Main Menu
User Menu

Kormesij

Kormesij ??? – bulharský chán


Vládol v rokoch 721 (718?) – 738


Tretí bulharsko-slovanský chán bol pravdepodobne synom bulharského chána Tervela. Imennik – moskovský zoznam bulharských chánov jeho meno neuvádza, resp. hovorí o tom, že v rokoch 721až 737 Bulharskej ríši vládol Sevar. Ten však podľa byzanských prameňov vládol v rokoch 738 až 754. Jediný záznam o mene tretieho chána je od byzanského kronikára Theofana Vyznávača. Lenže jeho dokument je poškodený a nie je isté či hovorí o treťom chánovi. Je možné, že Theofanos písal o neskorších bulharských chánov Kormišovi, prípadne Krumovi. Podobne, ako je neisté jeho meno, nedá sa presne určiť ani počiatok jeho panovania. Takisto nevieme nič o jeho vláde. Keďže byzanskí kronikári o jeho vláde mlčia, dá sa predpokladať, že Bulharská ríša a Byzancia v tom čase nažívali v mieri.


Jan Rychlík - Dějiny Bulharska
- Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, ISBN 80-7106-497-1
www.wikipedia.com
URL CZ: https://www.valka.cz/Kormesij-t72307#255417Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kormesij-t72307#255417Version : 0