Main Menu
User Menu

Identifikace prastrýce ve službách Wehrmachtu

Diskuse
Dobrý večer, chtěl bych Vás poprosit o radu. Našel jsem fotografii prastrýce, který padl v prosinci 1944 v místě Alexeikowo. Na fotografii je hrob prastrýce. S Volksbund Deutche Kriegsgräberfürsorge e. V. mi poslali pár indícií. Ovšem nerozumím jejím značkám.
Truppenteil: 3,/Gr.R.76(mot.)
Erkennungsmarke: -2311-1,/I.E.Btl.154
Todesort: Alexeikowo
Grablage: Lowno, Soldatenfriedhof
Dále potom něco o bloku 11 Sebesh.
Můžete mi prosím říct co znamenají ty značky a něco více o jednotce ve které a kde sloužil?


Na druhé fotografii je praděda ještě předtím než se dostal do čs. zahraniční armády. O něm jsem se z kmenového listu dozvěděl, že: Do německé armády nastoupil 20. září 1943 ke St Kp Kraftf. Ers Abt 8, Glogau. Po třech týdnech byl přemýstěn ke Gren Ers Abt 360, OEls. V květnu 1944 byl přemýstěn k Reg 1040, 2 Btl v Neuhammer. 6.8.1944 byl odeslán s jednotkou na frontu k Le Havre. Zběhl u Abbenville a byl zajat polskou armádou.
K pradědovi bych opět potřeboval vědět, co znamenají ty značky a rovněž zda se dá zjistit něco více o jednotkách ve kterých byl. Předem moc děkuji za Vaši odpověď.
Identifikace prastrýce ve službách Wehrmachtu - Prastrýc

Prastrýc
Identifikace prastrýce ve službách Wehrmachtu - Praděda

Praděda
URL : https://www.valka.cz/Identifikace-prastryce-ve-sluzbach-Wehrmachtu-t87484#324392Verze : 0
3,/Gr.R.76(mot.) = 3. Kompanie, Grenadier-Regiment 76 (motorisiert)


I.E.Btl.154 = Infanterie-Ersatz-Bataillon 154


St Kp Kraftf. Ers Abt 8 = Stabskompanie, Kraftfahrzeug-Ersatz-Abteilung 8


Gren Ers Abt 360 = Grenadier-Ersatz-Abteilung 360


Reg 1040, 2 Btl = 2. Bataillon, Regiment 1040
URL : https://www.valka.cz/Identifikace-prastryce-ve-sluzbach-Wehrmachtu-t87484#324429Verze : 0
Podľa priloženej fotografie Tvoj prastrýko nepadol v „prosinci 1944“, ale 24.12.1942. Predpokladám, že tento dátum Ti potvrdil aj nemecký VDK. Okolnosti jeho smrti môžeme rekonštruovať na základe informácií tejto organizácie a na základe lokalizácie prastrýkovho materského útvaru.


Nemecký 76. granátnicky pluk (Gr.R.76) vznikol 15.10.1942 preformovaním 76. pechotného (motorizovaného) pluku. Tento útvar bol súčasťou 20. pechotnej (motorizovanej) divízie, ktorá v decembri 1942 podliehala veleniu „Gefechtssteb Wöhler“ (Skupina armád „Stred“). Na konci decembra 1942 Gr.R.76 bojoval v priestore juhozápadne od mesta Velikyje Luki. Počas týchto bojov Tvoj prastrýko padol (alebo zomrel v dôsledku zranenia) 24.12.1942 v dedine Aleksejkovo (viď. mapka).

Jeho materská divízia sa 19.12.1942 pripojila k protiútoku nemeckých jednotiek, ktorého cieľom bolo deblokovať obkľúčenú posádku v meste Velikije Luki. Podľa sovietskej mapky jeho divízia označená ako „20.md“ bola nasadená juhovýchodne od Aleksejkova, ktoré bolo Nemcami znovuobsadené už 21.12.1942. Na základe toho usudzujem, že Tvoj prastrýko bol s najväčšou pravdepodobnosťou ťažko ranený v bojoch medzi 22.12 – 23.12.1942 a prevezený do lazaretu v Aleksejkove, kde 24.12.1942 zomrel. (Dochovali sa v rodine spomienky na okolnosti jeho smrti?)


Túto moju hypotézu potvrdzuje aj skutočnosť, že nebol pochovaný v improvizovaných podmienkach niekde na fronte, ale jeho telo bolo prevezené na vojenský cintorín v Lovne. Odtiaľ pochádza aj fotografia jeho hrobu. Po ústupe nemeckých vojsk sovietske orgány programovo ničili všetky „nepriateľské“ vojenské cintoríny a k ich obnove začalo dochádzať až od 90-tych rokoch na základe medzivládnej dohody Ruskej federácie a Spolkovej republiky Nemecko. Čo sa týka vojakov pochovaných na niekdajšom vojenskom cintoríne v Lovne, tak tí boli exhumovaní nemeckým VDK a prevezení na vojenskí cintorín v meste Sebež. Tvoj strýko našiel posledný odpočinok v hrobovom poli č.11 (viď. schéma).


Základné informácie o jeho divízii a pluku:
www.lexikon-der-wehrmacht.de


Základné informácie o mieste jeho posledného odpočinku:
https://www.volksbund.de/kgs/stadt.asp?stadt=557


Podrobné informácie o bojoch, v ktorých padol Tvoj prastrýko, je možné nájsť tuná:


Die 20. Inf.Div. (mot.), später 20. Pz.Gren.Div. Chronik + Geschichte - 5. Teil: 1941 – 1942 Der Ostfeldzug Teil 2 - Dietwart Asmus, Herausgegeben vom Arbeitskreis ehem. Angehöriger der 20. PGD,Hamburg 2000, 254 Seiten, kartoniert


Archiv-Signatur Bundesarchiv: RH 26-20/...
KTB Ia RH 26-20/7, RH 26-20/11 - RH 26-20/14, RH 26-20/59, RH 26-20/65, RH 26-20/71, RH 26-20/75 RH 26-20/77
URL : https://www.valka.cz/Identifikace-prastryce-ve-sluzbach-Wehrmachtu-t87484#325110Verze : 0
Nemecký vojenský cintorín v meste Sebež, Pskovská oblasť Ruskej federácie.
URL : https://www.valka.cz/Identifikace-prastryce-ve-sluzbach-Wehrmachtu-t87484#325111Verze : 0
Moc děkuji za pomoc.
URL : https://www.valka.cz/Identifikace-prastryce-ve-sluzbach-Wehrmachtu-t87484#335802Verze : 0