Main Menu
User Menu
Reklama

Operace Leopard, Kolwezi 1978

Autor : 🕔14.01.2012 📕35.651
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Úspěšná záchranná mise paradesantní jednotky francouzské cizinecké legie (2REP) byla první přepadovou akcí operačního vzdušného výsadku, kterou provedly francouzské jednotky od roku 1956. Více než dostatečně ospravednila existenci a výcvik 2REP a prokázala, jak cenné je mít k dispozici jednotku schopnou rychlého nasazení a provedení přepadové akce vzdušným výsadkem.

Situace

Město Kolwezi se nalézá na území provincie Katanga v Kongu (dříve Zaire). Díky bohatým nalezištím kobaltu a mědi vždy patřilo k ekonomicky nejvýznamnějším sídlům v zemi.Po vyhlášení nezávislosti Konga, dřívější belgické kolonie, se uskutečnil pokus o odtržení nejbohatší provincie Katanga od nově vzniklého státu. V následující občanské válce padly tisíce Afričanů a stovky evroských usedlíků byly povražděny. Později se situace po zásahu OSN uklidnila a povstalci se stáhli do sousední Angoly. Proto zde zůstalo mnoho Evropanů, kteří zastávali řídící funkce v důlním průmyslu.

Reklama

Povstalci v Angole získali mezitím výcvik a výzbroj. V březnu 1977 nově zformované povstalecké jednotky obsadily většinu území Katangy, přejmenované na provincii Shaba. Rebelové však byli z tohoto území opět vytlačeni do Angoly. Tento výpad byl generální zkouškou na na hlavní akci, naplánovanou na květen 1978. Povstalci měli k dispozici 3500 tvrdě vycvičených mužů. 2000 z nich bylo určeno pro přímý útok na Kolwezi, dalších 500 k zajištění dalších významných cílů v provincii. Několik set rebelů už před akcí tajně proniklo do města a vybudovalo tejné sklady se zbraněmi.

Třináctého května v šest hodin ráno zahájili rebelové hlavní část operace s krycím názvem „Holubice“. O tři hodiny později bylo město v rukou povstalců. Zairská posádka uprchla téměř bez boje. Jako první byla obsazena část města, kde bydleli převážně francouzští a belgičtí důlní zaměstnanci se svými rodinami. Následovalo drancování dobytého území a cílená likvidace evropské menšiny. Rabování, vraždění, znásilňování, kanibalismus. K tomuto nesmyslnému řádění se připojili i partzyáni Konžské fronty národního osvobození. Společně pak zajali přes tři tisíce Evropanů a drželi je jako rukojmí, aby se pojistili, že proti nim belgická vláda nic nepodnikne. Belgie, která měla v zemi své zájmy v oblasti důlního průmyslu, váhala s vojenským zásahem a poskytla jen humanitární pomoc. Zairský prezident Mobutu proto požádal o pomoc Francii. Původně bylo plánováno, že se francouzské a belgické síly spojí a záchrannou operaci provedou společně. Potom však francouzská výzvědná služba odposlechem vzbouřenců zjistila, že jsou odhodlání před ústupem za hranice všechny rukojmí zmasakrovat. Francouzská vláda se rozhodla nečekat na belgické jednotky a pověřila záchrannou misí cizineckou legii, přesněji 2 REP, pod vedením podplukovníka Philippa Erulina. Operace dostala název „Leopard“.


Philippe Erulin, velitel 2 REP a velitel zásahu

Vlastní akce

Časně ráno 17. května 1978 obdržel lieutenant-colonel Erulin na štábu 2 REP v Calvi signál, že jeho pluk má být během šesti hodin připraven k přesunu. První skupina 650 výsadkářů přistála na letišti v zairském hlavním městě Kinshase v letadlech DC-8 již 25 hodin po vyhlášení bojové pohotovosti. 19. května v poledne odletělo 450 výsadkářů ve čtyřech letounech C-130 Herkules zairských vzduných sil a jednom francouzském Transallu C-160 z Kinshassy. Pozornost medií se mezitím soustředila na okázalou „přípravu“ belgického paradesantního komanda na bruselském letišti. Díky nedbalosto povstaleckých hlídek francouzští legionáři bezpečně seskočili na bývalé letiště Aero Clubu severovýchodně od Kolwezi. Po zformování se rozdělili na tři skupiny. 3e compagnie obsadila most u Nového města, 1e compagnie a 2e compagnie vyrazily ke škole a k nemocnici, protože právě v těchto dvou budovách mělo být soustředěno nejvíce evropských rukojmí. Cestou výsadkáři nacházeli svědectví o řádění povstalců - zohavená mrtvá těla civilistů, mezi nimi žen a dětí. Ze strachu o osud rukojmích zrychlili postup a se západem slunce dorazili po mnoha přestřelkách k operačním cílům. Přestože mnozí legionáři byli již třetí noc beze spánku, evakuovali během noci rukojmí z nemocnice a odráželi útoky rebelů. Mezitím si 3e compagnie prorazila cestu na východ a osvobodila skupinu 30 rukojmích, kteří měli být popraveni, a s pomocí lehkých protitankových střel zlikvidovala 2 katanžské kulometné čety. K večeru odrazila siůný nepřátelský oddíl podporovaný dvěma obrněnými vozy.

Za úsvitu 20. května seskočila 4e compagnie východně od Kolwezi, další dvě skupiny v areálu Aero Clubu. 4e compagnie se po dopadu ocitla pod silnou nepřátelskou palbou. V té době již 1e a 2e compagnie vyčistily velkou část Starého města a 2e compagnie mohla poskytnout pomoc 4e compagnie, která byla dosud poutána nepřátelským ostřelováním. Boje pokračovaly i v předměstských oblastech. Povstalci obsadili metalurgický závod a napadli čelní oddíl legie. Při jedné akci zahájili protiútok kolonou nákladních vozů naložených pěchotou za podpory dvou lehkých tanků. Výsadkáři útok odrazili, s pomocí minometů a lehkých raketometů zapálili vozy a zničili oba tanky. Rebelové se stáhli a zanechali na místě 80 mrtvých. Legionářům se postupně dařilo povstalce z města vytlačit a bezpečnou zónu rozšířit až na 15 mil okolo města. Všechna rukojmí, která povstalci nestačili do příchodu legionářů zabít, se podařilo do jednoho zachránit.

Reklama

Po poledni 20. května dorazilo belgické paradesantní komando a skupina lékařů, která poskytla zachráněným rukojmím ošetření ještě před evakuací. Na letišti v Lumumbashi 240km od Kolwezi přistála nákladní letadla amerických vzdušných sil s druhým sledem REP, stovkou lehkých vozidel,potravinami a dalším materiálem. Posily dorazily do Kolwezi 21. května právě včas. Paradesantní jednotky po vyčistění města nutně potřebovaly odpočinek. Po krátké době odpočinku byly sestaveny motorizované hlídky a celý týden pročesávaly okolí Kolwezi do vzdálenosti 340km.

Povstalci se stahovali v konvoji ukradených automobilů k hranicím Zambie. S sebou vzali řadů zajatců,mnohé z nich se nikdy nepodařilo najít. Posléze se rozdělili na menší skupiny a snažili se zmizet pronásledujícím legionářům v obtížně přístupníém lesnatém a bažinatém terénu.

Při pronásledování museli legionáři absolvovat ještě několik střetů s rebely. Celou situaci však perfektně zvládli a získali kontrolu nad celou oblastí. Dne 28. května oddíly 2 REP dorazily do Lumumbashi, hlavního města provincie,a to ve stejnou dobu, kdy do oblasti dorazila africká mnohonárodnostní vojska a nadále zajišťovala bezpečnost civilního obyvatelstva.


Schéma přesunu 2 REP do Kolwezi a postup ve městě

Zhodnocení

Operace Leopard si na straně evropských vojáků vyžádal pět padlých a 25 raněných. Další oběti měla zairská armáda, která to bojů také zasáhla. Katanžští povstalci ztratili přímo v bojích 247 mužů, dalších 163 bylo zajato. Legionáři zničili nebo ukořistili 2 obrněná vozidla, 2 lehké tanky, 21 raketometů, 15 minometů, 10 středních a lehkých kulometů a přes 250 kusů ručních zbraní. Civilní ztráty byly děsivé. Údaje o mrtvých se pohybují mezi 120 až 150 zabitými Evropany a 500 až 750 místními obyvateli.

Legionáři dokázali v Zaire jako vždy nemožné. Podařilo se jim osvobodit rukojmí, ikdyž předem neznali místo jejich pobytu. Dostupné informace o počtu a lokalizaci sil povstalců a celkové situaci v Kolwezi byly též nedostatečné. Legionáři provedli výsadek z výšky 600 stop do nepřipravené a neoznačené dopadové zóny, bez jakéhokoli zajištění a podpory zvenčí, bez těžké výzbroje. Navíc měli k dispozici jen americké padáky, se kterými neměli žádné zkušenosti.

Cizinecká legie tak dokázala, že je elitní jednotkou a že je připravena provést jakýkoli protiteroristický zákrok, a to kdykoliv a kdekoliv. A dokázala to především těm francouzským politikům, kdeří usilovali její zrušení jako poskoloniálního přežitku.


Legionáři v Kolwezi

Zdroje:
Michael Odstrčil: Francouzské cizinecké legie
Peter Macdonald: Cizinecká legie
Martin Brabec: Krvavá lázeň v Kolwezi (Válka revue SPECIÁL)
Fotografie:
http://anampara.chez-alice.fr/pages/histoire/Kolwezi.htm
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr
http://paras.forumsactifs.net
http://cinema.fluctuat.net/films/la-legion-saute-sur-kolwezi/photos/la-legion-saute-sur-kolwezi.html
Reklama

Další články autora

Autor : 🕔14.01.2012 📕35.651