Main Menu
User Menu
Reklama

Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898)

Autor : 🕔20.04.2012 📕15.849
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Pri príležitosti 50. výročia nástupu cisára Františka Jozefa I. na trón dochádza dňa 18. augusta 1898 (s udelením v deň jubilea – 2. decembra 1898) k zriadeniu Jubilejnej pamätnej medaile.  Medaila bola zriadená v troch skupinách:

Bronzová jubilejná pamätná medaila pre ozbrojenú moc a žandárstvo (Bronzene Jubiläums-Erinnerungs-Medaille für die bewaffnete Macht und die Gendarmerie). Nárok na túto medailu mali všetci aktívni, neaktívni, ako aj bývalí príslušníci ozbrojených síl (armády, vojnového námorníctva, vlastibrany a pohraničných jednotiek) a žandárstva. Nárok na ňu mali aj učitelia (muži aj ženy) vo vojenských vzdelávacích zariadeniach. Medaila bola razená z bronzu s priemerom 35 mm a šírkou 3mm. Na averze medaile sa nachádza portrét (poprsie) cisára Františka Jozefa I. v uniforme poľného maršala a opis FRANC.IOS.I.D.G.IMP.AVSTR.REX.BOH.ETC.AC.AP.REX.HVNG.

Reklama

Na reverze (ten je zhodný pri všetkých troch variantoch medaile) sa nachádza obdĺžnikový štítok s nápisom SIGNVM / MEMORIAE (Pamätný odznak) v dvoch riadkoch podložený vencom, tvoreným heraldicky vpravo vavrínovou a vľavo dubovou ratolesťou, spojených v spodnej časti stuhou zviazanou do mašle. V hornej časti medaile pri okraji sú letopočty MDCCCXLVIII – MDCCCXCVIII (1848 – 1898).

Jubilejná medaila pre civilných štátnych zamestnancov (Jubiläums-Medaille für Zivil-Staatsbedienstete). Na medailu civilnú mali nárok všetci (bez rozdielu pohlavia), ktorí v období od 2. decembra 1848 do 2. decembra 1898 boli v civilnej štátnej službe (alebo jej na roveň postavenej verejnej službe), pričom bývalí štátny zamestnanci len v prípade preukázania odslúžených min. 10 rokov.

Civilná verzia sa od vojenskej líši okrem hrúbky (je nepatrne hrubšia ako vojenská varianta) hlavne zmeneným opisom na averze medaile FRANC.IOS.I.D.G.IMP.AVST.REX BOH.ETC.ET REX AP.HVNG.

Zlatá jubilejná pamätná medaila pre ozbrojenú moc (Goldene Jubiläums-Erinnerungs-Medaille für die bewaffnete Macht). Udelená bola všetkým vojenským osobám, ktoré ku dňu jubilea (t.j. 2. decembra 1898) dovŕšili 50 a viac rokov aktívnej vojenskej služby.

Razba medaile je zhodná s bronzovou medailou pre ozbrojenú moc, je však prevýšená cisárskym dvojorlom. Razená bola zo zlata, no existujú aj exempláre razené z pozláteného striebra či bronzu, ale jedná sa pravdepodobne o nositeľské duplikáty.

Jubilejná pamätná medaila sa nosila na stuhe zloženej do typického trojuholníku – vojenské varianty (zlatá aj bronzová) na stuhe červenej farby, civilná verzia na stuhe napol bielej, napol červenej.

Existujú rôzne druhy miniatúr tejto medaile – okrem klasických miniatúr na malej trojuholníkovej stužke (resp. bez stužky, pokiaľ sa jednalo o miniatúru určenú na rádovú retiazku) aj rozety do gombíkovej dierky, s ihlou na zapichnutie na klopu saka a taktiež sa vyskytuje vo forme náprsných stužiek – či už len vo farbe príslušnej stuhy, alebo ako náprsná stužka doplnená miniatúrou medaile.

Reklama

Z času na čas sa môžeme stretnúť aj s pôvodnými etujkami k Jubilejnej pamätnej medaili – luxusne prevedenými (s pozláteným štátnym znakom, rokmi 1848-1898 či názvom medaile na vrchnáku a vo vnútri so zamatovým vyložením), ale aj jednoduchými lepenkovými krabičkami. Záležalo to od dobového vkusu, finančným možnostiam dekorovaného ako aj dostupnosti materiálov (v priebehu vojny).

Jubilejná pamätná medaila sa nosila na ľavej strane hrude, pričom vojenská verzia sa nachádzala v poradí na 68. mieste a civilná na mieste 69. , čiže za Jubilejnou dvorskou medailou z roku 1898 ale pred Jubilejným krížom z roku 1908. Vzhľadom na fakt, že nebolo určené ako postupovať pri nároku na viac medailí, stalo sa, že niektorí získali dve (niektorí dokonca všetky tri) varianty tejto medaile (viď foto).

Pozn.: Článok bol pôvodne uverejnený na stránkach www.kvhbeskydy.sk

https://www.valka.cz/viewtopic.php/t/25918/title/Jubilejni-pametni-medaile-1898

Zdroje:
HEYER von ROSENFELD, Friedrich: Orden und Ehrenzeichen der Oesterreichisch – Ungarischen Monarchie, 2. Ausgabe, Verlag A.Schroll & Comp., Wien, 1899
JEDLIČKA R. – SEDLÁK L.F.: Jubilejní pamětní medaile z roku 1898 (110. Výročí založení), In: SIGNUM, V. Řada, č.4/2008
JEDLIČKA R. – SEDLÁK L.F.: Faleristické drobnosti – Rakousko-uherské náprsní stužky, In: SIGNUM, IV. Řada, č.18/2007
KOLÁČNÝ, Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
Foto:
Archív autora – súkromná zbierka

Jubilejná pamätná medaila (<em>vľavo vojenská verzia</em>). Jubilejná pamätná medaila (<em>vpravo civilná  verzia</em>) - averz [foto: Ivan Chudý]
Jubilejná pamätná medaila (vľavo vojenská verzia). Jubilejná pamätná medaila (vpravo civilná verzia) - averz
foto: Ivan Chudý

Jubilejná pamätná medaila (<em>vľavo vojenská verzia</em>). Jubilejná pamätná medaila (<em>vpravo civilná  verzia</em>) - reverz [foto: Ivan Chudý]
Jubilejná pamätná medaila (vľavo vojenská verzia). Jubilejná pamätná medaila (vpravo civilná verzia) - reverz
foto: Ivan Chudý

Etuje [foto: Ivan Chudý]
Etuje
foto: Ivan Chudý

Etuje [foto: Ivan Chudý]
Etuje
foto: Ivan Chudý

Reklama

Nositeľ [archiv: Ivan Chudý]
Nositeľ
foto: Ivan Chudý

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.04.2012 📕15.849