Main Menu
User Menu

2017 / 01

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
66, 2017, č. 1


Obsah čísla:

Pejčoch, Ivo: Českoslovenští legionáři důstojníky vládního vojska (I. část) (4-17)
Holas, Matouš, Detektorový průzkum části náchodského bojiště z roku 1866 (18-23)
Tomek, Prokop: Státní bezpečnost a Střední skupina sovětských vojsk v ČSSR (24-37)
Rajlich, Jiří: Šikovatel Eugen Bönsch (1897-1951): Rakousko-uherské stíhací eso z Krkonoš (I. část) (38-77)
Vyhlídal, Milan: Životní osudy generála Jana Reindla (1902-1981). Letec, zpravodajský důstojník, účastník domácího protinacistického odboje a velitel leteckých instruktorů v Egyptě (78-93)
Polčák, Zdeněk; Řezníček, Roman: „Ohne Kampf kein Kampf“ (94-103)
Khol, Miroslav: Letecké muzeum Kbely na přelomu let 2016/2017 (104-105)
Moudrý, Petr: Restaurování hulánské píky (106-107)
Moudrý, Petr: Restaurování saské pistole (108-109)
Andresová, Klára: Restaurování starých a vzácných tisků (110-11)
Šach, Jan: Kinžál z kavkazu (112-113)
Burian, Michal; Polčák, Zdeněk; Sýkora, Jan: Muzejní publikace VHÚ v roce 2016 (114-116)
(tk): Centrální evidence padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z první světové války (116-117)
(red): Třikrát řijnový maršál Karel Janoušek (118-120)
(JP): Výstava Transport smrti Litoměřice - Velešín (120-121)
Straka, Karel: Historik Jan Kuklík oceněn Vyznamenáním Zlaté lípy in memoriam (121)
Kopecký, Lukáš: Odhalení pamětní desky generálu Josefu Dostálovi a plukovníku Ladislavovi Nedbalovi (121)
Baláž, Július; Dubánek, Martin: Poprava devíti studentů 17. listopadu 1939 (122-125)
Tomek, Prokop: Konference The Allied Occupation of Germany Revisited (125-126)
(JP): Severoafrická kampaň 1940-1942 (126)
Stehlík, Pavel: VHÚ na V. mezinárodní konferenci orální historie v Brně (127)
Beránek, Jaroslav: Ranění: Konflikt, ztráty a zdravotní péče (128-131)
Beránek, Jaroslav: Válka ve slunné krajině: Britové v Itálii 1917-1918 (132-134)
(jb): Emma Hamilton: Svůdnice a celebrita (134-136)
Rajlich, Jiří: Imrich Gablech (1915-2016) (136-140)
Pejčoch, Ivo: Jehuda Parma (1922-2016) (141-143)
Tomek, Prokop: Mirko Janeček (1927-2017) (143-144)
Plachý, Jiří: Jiří Friedl: Generál Karel Lukas. Životní příběh severomoravského rodáka. Nakladatelství Pavel Ševčík - Veduta, 2. doplněné a opravené vydání, Štíty 2016, ISBN 978-80-86438-60-3 (145)
Dolínek, Vladimír: Jan Skramoušský: Mýtus jménem Krnka. Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha 2016, ISBN 978-80-7278-680-0 (146-147)
Kocourek, Milan, Walton on Thames: Tomáš Jakl: Hrdinové z Londýna. Českoslovensští krajané ve Velké Británii v prvním odboji, VHÚ Praha, 2016, ISBN 978-807278-696-1 (147-148)
Majtenyi, David: Jiří Rajlich: S indiánem na letounu. Stíhací pilot Otto Hanzlíček (1911-1940), Nakladatelství Svět křídel, Cheb 2016, ISBN 978-80-87567-99-9 (148-149)
Láník, Jaroslav: Vladimír Francev: Československé zbraně ve světě. V míru i za války, Grada Publishing a.s., Praha 2015, ISBN 978-80-247-5314-0 (149-150)
Jakubec, Pavol: Rasmus Glenthøj - Morten Nordhagen Ottosen: Experiences of War and Nationality in Denmark and Norway, 1807-1815. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2014, ISBN 978-0-230-30281-5 (150-151)
(jb): Letecké modely architekta Jana Kaplického (152)
URL : https://www.valka.cz/2017-01-t198847#570092Verze : 1
MOD