Main Menu
User Menu
Reklama

29. divize tankových granátníků [1943-1945]

29th Tank Grenadier Division

29. divízia tankových granátnikov

29. Panzergrenadier-Division

     
Název:
Name:
29. divize tankových granátníků
Originální název:
Original Name:
29. Panzergrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.06.1943
Předchůdce:
Predecessor:
29. pěší divize (motorizovaná)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.06.1943-DD.07.1943 Skupina armád D
DD.07.1943-DD.09.1943 XIV. tankový sbor
DD.09.1943-DD.12.1943 LXXVI. tankový sbor
DD.12.1943-DD.02.1944 XIV. tankový sbor
DD.02.1944-DD.05.1944 14. armáda
DD.05.1944-DD.06.1944 Skupina armád C
DD.06.1944-DD.07.1944 XIV. tankový sbor
DD.07.1944-DD.08.1944 I. výsadkový sbor
DD.08.1944-DD.10.1944 14. armáda
DD.10.1944-DD.12.1944 LXXVI. tankový sbor
DD.12.1944-DD.01.1945 XIV. tankový sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 LXXVI. tankový sbor
DD.02.1945-DD.04.1945 Skupina armád C
Dislokace:
Deployed:
23.06.1943-DD.MM.RRRR Erfurt, ? /

Velitel:
Commander:
23.06.1943-05.03.1944 Fries, Walter (Generalleutnant)
05.03.1944-20.03.1944 Bölsen, Hans (Oberst)
20.03.1944-24.08.1944 Fries, Walter (Generalleutnant)
24.08.1944-24.04.1945 Polack, Fritz (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.06.1943-DD.09.1943 Stünzner, Georg von (Oberstleutnant)
DD.10.1943-24.04.1944 Miller, Heinrich (Oberstleutnant)
25.04.1944-30.11.1944 Moll, Josef (Oberstleutnant)
30.11.1944-DD.MM.1945 Hofmann, Walter (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.06.1943-DD.04.1945 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 29
23.06.1943-01.12.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 15
23.06.1943-01.12.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 71
23.06.1943-DD.04.1945 Tankový oddíl 129
23.06.1943-DD.04.1945 Tankový průzkumný oddíl 129
23.06.1943-DD.04.1945 Tankový ženijní prapor 29
01.12.1944-DD.04.1945 Pluk tankových granátníků 15
01.12.1944-DD.04.1945 Pluk tankových granátníků 71
10.01.1945-DD.04.1945 Oddíl stíhačů tanků 29

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/29-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9951#397246Verze : 1
MOD
29. Panzergrenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/29-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9951#30334Verze : 0
MOD
1943-1945Divizní jednotky 29 Division Units 29 Divisions-Einheit 29
tankový oddíl 129 Armor Section 129 Panzer-Abteilung 129
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl 313 Army Anti-Aircraft Artillery Section 313 Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung 313
ženijní prapor (motorizovaný) 29 Pioneer Battalion (motorized) 29 Pionier-Bataillon (motorisiert) 29
polní doplňovací prapor 29 Field Replacement Battalion 29 Felderstatz-Bataillon 29
protitankový oddíl 29 Anti-tank Section 29 Panzerjäger-Abteilung 29
tankový průzkumný oddíl 129 Armor Reconnaissance Section 129 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 129
spojovací oddíl 29. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Signal Section 29 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 29
velitelství podpůrných jednotek 29. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 29 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 29
administrativní služba 29. divize tankových granátníků Administrative Service 29 Verwaltungsdienste 29
zdravotnická služba 29. divize tankových granátníků Medical Service 29 Sanitätsdienste 29
polní pošta 29 Field Post 29 Feldpostamt 29
jednotka polního četnictva 29 Military Police Troop 29 Feldgendarmerietrupp 29
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/29-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9951#397247Verze : 0
MOD
29. Panzergrenadier-Division byla zformována ve Francii v březnu 1943 a poslána do Itálie červenci 1943. Boje u Salerna, Anzia a řeky Po. Byla zničena v dubnu 1945 když byl LXXVI. tankový sbor napaden britskou 8. armádou mezi Po a pohořím Apenniny.


Operace:
Francie (03/1943 - 07/1943)
Itálie (07/1943 - 04/1945)
URL : https://www.valka.cz/29-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9951#30338Verze : 0
MOD