Main Menu
User Menu

Hello from Lithuania (Litva)

Dobrý den, z Litvy (Lithuania)

Diskuse

Citace - palič :

Answer by Jiří Tintěra, our best expert on pre-war armour of Czechoslovak origin.Hello, I hope the same information were collected about Lithuania.
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Lithuania-Litva-t112908#394448Verze : 0
Vážený kolego "eppanzer",
velice lituji, ale nerozumím Vaší poznámce.


Dear colleague "eppanzer",
I am very sorry, but I do not understand your comment.
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Lithuania-Litva-t112908#394449Verze : 0
MOD
Yes, I'm looking for the same info about Lithuania, if the same information were collected for L. Soudek, former Skoda a.s. General Director.


Ano. Mám zájem o podobné informace o Litvě, pokud tyto informace byly shromážděny pro L.Soudek.


Thanks a lot for information about Latvian artillery, it is very useful for my research on the Lithuanian artillery guns 1919-1940 too (for comparing 3 Baltic states artillery)


Díky moc za informace o lotyšské dělostřelectvo, to je velmi užitečné pro můj výzkum na litevský dělostřelecké zbraně 1919-1940 (pro porovnání 3 Pobaltí dělostřelectvo)
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Lithuania-Litva-t112908#394480Verze : 0
Vážený litevský kolego,
s lítostí musím prohlásit, že podnikový archiv ČKD zanikl a jeho dokumenty byly předány státnímu archivu. V současnosti archivní dokumenty z ČKD nejsou dostupné.


V záležitosti Škodovky prosím o chvíli strpení. Požádal jsem o pomoc vedoucí archivu paní Nohovcovou. Ona jediná, může přesně odpovědět na otázku zda archiv vlastní dokumenty o zbrojním exportu do Litvy v letech 1920-1940.P. S.
Prosím zdatného angličtináře o překlad výše uvedených řádků.
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Lithuania-Litva-t112908#394510Verze : 0
MOD
Vážený litevský kolego,
dnes mi z archivu Škoda dorazila tato odpověď: "... Export do Litvy udělaný není. Dr. Krátký se ještě podívá do svých záznamů. Musela bych udělal výtah z matriky děl, to by zase nedalo takovou práci, ale pokud se jednalo i vozidla, bylo by to náročnější. V každém případě by to nějaký čas trvalo – nejdříve ve 2. polovině dubna. V současné době archív plně přechází pod SOA Plzeň a jsou s tím spojené různé úkony, které mi nedovolují věnovat se plně vlastní archivní práci.


S pozdravem
Ladislava Nohovcová"
P. S.
Prosím zdatného angličtináře o překlad výše uvedených řádků.
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Lithuania-Litva-t112908#395482Verze : 0
MOD
Vážený litevský kolego,
paní Nohovcová z archivu Škoda zaslala tuto odpověď: "...pátrala jsem společně s dr. Krátkým po zbrojních zakázkách do Litvy. Korespondence, zpráv a poptávek se dochovalo několik fasciklů, výsledek však valný nebyl. Byla uzavřena pouze jedna smlouva - v srpnu 1938 (viz příloha), ale v listopadu 1940 rozhodnutím Oberkomando der Wehrmacht byla zakázka zastavena (opět viz příloha), takže byla odeslána jen malá část původní objednávky. Matrika děl však uvádí, že bylo vyrobeno 24 hlavní ráže 105 mm pro Litvu. V této době nebyla tato kniha tak precizně vedena jako např. ve 20. letech, takže už tam není uvedeno, které hlavně byly odeslány a které zůstaly."


Příloha
Sken dokumentu z archivu Škoda.


P. S.
Prosím zdatného angličtináře o překlad výše uvedených řádků.

Hello from Lithuania (Litva) - Originál sken zaslaný z archivu Škoda. 
The original scan is sent from the archives Skoda.

Originál sken zaslaný z archivu Škoda.
The original scan is sent from the archives Skoda.

URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Lithuania-Litva-t112908#397328Verze : 0
MOD