Main Menu
User Menu
Reklama

Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

Autor : 🕔13.01.2004 📕25.237
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Berlín, 1. března 1940

Směrnice pro plán Weserübung

Reklama

1. Vývoj situace ve Skandinávii vyžaduje učinění všech příprav pro okupaci Dánska a Norska částí německých ozbrojených sil (plán Weserübung). Tato operace by měla předejít britské intervenci ve Skandinávii a Baltském moři; dále by nám měla zajistit přísun rudy ze Švédska a poskytnout našemu námořnictvu a letectvu širší nástupní prostor proti Británii. Úloha, jakou budou muset námořnictvo a letectvo sehrát, na hranici svých schopností, spočívá v ochraně operace před zásahem britských námořních a leteckých sil.

Se zřetelem k naší vojenské a politické síle vzhledem k síle skandinávských států bude vojsko zapojené do akce co nejmenší. Početní slabost bude vyvážena smělostí akce a překvapivým provedením. Základním předpokladem je, že budeme dělat vše, co bude v našich silách, aby se operace jevila jako pokojná okupace, jejímž záměrem je vojenská ochrana neutrality skandinávských států. Odpovídající požadavky budou vládám předloženy na počátku okupace. Bude-li to nezbytné, zajistí potřebný důraz demonstrace námořních a leteckých sil. Pokud se přesto setkáme s odporem, budou použity všechny vojenské prostředky k jeho rozdrcení.

2. Dohled na přípravy a průbeh operací proti Dánsku a Norsku jsme svěřil velícímu generálu XXI. armádního sboru, generálu d.i. (der Infanterie, tj. pěchoty) von Falkenhorstovi (veliteli XXI. armádního sboru).

V otázce těchto operací je výše jmenovaný přímo po mým velením. Štáb bude sestaven ze všech tří složek branné moci.

Vojsko vybrané pro provedení plánu Weserübung bude pod samostatným velením. Nebude přiděleno k jinému operačnímu prostoru.

Reklama

Část letectva vybraná pro účely Weserübungu bude pod taktickým velením XXI. armádní skupiny. Po splnění úkolu se vrátí pod velení vrchního velitele Luftwaffe.

Nasazení sil, které jsou pod přímým velením námořních a leteckých velitelů se uskuteční po dohodě s velitelem XXI. armádní skupiny.

Administrativa a zásobování jednotek přiřazených ke XXI. skupině bude zajištěno samotnými složkami branné moci podle požadavků velitele.

3. K překročení dánských hranic a vylodění v Norsku musí dojít současně. Zdůrazňuji, že operace musí být připravena co nejrychleji. V případě že iniciativu proti Norsku převezme nepřítel, musíme být schopni okamžitě provést naše vlastní protiopatření.

Nejdůležitější je, aby skandinávské státy stejně jako západní nepřátelé byly našim opatřením překvapeny. Veškeré přípravy, obzvláště k přepravě a pohotovosti, shromáždění a nalodění vojsk, musí být provedeny se zřetelem k tomuto faktoru.

V případě, že přípravy k nalodění již nebudou moci být déle udrženy v tajnosti, velitelé a vojáci budou oklamáni fiktivním cílem. Vojsko může pravý cíl zjistit až po vyplutí na moře.

4. Okupace Dánska (Operace Süd)

Jakmile budou zajištěna nejdůležitější místa, seskupení co nejrychleji prorazí z Fünenu do Skagenu a na východní pobřeží. Na dánských ostrovech budou brzy získány základny. Ty budou sloužit jako výchozí body pro pozdější okupaci. Námořnictvo opatří síly pro zabezpečení spojení Nyborg-Korsör a pro rychlé získání mostů na ostrůvky, stejně tak jako jednotky pro vylodění, kdyby bylo nutné. Připraví také obranu pobřeží.

Letectvo opatří eskadry, jejichž primárním cílem bude demonstrace síly a shazování letáků. Musí být zajištěna plná použitelnost existujících dánských pozemních a vzušných obranných systémů.

5. Okupace Norska (Weserübung Nord)

Úkol: XXI. skupiny armád: Získat překvapivým útokem z moře a výsadky ze vzduchu nejdůležitější místa na pobřeží.

Reklama

Námořnictvo převezme přípravu a provedení přepravy jednotek určených k vylodění po moři, stejně jako přepravu sil, které budou muset být do Osla dopraveny v pozdějším stádiu operace. Bude doprovázet zásoby a dodávky na jejich cestě po moři.

Musí být učiněny přípravy k rychlému vypořádání s norskou obranou pobřeží.

Letectvo, poté co bude okupace dokončena, zajistí vzdušnou obranu a bude využívat norských základen v letecké válce proti Británii.

6. XXI. skupina bude hlavnímu štábu podávat pravidelná hlášení o stavu příprav a vypracuje chronologický souhrn vývoje příprav. Musí být zajištěno, aby mezi příkazy k plánu Weserübung a jejich provedením byla co nejmenší časová prodleva.

Bude vybráno zamýšlené velitelské stanoviště.

Kódová označení: Wesertag - den operace, Weserzeit - hodina zahájení

Adolf Hitler

 


Rakouské jednotky horských myslivců postupují k vesnici Snåsa 
https://commons.wikimedia.org/

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔13.01.2004 📕25.237