Main Menu
User Menu

05 / 13

Signum

05 / 13
(Signum)


05 / 13
(Signum)
Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, V. řada, číslo 13 (březen 2011)


Obsah čísla:


Hrdý, Josef : Aplikace českého heraldického lva na vyznamenáních (637 – 652)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Rakouské odznaky veteránů před r. 1849 (653 – 663)
Tusek, Friedrich – Kilian, Felix: „Malé dekorace“ založené v r. 1908 (667 – 674)
Broucek, Peter : Řády c. a k. polního podmaršála Ernsta Friedla (675 – 678)
Wodák, Vilém: C. a k. apoštolský polní vikář Emmerich Bjelik (679)
Nejedlo, Pavel – Franěk, Čestmír: Kříž „Za dobré zásluhy svatého roku 1925“ (Crux „Bene Merenti“) (680 – 681)
Karásek, Martin: Pamätný odznak „Čs. odboj Slovákov v Taliansku “ (681- 682)
Lukš, Oldřich: Medaile „Ocenění vzdušné efektivity“ (Dekorace udělované příslušníkům Královských vzdušných sil /RAF/ - 11. část) (682 – 683)
Výkruta, Luděk: Čestný odznak „Vzorný příslušník SNV ČSR“ (684 – 685)
Literatura, zprávy (686 – 691)
URL : https://www.valka.cz/05-13-t113451#395983Verze : 0