Main Menu
User Menu

Beseda s autormi R.Turíkom a M.Drobňákom - 09.10.2008

Diskuse
Všetkých, ktorí nemáte ďaleko do Humenného srdečne pozývam na besedu s autormi knihy Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch Radom Turíkom a Martinom Drobňákom. Obaja autori sú aktívnymi členmi KVH Beskydy a súčasne dlhoročnými členmi a prispievatelmi valka.cz.
URL : https://www.valka.cz/Beseda-s-autormi-R-Turikom-a-M-Drobnakom-09-10-2008-t76840#282663Verze : 0
MOD
Včera (tj.: 9. októbra 2008) úspešne prebehla vo Vihorlatskej knižnici v Humennom beseda venovaná publikácii Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Celú besedu sme sa rozhodli zamerať nielen na predstavenie samotnej publikácie, ale aj na problematiku prvej svetovej vojny a jej následkov v regióne severovýchodného Slovenska.


Radoslav Turik, najprv v krátkom príspevku predstavil občianske združenie KVH Beskydy. Môj príspevok sa zaoberal priebehom prvej svetovej vojny na našom území. Po skončení prvej prednášky pracovníčka knižnice pani Petrunčíková prečítala prítomným krátky úryvok z knihy Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Príspevok Radoslava Turika sa venoval vzniku vojenských cintorínov a vývoju starostlivosti o vojenské cintoríny na našom území. Na záver odznel úryvok z dobovej tlače, konkrétne z denníka Felvideky Hirláp (Hornouhorské zvesti), konkrétne krátky článok o pohrebe padlých vojakov v Humennom.


Prítomní členovia klubu a pracovníci Vihorlatskej knižnice sa zhodli, že do búducna opäť pripravia podobne zaujímavé podujatie.


Viac info o akcii nájdete tu: http://www.kvhbeskydy.sk/?p=179
URL : https://www.valka.cz/Beseda-s-autormi-R-Turikom-a-M-Drobnakom-09-10-2008-t76840#283076Verze : 0