Main Menu
User Menu

Kralicek, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Kralicek
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Kralicek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál pěchoty
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.01.1862 Huštěnovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1946 Český Těšín /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ IX. zboru.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.weltkriege.at/
URL : https://www.valka.cz/Kralicek-Rudolf-t79142#494932Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kralicek
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Kralicek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1881 poručík
01.05.1887 nadporučík
01.05.1891 kapitán
01.05.1897 major
01.11.1900 podplukovník
01.05.1904 plukovník
04.06.1910 generálmajor
16.05.1913 polní podmaršál
16.05.1917 generál pěchoty
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1910-DD.MM.1913 Velitel : 65. pěší brigáda
DD.08.1913-DD.11.1914 Velitel : 28. pěší divize
DD.11.1914-DD.10.1916 Velitel : 9. sbor
DD.03.1917-DD.09.1918 Velitel : 16. sbor
DD.10.1918-DD.11.1918 Velitel : 16. sbor

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.weltkriege.at/
URL : https://www.valka.cz/Kralicek-Rudolf-t79142#494933Verze : 0
MOD
Generál pechoty Rudolf Králíček


*1862, Huštěnovice
+1946, Český Těšín


Svoju vojenskú dráhu zahájil v roku 1880 vstupom do kadetnej školy. Rýchlo postupoval a vypuknutie prvej svetovej vojny ho zastihlo ako veliteľa 28. pešej divízie v Lublani v hodnosti podmaršala. S divíziou odišiel na ruský front, kde sa už začiatkom decembra stal veliteľom IX. armádneho zboru 3. armády. Po prelomení ruského frontu pri Gorliciach v máji 1915 dobyl jeho zbor Rzészów a prenikol k Sanu. V roku 1916 vynikol jeho zbor pri odrazení ruského úderu pri Ľvove, Brzezanoch, a potom pri obrane Ľvova v auguste a septembri. Potom ochorel a bol dlhšiu dobu hospitalizovaný.


Po vyliečení, vo februári 1917, bol vyslaný na talianky front, kde sa stal veliteľom XVI. armádneho zboru Boroevićovej 5. armády v Gorici. Vyznamenal sa najmä ako organizátor spoľahlivej obrany v 10. a 11. sočskej bitke. V máji 1917 bol povýšený na generála pechoty.
V júni 1918, v poslednej ofenzíve rakúsko - uhorskej monarchie, útočil jeho zbor na Piave v mimoriadne obtiažnom úseku riečneho ostrova Papadopoli. Vzhľadom k nedostatočnej podpore vlastného delostrelectva museli jeho jednotky za značných strát ustúpiť späť za rieku.


V októbri 1918 sa opäť ozvala jeho choroba a musel byť odsunutý do nemocnice, odkiaľ sa už na front nevrátil. Po vojne bol Králíček penzionovaný ako armádny generál československej armády.Zdroj:
Kol.: Pod císařským praporem. Praha : Elka Press, 2003, s. 340.
URL : https://www.valka.cz/Kralicek-Rudolf-t79142#290809Verze : 0