Main Menu
User Menu

Medaile Obchodního loďstva za dosažení vynikajících výsledků

Merchant Marine Medal for Outstanding Achievement

     
Název:
Name:
Medaile Obchodního loďstva za dosažení vynikajících výsledků
Název v originále:
Original Name:
Merchant Marine Medal for Outstanding Achievement
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2002
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Obchodní loďstvo Spojených států (United States Merchant Marine) je civilní dopravní námořnictvo spadající pod Námořní správu Spojených Států (United States Maritime Administration), jenž je jednou ze složek Úřadu národní dopravy (Department of Transportation, též Ministerstvo dopravy)
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Obchodniho-lodstva-za-dosazeni-vynikajicich-vysledku-t198135#568551Verze : 0