Main Menu
User Menu
Reklama

Systém PVO S-300PMU-2 Favorit: střelba v Podněbesnoj

Autor : 🕔30.04.2009 📕36.063
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Na internetovém magazínu VKO (Vzdušná kosmická obrana - ВКО - Воздушно-космическая оборона) číslo 1 (44) / 2009 vyšel článek '«Фаворит»: стрельба в Поднебесной' autora Michaila Timofejeva doplněný fotografiemi Anatolije Smirnova a Georgije Dinilova, pojednává o protiletadlovém raketovém systému z řady S-300P - S-300PMU2 Favorit. Popisuje zkušební střelby, které proběhly na armádní střelnici v Číně během září a října 2008 v souvislosti s dříve podepsaným kontraktem na dodávku S-300PMU2 do výzbroje armády Čínské lidové republiky.


MFRLS 30N6E2, v pozadí NVO 76N6.

Reklama

Funkční zkoušky systému protivzdušné obrany (PVOS-300PMU-2 Favorit v Číně s provedením bojových střeleb prokázaly vysokou efektivnost této protiletadlové raketové zbraně.

Systém PVO S-300PMU-2 Favorit je exportní variantou ruského protiletadlového raketového systému (PLRS) S-300PM a státní zkoušky úspěšně absolvoval v roce 2007. Podle technicko-taktických charakteristik je lepší prakticky ve všech ukazatelích ve srovnání se svými předchozími variantami. Byla zahájena sériová výroba podle změněné konstrukční dokumentace.

Hlavním projektantem a dodavatelem systému PVO S-300PMU-2 Favorit je je OAO GKSB Almaz-Antej (akciová společnost , hlavní specializovaná konstrukční kancelář - ОАО, ГСКБ - Открытое Акционерное Общество, Головное Специализированное Конструкторское Бюро).

Projektantem a dodavatelem protiletadlových raket je OAO MKB Fakel (akciová společnost, strojírenská konstrukční kancelář - ОАО МКБ - Открытое Акционерное Общество, Машиностроительное Конструкторское Бюро).

V září a říjnu 2008 na polygonu Národní osvobozenecké armády Čínské lidové republiky (NOA ČLR - НОА КНР - Национальной Освободительной Армии Китайской Народной Республики), v souladu s dříve uzavřeným kontraktem na dodávku PLRS S-300PMU-2 Favorit a prostředků velení 83M6E2 mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou, byly provedeny testy systému s bojovými střelbami na širokou škálu cílů - na aerodynamické cíle (letadla taktického i bombardovacího letectva na příletu i na odletu), operačně taktickou balistickou raketu, malorozměrnou taktickou balistickou raketu a na nízkoletící cíle.

Střelby na cíle typu letadel taktického a strategického letectva a na nízkoletící cíle byly provedeny za podmínek silného radioelektronického rušení. Úroveň rušení odpovídala deklarovaným úrovním odolnosti systému proti rušení. Testy potvrdily vysoké takticko technické charakteristiky systému PVO S-300PMU-2 Favorit.

Dále uvedené materiály obsahují výsledky zkušebních střeleb: celkový obraz ničených terčů, charakteristiky terčů, objektivní hodnocení úspěšnosti zničení včetně fotografií zničených terčů.

Střelby a výsledky

Kontrolní testy systému PVO S-300PMU-2 Favorit byly provedeny v sestavě SU 83M6E2 (SU - systém řízení - СУ - средства управления) a PLRK S-300PMU-2 na polygonu Jiuquan (Loc.: 40°58'20"N 100°14'44"E) s cílem prověřit letovými zkouškami a ostrými střelbami deklarované TTD a schopnosti systému.

Reklama

Pozn.FCH1: Letovými zkouškami je zde míněn tzv. 'kontrolní oblet', který slouží k empirickému zjištění skutečných dosahů radilokačních prostředků.


VVO 96L6E prokázal na střelbách v Číně své vysoké schopnosti a potvrdil udávaná TTD.
Foto: Anatolij Smirnov

Letové zkoušky byly provedeny s cílem prověřit součinnost prostředků systému, prověření samostatných režimů práce radiotechnických prostředků při obletech širokou škálou cílů: balistických, letadel strategického a taktického letectva a strategických křídlatých raket. Oblety byly provedeny za účasti ruských specialistů a potvrdily parametry systému PVO S-300PMU-2 Favorit uvedené v podepsaném kontraktu.

Střelbové zkoušky byly provedeny s cílem prověřit efektivnost systému při ničení základních typů cílů. Při zkouškách byl použit jeden SU 83M6E2 (SU - systém řízení - СУ - Система Управления) a čtyři PLRK S-300PMU-2. Před zkouškami bojových obsluh NOA ČLR byla za účasti specialistů Ruské federace provedena kontrola připravenosti techniky k ostrým střelbám a byl proveden výcvik a výuka obsluh NOA ČLR.

Experimentální střelby byly provedeny na pět typů terčů (cílů)

 1. Terč typu balistická raketa.
 2. Terč typu letadlo strategického letectva.
 3. Terč typu nízkoletící cíl.
 4. Terč typu malorozměrný balistický cíl.
 5. Terč typu aerodynamický cíl na odletu.

Úloha číslo 1: střelba na balistický cíl

 • Cíl úlohy: prověřit schopnosti střelby PLRK S-300PMU-2 na cíl typu operačně taktická balistická raketa
 • Střelbu provedl: 2. plro
 • Spotřeba raket: 2 rakety 48N6E2
 • Popis střelby: Cíl byl zachycen PLRK S-300PMU2 k automatickému sledování (dále jen AS) podle CU (ЦУ - целеуказание) od SU 83M6E2. Při vletu do prostoru účinné působnosti (dále jen PÚP = prostor ničení cíle) byl cíl postřelován dvěma raketami 48N6E2. Terč byl zničen. Vzdálenost místa dopadu zbytků terče od bodu zaměření cíle byla 13 km.
 • Parametry střelby:
  První raketa Druhá raketa
Dálka zničení cíle [km] 34,0 30,7
Výška zničení cíle [m] 17700 4900
Rychlost cíle v okamžiku zničení [m/s] 1040 1036
Parametr letu cíle [km] 0 0
 • Vertikální a horizontální řez prostorem střelby při úloze číslo 1: střelba na balistický cíl:


Všechny obrázky řezů PÚP v tomto článku podle údajů z VKO vypracoval a nakreslil FCH.


Zbytek terče typu operačně taktická balistická raketa.


Samohybné odpalovací zařízení 5P85SE2 PLRK S-300PMU2.
Foto: Georgij Dinilov

Úloha číslo 2: střelba na letadlo strategického letectva

 • Cíl úlohy: prověřit schopnosti střelby PLRK S-300PMU2 na cíl typu letadlo strategického letectva na vnější hranici PÚP
 • Střelbu provedl: 4. plro
 • Spotřeba raket: 1 raketa 48N6E2
 • Popis střelby: Cíl byl zachycen PLRK S-300PMU2 k automatickému sledování (dále jen AS) podle CU (ЦУ - целеуказание) od SU 83M6E2. Střelba byla provedena jednou raketou 48N6E2. Střelba proběhla za podmínek silného aktivního rušení, které bylo na hranici odolnosti PLRS S-300PMU2, udávané výrobcem.
 • Parametry střelby:
  První raketa Druhá raketa
Dálka zničení cíle [km] 184,6 -
Výška zničení cíle [m] 7600 -
Rychlost cíle v okamžiku zničení [m/s] neuvedena -
Parametr letu cíle [km] 120 -
 • Vertikální a horizontální řez prostorem střelby při úloze číslo 2: střelba na letadlo strategického letectva:

Reklama


Start raket PLRK S-300PMU-2.
Foto: Georgij Dinilov


Zbytky terče (letadlo strategického letectva).

Úloha číslo 3: střelba na nízkoletící cíl

 • Cíl úlohy: prověřit schopnosti střelby PLRK S-300PMU-2 na nízkoletící cíl v podmínkách silného pasivního rušení (odrazů okolních pozemních předmětů - okolního terénu) na vnitřní hranici PÚP
 • Střelbu provedl: 1. plro
 • Spotřeba raket: 2 rakety 48N6E2
 • Popis střelby: Malorozměrný cíl typu BPLA (bezpilotní letoun - БПЛА - беспилотный летательный аппарат) byl PLRK S-300PMU-2 zachycen k automatickému sledování podle CU od VVO 96L6E na dálce 14,6 km. Cíl byl postřelován dvěma raketami 48N6E2, dálka zničení cíle 4,6 km. Střelba proběhla za podmínek současného silného pasivního i aktivního rušení, které bylo na hranici odolnosti PLRS S-300PMU-2 udávané výrobcem.

Pozn.FCH2: Více informací k této úloze prozatím nemám k dispozici, tudíž nejsem schopen vám předložit ani nákres vlastní střelby, viz "Závěrečná poznámka FCH" na konci článku.


Zbytky terče "nízkoletící cíl".

Úloha číslo 4: střelba na malorozměrný balistický cíl

 • Cíl úlohy: prověřit schopnosti střelby PLRK S-300PMU-2 na malorozměrný balistický cíl typu taktická balistická raketa
 • Střelbu provedl: 3. plro
 • Spotřeba raket: 2 rakety 48N6E2
 • Popis střelby: Terč imitující taktickou balistickou raketu byla zachycena PLRK S-300PMU2 v autonomním režimu. Cíl byl postřelován dvěma raketami 48N6E2. Cíl byl zničen. Další podrobnosti neuvedeny.

Pozn.FCH3: Tak toto jsou všechny údaje, které mám v tomto okamžiku k dispozici. Žádal jsem autora článku, jestli je schopen a ochoten mně poskytnout další údaje, aby článek měl dostatečně vysokou faktografickou úroveň. Domluva cestou mailů je však běh na dlouhou míli a tak by se taky mohlo stát, že by obsah ztratil aktuálnost. Proto jej uvádím v takové podobě, v jaké právě je. Také viz "Závěrečná poznámka FCH" na konci článku.


Zbytky terče "malorozměrný balistický cíl", odpovídající taktické balistické raketě.

Úloha číslo 5: Střelba na aerodynamický cíl typu SBoL na odlet

 • Cíl úlohy: prověřit schopnosti střelby PLRK S-300PMU2 na cíl typu SBoL na odletu
 • Střelbu provedl: 1. plro
 • Spotřeba raket: 1 raketa 48N6E
 • Popis střelby: Terč typu letadlo taktického letectva byl zachycen k automatickému sledování PLRK S-300PMU-2 podle CU od SU 83M6E2 při odletu od PLRK rychlostí 248 m/c. Terč byl postřelován jednou raketou 48N6E. Cíl byl zničen na dálce 67,5 km a výšce 8 km. Střelba proběhla za podmínek silného aktivního rušení, které bylo na hranici odolnosti PLRS S-300PMU-2, udávané výrobcem.
 • Parametry střelby:
  První raketa Druhá raketa
Dálka zničení cíle [km] 67,5 -
Výška zničení cíle [m] 8000 -
Rychlost cíle v okamžiku zničení [m/s] 248 -
Parametr letu cíle [km] 11 -
 • Vertikální a horizontální řez prostorem střelby při úloze číslo5: Střelba na aerodynamický cíl typu SBoL na odlet


Výsledek střelby je charakterický úplnou fyzickou destrukcí cíle.

Výsledky a závěry

Na zkušebních střelbách v Číně se podílely čtyři PLRK S-300PMU-2 (v tomto článku označené jako 1. plro, 2. plro, 3. plro a 4. plro). Při provedení pěti střelbových úloh byly všechny cíle zničeny předepsaným počtem raket.

Po ukončení pěti ověřovacích střeleb zástupce vrchního velitele Vojenských vzdušných sil NOA ČLR rozhodl provést doplňující zkušební střelby systému PVO Favorit, tentokrát ale bez účasti ruských specialistů.

Na těchto doplňujících zkušebních střelbách se podílel SU 83M6E2 s 1. plro a 3. plro S-300PMU-2. Každému z obou plro bylo přiděleno po čtyřech cílech na různých výškách včetně malých. Střelby byly provedeny raketami 48N6E.

Všechny cíle byly zničeny.

V průběhu ověřovacích střeleb systému PVO S-300PMU-2 Favorit na čínském polygonu Jiuquan byly potvrzeny jeho vysoké parametry.

Základní TTD systému PVO S-300PMU-2 Favorit:

Tato tabulka je převzata z mého článku "Systém PVO S-300PMU2 "Favorit": nové možnosti"

Prostředky řízení zabezpečují:
- současné vyhledání do 300 cílů
- současné sledování ne méně než 100 cílů
Prostor obzoru radiolokátoru vyhledání (RLO): [azimut x polohový úhel]
- na aerodynamické cíle 360° x 14°
- na balistické cíle 60° x 75°
Prostor účinné působnosti
PÚP na aerodynamické cíle - vnitřní hranice [km] 3
- vější hranice [km] 200
- dolní hranice [m] 10
- horní hranice [m] 27 000
- mezní parametr [km] 195
PÚP na balistické cíle - vnější hranice [km] 40
- dolní hranice [m] 2 000
- horní hranice [m] 25 000
- mezní parametr [km] 20
Množství současně:
- řízených PLRK do 6
- postřelovaných cílů do 36
- naváděných raket do 72
Pravděpodobnost zničení cíle jednou raketou:
- aerodynamické cíle 0,81 - 0,98
- balistické cíle 0,70 - 0,93
Maximální rychlost ničených cílů [m/s] 2800
Tempo střelby [s] 3
Rychlost přesunu bojových prostředků:
- na zpevněné silnici [km/h] 60
- na nezpevněném povrchu [km/h] 30
Čas potřebný pro rozvinutí / svinutí bojové techniky [minuty] 5 / 5

******************************************************

Články a diskuse na stejné nebo velmi podobné téma:

Články:

Systém PVO S-300PMU2 "Favorit": nové možnosti

Diskuse:

RUS - S-300PM (S-300PMU-1, SA-20A Gargoyle)

RUS - S-400 Triumf (SA-21 Growler)

SOV - S-300 / SA-10 Grumble

SOV - S-300P / SA-10 Grumble

SOV - S-300PMU / SA-10 Grumble (fotogaléria zo služby v ČSFR/SR)

SOV - S-300V / SA-12a,b Gladiator,Giant

******************************************************

Závěrečná poznámka FCH: Já vím, že některé fotografie jsou v malém rozlišení, tato tématika je ale tak specifická, že jejich náhrada jinými možná není. Navázal jsem komunikaci s autorem článku se žádostí o poskytnutí stejných fotografií, ale v rolišení lepším. Pokud je dostanu, tak původní fotografie vyměním a dozvíte se o tom v tabulce "Historie článku", která je uvedena na začátku článku, tak, že se tam objeví nová revize.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔30.04.2009 📕36.063