Main Menu
User Menu

2000 / 03

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
49, 2000, č.3

Obsah čísla:
Hálek, Jan: Rakouské válečné námořnictvo a jeho místo v prusko - rakouském soupeření o vliv v Německu (483-506)
Fučík, Josef: Boje Britů s rakousko - uherskou armádou v roce 1918 (507-554)
Kubů, Eduard: Československo - francouzská spojenecká smlouva a Německo II. část (555-580)
Fidler, Jiří: Francouzské pozemní vojsko v období sudetské krize (581-616)
Bílek, Jiří: Občanští zaměstnanci vojenské správy a jejich odborové organizace v letech 1918 - 2000 (617-645)
Lukeš, Igor: Generál Alois Šeda (652-657)
Pichlík, Karel: Deník Zdeňka Rejmana (658-686)
Frolík, Jan: O posledních svazcích dvou projektů z oblasti dějin námořních válek (687-698)
URL : https://www.valka.cz/2000-03-t82591#302620Verze : 0