Main Menu
User Menu

2017 / 03

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
66, 2017, č. 3


Obsah čísla:

Tomek, Prokop: Akce Krkonoše: československé vojenské souvislosti polské krize (4-19)
Jakl, Tomáš: Adolphe Brezet a jeho Corps de Tirailleurs v roce 1914 (20-26)
Kreisinger, Pavel; Vyhlídal, Milan: K „bílým místům“ v životě štábního kapitána Václava Morávka (1904-1942): Vojenská služba v Olomouci a neznámé osudy příslušníka pražského gestapa Karla Kowalczyka – jednoho z vinníků Morávkovy smrti (27-32)
Flimelová, Alena: Válečná zranění a úmrtí příslušnic čs. vojenských jednotek v SSSR za druhé světové válk (33-46)
Rajlich, Jiří: Šikovatel Eugen Bönsch (1897-1951): Rakousko-uherské stíhací eso z Krkonoš (3. část - dokončení) (47-95)
Moudrý, Petr: Restaurování pokusného samopalu Josefa Netsche (96-97)
Biedermann, Jan: Nejen na čepici – odznaky jako drobná patriotika a čepicové odznaky rakousko-uherské armády (98-103)
Krbcová, Ilona: Mohyly u Zborova (104-105)
Skramoušský, Jan: Zborovská kořist (105-106)
Jakl, Tomáš: Národní pouť ke Zborovu 1.-2. července 2017 (107-109)
Plachý, Jiří: Muzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách (110-112)
(JP): Diskusní večer Ústavu pamäti národa o odboji (112)
Pejčoch, Ivo: Musée Royal de ľ Armée et d´Histoire Militaire (113-116)
Plachý, Jiří: Polské Muzeum obrany pobřeží na Helu (117-118)
Plachý, Jiří: Muzeum podhalanských střelců v Cieszyne (119)
Plachý, Jiří: Nalezený hrob voj. Josefa Dražila (120-121)
Krejča, Leoš: 17. ročník konference CSWG (121-122)
Krejča, Leoš: Nová posádková muzea (122-123)
Beránek, Jaroslav: Sargent: Akvarely (124-125)
Beránek, Jaroslav: Wyndham Lewis: Život, umění, válka (126-129)
Beránek, Jaroslav: Stíny války: Fotografie Rogera Fentona z Krymu (130-132)
Láník, Jaroslav: Open-air výstava 100 let raket (133)
Beránek, Jaroslav: Národní armádní muzeum v Chelsea opět otevřeno (134-139)
(jb): Válka v blátě: Irští vojáci v Belgii v roce 1917 (140-141)
Beránek, Jaroslav: Portréty básníků první světové války (142-144)
Pejčoch, Ivo: Československý tank v londýnských ulicích (144)
Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo: Juraj Strauss (1917-2017) (145)
Plachý, Jiří: Mečislav Borák (1945-2017) (145)
Burian, Michal: Miroslav Žálek (1947-2017) (146)
Plachý, Jiří: Jaroslav Klemeš (147-148)
Eichler, Jan: Jan Ludvík: Nuclear Asymetry and Deterrence. Theory, policy and History, ISBN 978-1-138-69619-8(hbk), ISSN 978-1-315-52517-4(ebk) (149-150)
Šach, Jan: Andreas Wiedermann: „Pojď s námi budovat pohraničí!“ Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945-1952, ISBN 978-80-7260-337-4 (150)
JLn: Dieter Krüger (Hrsg.): Schlachtfeld Fulda gap. Strategien und Operationspläne der Bündnisse im Kalten Kreig, ISBN 978-3-7900-0486-1 (150-151)
Biedermann, Jan: Vyznamenání pro číšníka z Londýna [Bohdan Mosig] (151-152)
URL : https://www.valka.cz/2017-03-t205850#584143Verze : 2
MOD