Main Menu
User Menu

Afewerki, Isaias

Prezident Isaias Afewerki*


narozen:2.2.1946, Asmara
v úřadu:24.5.1993-dodnes


Isaias Afeweri se narodil 2.února 1946 do prominentní rodiny eritrejského kmene Latosů. Jeho otec sloužil jako správce provincie Wollo pro korunního prince Asfawa Wossena (budoucího posledního etiopského císaře Amhu Selassieho I.). Všeobecně se dá říci, že rodina Isaiase Afewerkiho byla jednou z nejvlivnějších eritrejských rodin doby vlády císaře Haile Selassie I. Jako takový mohl Isaias odejít studovat technickou vysokou školu do Addis Abeby.

Studia ale zanechal, když se- v souvislosti se zrušením federace mezi Etiopíí a Eritreou z roku 1960- stal v roce 1966 bojovníkem za nezávislost Eritreje. Původně vstoupil do jediné eritrejské osvobozenecké organizace- Eritrean Liberation Front (ELF), vedené převážně muslimy a podporované arabskými vládami, od níž se ovšem brzy po svém návratu z výcviku v Číně roku 1967 odtrhl a přidal se k malé skupině bojovníků, známé později jako Eritrean People´s Liberation Front (EPLF). Ta byla silně ovlivněna marxismem a podporována rostoucí eritrejskou diasporou. Tato skupina se nejprve spojila s dalším odštěpeneckým hnutím od ELF, ale když vůdce tohoto hnutí v roce 1975 podepsal spojeneckou smlouvu s ELF, Afewerki se svými věrnými se opět odtrhl a v roce 1977 definitivně založil EPLF.

EPLF pod vedením Ramadana Mohammeda Nura stále lpěla na marxismu, kteréžto nadšení však její bojovníky rychle opouštělo při letmém pohledu na to, co se ve jménu marxismu děje po celé Etiopii. V té době už EPLF byla největší eritrejskou osvobozeneckou organizací a poté, co byl v roce 1987 generálním tajemníkem zvolen Afewerki, začlenila do sebe EPLF i poslední zbytky ELF, která už skomírala mimo eritrejské území poté, co ji odtamtud v roce 1982 vytlačila spojená ofenzíva EPLF a Tigrayan People´s Liberation Front (TPLF) Melese Zenawiho. Přesto a zároveň proto, že režim plukovníka Mengistu Haile Mariama se mimo jiné vyznačoval neobyčejnou brutalitou vůči eritrejským povstalcům, netrpěla EPLF nedostatkem bojovníků. Poněkud však narážela na odpor tradičně patriarchální eritrjské společnosti proti tomu, že okolo 30% bojovníků tvoří ženy.

Od doby vytlačení ELF do Súdánu slavily spojené síly EPLF a TPLF úspěchy nejen v osvobozování Eritreje, ale i ve snaze svrhnout autoritářský režim Mengistu Haile Mariama. To se jim nakonec podařilo roku 1991. Mariam uprchl do Zimbabwe a mohla být otevřena tematika federalizace Etiopie a nezávislosti Eritreje.

Nezávislost Eritreje byla vyhlášena na základě referenda k 24.5.1993 a ke stejnému datu nastoupil na základě návazného referenda do úřadu prezidenta právě bývalý vůdce eritrejského osvobozeneckého hnutí Isaias Afewerki. Ten, ačkoliv byl původně blízkým přítelem nového etiopského prezidenta Zenawiho, nedokázal zabránit budoucí pohraniční válce mezi Etiopíí a Eritreou, která si mezi lety 1998 a 2000 vyžádala na 70 000 obětí na každé straně.

Kromě toho je Afewerki kritizován doma i v zahraničí za nedemokratičnost svého režimu, který povoluje jen jedinou politickou stranu, jíž je následnická organizace EPLF, People´s Front for Democracy and Justice (PFDJ). Mimoto nefunguje ústava, schválená už v roce 1997 a Eritrea je i na černém seznamu organizace Novináři bez hranic kvůli věznění 13 novinářů. Sám Afewerki čelí těmto obviněním tvrzením, že mnohé africké země doplatily na příliš rychlý přechod k demokracii na nátlak západu. Proto chce Eritrea údajně dosáhnout demokracie postupným vývojem. I přes obviňování z nedemokratičnosti se v Eritreji pravidelně konají regionální volby. Afewerki je v souvislosti s eritrejsko-etiopskou válkou také stále obviňován z defétismu

Daleko vážnější obvinění, zakládající se navíc na skutečně závažném podkladu, představuje obvinění z nedodržování základních lidských práv, konkrétně svobody vyznání. Afewerki totiž v roce 2002 přikázal registraci všech církví v Eritreji, což vedlo k formálnímu zániku drtivé většiny z nich (kvůli náročnému registračnímu procesu, jímž prošly dodnes jen některé církve, a ani ty nezískaly oficiální registraci). Vzhledem k tomu, že římskokatolická, eritrejská pravoslavná a evangelická protestantská církev společně se sunnitským islámem byly uznány za "vyhovující", bylo nařízeno uzavření všech svatyní mimo kostely římskokatolické, pravoslavné, luteránské a sunnitské mešity. Stovky křesťanů různých denominací byly uvězněny bez povolení a tito také nebyli nikdy souzeni.

Ve snaze pohnout mírovým procesem s Etiopií napsal Afewerki postupně jedenáct dopisů generálnímu tajemníkovi OSN Kofi Annanovi.

*také Afwerki nebo Afeworki
Afewerki, Isaias - Isaias Afewerki jako eritrejský rebel v roce 1984

Isaias Afewerki jako eritrejský rebel v roce 1984
Afewerki, Isaias - Afeworki jako prezident při tiskové konferenci

Afeworki jako prezident při tiskové konferenci
URL : https://www.valka.cz/Afewerki-Isaias-t43073#170368Verze : 0