Main Menu
User Menu
Reklama

Nová kniha prof. Oskara Krejčího

Autor : 🕔04.03.2011 📕29.851
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

(placená reklama)

Útlá studie VÁLKA je pokusem otevřít diskusi o tématu, které je v Česku a na Slovensku mimo pozornost odborné i laické veřejnosti – a to v době, kdy jsou oba tyto státy díky svým spojeneckým závazkům zatahovány do ozbrojených konfliktů dokonce i na jiných světadílech.

Reklama

Kniha se soustřeďuje na několik oblastí:

  • Vymezení  pojmu  válka.  Úvodní  část  kromě  definice války přináší charakteristiku vývoje nástrojů  vzájemného  zabíjení  se  lidí  v dějinách  –  ale také hledání cest k regulaci válečného násilí.
  • Totální válka a strategické zbraně. Zavedení zbraní hromadného ničení  znamená  zásadní změnu v pojetí války: současná totální válka může vést k sebezničení lidstva.
  • Omezená  válka.  Koncept  omezené  války  by  mohl  být  způsobem,  jak  zachovat  válku  coby „rozumný“ politický nástroj v podmínkách možné sebevraždy lidstva.
  • Občanská válka. V současnosti je občanská válka nejčetnější projev válek – a to mimořádně krutý  projev.  Kapitola  hledá  odpověď  na  otázku,  proč  a  jak  se  války  v lidských  dějinách objevují.
  • Spravedlivá válka. Dnes je válka regulována mezinárodním právem, a to jak pokud jde o násilí vůči vojákům, tak i vůči civilistům a zajatcům.
  • Příčiny válek. Psychologie, antropologie, sociologie i filosofie přinášejí velké množství často protikladných vysvětlení, proč lidé válčí.
  • Budoucnost válek. Počátkem 21. století se nabízí  několik možností, proč by mohla vypuknout velká válka. Existuje ale též možnost války odstranit.
  • Přílohou knihy je válečná chronologie.

170 stran, formát 175 x 115 cm

Knihu, jejíž doporučená cena je 168 Kč, si můžete objednat v nakladatelství Professional Publishing

e-mail:  profespubl@volny.cz>

tel: 604 115 129

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.03.2011 📕29.851