy nárokového radu môže byť /okrem nároku za články/ podmienené aktivitou v danej oblasti na fóre a to po odhlasovaní komisiou.
Udeľovanie by malo prebiehať v dňoch udeľovania vyznamenaní v OS SR:


Ďalej by som navrhoval udelenie Odznaku vysokej školy pri vstupe do hodnosti poručík.


Ďalej by som navrhoval udelenie Odznaku Akademického kurzu Generálneho štábu 200 príspevkov po vstupe do hodnosti plukovník.


Prípadne zavedenie ďalšej hodnosti vojak 1. st. a plukovník gšt. /aj tak tam máme prázdne hodnosti/.
URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#165629Verze : 0
s tou grafikou problém neni, rád sa pohrám s vecami, ale budete ma musieť viesť, lebo do toho systému moc nevidím (o tom by wade mohol rozprávať Laughing ).
URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#165952Verze : 0
MOD
Diskusia ohľadom hodností OS SR a všeobecne ohľadom našej hodnostnej skupiny je tu: https://www.valka.cz/topic/view/41621/
URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#166285Verze : 0
MOD
Zatiaľ štatistika k možnosti udelenia Mdaily za vernosť OS SR III. triedy - nakoľko neviem ako zsitiť dátum prijatia do hodnostnejh skupiny, tak som zatiaľ re existujúcich členov defaultne nastavil dátum vstupu do OS SR na dátum registrácie. Pre nových členov to už budem dávať priebežne (4.7. sme získali nového člena - ilooli - zdravím)


Nick Registrovaný Medaila za vernosť OS SR I. Stupňa Účasť aj v iných hodnostných skupinách
Eudoxius 16.5.2005 16.5.2007 -
koksolam 6.3.2005 6.3.2007 áno
matatak 20.11.2005 20.11.2007 -
pavol 21.6.2005 21.6.2007 áno
rtm. Jozef 16.4.2004 áno áno
tomas.zemko 1.6.2005 1.6.2007 -
martin.trebula 20.12.2005 12.12.2007 -
Pepo409 28.4.2004 áno -
pxfofo 20.2.2006 20.2.2008 -
SK 3.9.2004 3.9.2006 áno
acurei 5.4.2006 5.4.2008 -
Speedy 25.4.2005 25.4.2007 -
Holliday 18.4.2006 18.4.2008 -
Valeri 15.6.2004 áno áno
Riho 12.5.2004 áno -
vilo 24.4.2006 24.4.2008 -
kekulo 19.10.2004 19.10.2006 -
pozen 4.8.2004 4.8.2006 -
Rovenbridge 2.5.2004 áno áno
momentalne anonymny 8.7.2005 8.7.2007 -
Blade Master 23.3.2005 23.3.2007 -
Dark Lord 5.4.2006 5.4.2008 -
Michy 2.1.2004 áno -
morphee 12.11.2003 áno -
Ján Piroško 11.11.2005 11.11.2007 -
Miso 17.11.2003 áno -
loskilleros 4.5.2004 áno -
SKOT 12.10.2003 áno -
Martin Drobňák 7.2.2004 áno -
slimo 1.6.2004 áno -
wade 12.2.2005 12.2.2007 -
koba 23.9.2005 23.9.2007 -
buko1 19.7.2005 19.7.2007 -
Haspeklo 18.4.2004 áno -
dav 20.10.2003 áno áno
liborvykoupil 22.4.2004 áno nezobrazuje sa ako člen hodnostnej skupine ASR, aj keď nosí našu hodnosť????


ilooli 4.7.2006 4.7.2008 -
Janko PALIGA 10.7.2006 10.7.2008 -
wendo 18.7.2006 18.7.2008 -
Dudy 01.08.2006 1.8.2008 -
rudo gerbel 01.08.2006 1.8.2008 -

P.S.: neviem čo s príslušníkmi, ktorí sú súčasne aj v iných skupinách...


Od 1.7. 2006 do OS SR vstúpili: ilooli, Janko PALIGA, wendo, Dudy, rudo gerbel
URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#166632Verze : 0
MOD
Začal som pracovať na návrhu vyznamenaní pre OS SR. Ako základ používam stávajúce vyznamenania zo sekcie Vyznamenania-Slovensko, ktoré orežem o biele okraje, zmením veľkosť na 100 pcx na šírku (vyznamenanie) a 85 pcx x 25 pcx ( š x v) (stužka?) a následne upravím v editačnom programe (ale len veľmi málo). Tu sú návrhy na Rad Andreja Hlinku I. - III. triedy:Rad Andreja Hlinku - má tri triedy (od III. do I.)
- najvyššie vyznamenanie udeľované hodnostnou skupinou OS SR na valka.cz za zásluhy o moderné Slovensko
- udeľovaný za význačnú všeobecne prospešnú prácu pre Slovensko na fóre valka.cz vo všetkých kategóriách týkajúcich sa Slovenska
III. trieda – 5 článkov o Slovensku
II. trieda – 15 článkov o Slovensku
I. trieda – 25 článkov o Slovensku
Za každých ďalších 25 článkov o Slovenska + bar navyšeRad Andreja Hlinku III. triedy pre valka.cz

Rad Andreja Hlinku II. triedy pre valka.cz

Rad Andreja Hlinku I. triedy pre valka.cz

P.S. Sú nejakí záujemci o pomoc? Ak áno, napíšte sem, ktoré vyzamenanie ste začali robiť. ďalej je potrebné doplniť fotografie vyznamenaní. Aktívni vojaci, zobrať foťák a fotiť Very Happy (ja nemôžem, mám dovolenku až do konca júla)
URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#168526Verze : 0
MOD
Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy pre valka.cz:Kríž Milana Rastislava Štefánika II. triedy pre valka.cz:Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy pre valka.cz:URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#181708Verze : 0
MOD
Rad Ľudovíta Štúra - má tri triedy (od III. do I.)
- udeľovaný za význačnú všeobecne prospešnú prácu z oblasti histórie od 1701 do r. 1900 na fóre valka.cz /historických udalosti týkajúcich sa územia Slovenska, osobnosti a pod. /
III. trieda – 3 článkov o histórií Slovenska
II. trieda – 7 článkov o histórií Slovenska
I. trieda – 15 článkov o histórií Slovenska
Za každých ďalších 15 článkov o histórií Slovenska + bar navyše
Udeľuje sa iba vojenský druh.


Rad Ľudovíta Štúra III. triedy- vojenský druh


Rad Ľudovíta Štúra II. triedy- vojenský druhRad Ľudovíta Štúra I. triedy- vojenský druhURL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#182023Verze : 0
MOD
Pribinov kríž - má tri triedy (od III. do I). Na valka.cz bude udeľovaný za význačnú všeobecne prospešnú prácu pri histórií Slovenska (história do r. 1700) na fóre valka.cz /historických udalosti týkajúcich sa územia Slovenska, osobnosti a pod. /
III. trieda – 3 článkov o histórií Slovenska
II. trieda – 7 článkov o histórií Slovenska
I. trieda – 15 článkov o histórií Slovenska


Pribinov kríž III. triedy pre valka.cz


Pribinov kríž II. triedy pre valka.cz


Pribinov kríž I. triedy pre valka.czURL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#182597Verze : 0
MOD
Rad Bieleho dvojkríža III. stupňa - vojenský druh pre www.valka.czRad Bieleho dvojkríža II. stupňa - vojenský druh pre www.valka.czRad Bieleho dvojkríža I. stupňa - vojenský druh pre www.valka.czURL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#184125Verze : 0
MOD
Vyznamenania oceňukúce príspevky týkajúce sa účasti Slovenska vo WW2 (bez ohľadu na bojujúcu stranu)


Pamätná medaila (originál: 50 výročie SNP)Pamätná medaila (originál: 50 výročie oslobodenia)Pamätná medaila (originál: 60 výročie oslobodenia, doplním cez víkend)

URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#186302Verze : 0
MOD
Pamätná medaila MO SR - za faktografické príspevky (vyšší stupeň Pamätnej medaily NGŠ)


Pamätná medaila MO SR III. stupňa pre www.valka.cz
Pamätná medaila MO SR II. stupňa pre www.valka.cz

Pamätná medaila MO SR I. stupňa pre www.valka.cz

URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#186323Verze : 0
MOD
Pamätná medaila M.R Štefánika - udeľovaná v troch stupňoch (bronzová, strieborná, zlatá)
- udeľovaná za prácu týkajúcu sa Slovenska v časoch WW1, légií, vzniku ČSR


Pamätná medaila M.R Štefánika - bronzová pre www.valka.cz
Pamätná medaila M.R Štefánika - strieborná pre www.valka.cz
Pamätná medaila M.R Štefánika - zlatá pre www.valka.cz

URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#186350Verze : 0
MOD
Medaila za vernosť hodnostnej skupine OS SR na www.valka.cz - udeľuje sa za členstvo v hodnostnej skupine v trvaní 2, 4, 6 rokov (potom najvyšší stupeň opakovane, alebo tak nejak...), podmienkou je že počas obdobia medzi vstupom a udelením medaile (prípadne medzi dvoma udeleniami medaile) musí byť aspoň jeden hodnotný faktografický príspevok (hodnotný - bude sa posudzovať každý jeden nominovaný člen).Za vernosť I. stupňa - 2 roky členstva a aspoň jeden faktografický príspevok
Za vernosť II. stupňa - 4 roky členstva a aspoň 2 faktografické príspevky (jeden od posledného udelenia medaily)
Za vernosť III. stupňa - 6 rokov členstva a aspoň 3 faktografické príspevky (jeden od posledného udelenia medaily)

URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#186356Verze : 0
MOD
Pamätná medaila NGŠ OS SR pre www.valka.cz 3. stupňa
Pamätná medaila NGŠ OS SR pre www.valka.cz 2. stupňa
Pamätná medaila NGŠ OS SR pre www.valka.cz 1. stupňa

URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#188338Verze : 0
MOD
Čestný odznak hodnostnej skupiny OS SR na www.valka.cz 3.triedy
Čestný odznak hodnostnej skupiny OS SR na www.valka.cz 2.triedy
Čestný odznak hodnostnej skupiny OS SR na www.valka.cz 1.triedy

URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#188356Verze : 0
MOD
Diskuse
Navrhujem zaviesť nové ("motivačné" vyznamenanie pre tých, ktorí zverejnia článok k bojom Slovenskej armády v roku 1939 - marec a september (vrátane osobností, ktoré sa v týchto bojoch významne prejavili). Vyznamenaie navrhujem vytvariť na základte tohto skutočného vyznamenaia - Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939.


Udeľovalo by sa účastníkom súťaží venovaných marcu 1939 a septembru 1939 (aj spätne).
URL : https://www.valka.cz/Navrh-vyznamenani-hodnostnej-skupine-ASR-OS-SR-Slovensko-t41992#324038Verze : 0
MOD