Main Menu
User Menu

3. divize tankových granátníků [1943-1945]

3rd Tank Grenadier Division

3. Panzergrenadier-Division

     
Název:
Name:
3. divize tankových granátníků
Originální název:
Original Name:
3. Panzergrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.06.1943
Předchůdce:
Predecessor:
3. pěší divize (motorizovaná)
Datum zániku:
Disbanded:
14.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.06.1943-DD.07.1943 Hlavní velitelství Jih
DD.07.1943-DD.08.1943 XIV. tankový sbor
DD.08.1943-DD.11.1943 Hlavní velitelství Jih
DD.11.1943-DD.12.1943 XIV. tankový sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 Skupina armád C
DD.01.1944-DD.03.1944 LXXVI. tankový sbor
DD.03.1944-DD.07.1944 I. výsadkový sbor
DD.07.1944-DD.08.1944 XIV. tankový sbor
DD.08.1944-DD.09.1944 XXXXVII. tankový sbor
DD.09.1944-DD.10.1944 XIII. armádní sbor SS
DD.10.1944-DD.11.1944 7. armáda
DD.11.1944-DD.01.1945 LXXXI. armádní sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 XXXIX. tankový sbor
DD.02.1945-DD.03.1945 LXXIV. armádní sbor
DD.03.1945-DD.04.1945 LVIII. záložní tankový sbor
DD.04.1945-DD.04.1945 LXXIV. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
23.06.1943-DD.MM.RRRR Frankfurt nad Odrou, ? /

Velitel:
Commander:
23.06.1943-01.03.1944 Gräser, Fritz Hubert (Generalmajor)
01.03.1944-DD.03.1944 Hecker, Hans (Generalmajor)
DD.03.1944-01.06.1944 Gräser, Fritz Hubert (Generalleutnant)
01.06.1944-25.06.1944 Rost, Hans Günther von (Generalleutnant)
25.06.1944-03.10.1944 Hecker, Hans (Generalmajor)
DD.10.1944-DD.10.1944 Cuno, Kurt (Generalmajor)
DD.10.1944-DD.10.1944 Kiliani, Emmanuel von (Oberst)
DD.10.1944-DD.04.1945 Denkert, Walter (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.06.1943-DD.10.1943 Graevenitz, Martin von (Oberstleutnant)
25.10.1943-20.02.1945 Jaster, Albert (Oberstleutnant)
20.02.1945-DD.05.1945 Fuhrmann, Georg (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.06.1943-14.04.1945 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 3
23.06.1943-01.12.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 29
23.06.1943-01.12.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 8
23.06.1943-DD.04.1945 Tankový oddíl 103
23.06.1943-14.04.1945 Tankový průzkumný oddíl 103
23.06.1943-14.04.1945 Ženijní prapor (motorizovaný) 3
DD.06.1943-14.04.1945 Oddíl stíhačů tanků 3
01.12.1944-14.04.1945 Pluk tankových granátníků 29
01.12.1944-DD.04.1945 Pluk tankových granátníků 8

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/3-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9942#391223Verze : 1
MOD
3. Panzergrenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/3-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9942#30311Verze : 0
MOD
1943Divizní jednotky 3 Division Units 3 Divisions-Einheit 3
tankový oddíl 103 Armor Section 103 Panzer-Abteilung 103
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl (motorizovaný) 312 Army Anti-aircraft Artillery Section (motorized) 312 Heeres-Flakartillerie-Abteilung (motorized) 312
tankový průzkumný oddíl 103 Armor Reconnaissance Section 103 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 103
protitankový oddíl 3 Anti-tank Section 3 Panzerjäger-Abteilung 3
ženijní prapor (motorizovaný) 3 Pioneer Battalion (motorized) 3 Pionier-Bataillon (motorisiert) 3
zpravodajský oddíl 3. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Intelligence Section 3 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 3
polní doplňovací prapor 3 Field Replacement Battalion 3 Felderstatz-Bataillon 3
velitelství podpůrných jednotek 3. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 3 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 3
administrativní služba 3. divize tankových granátníků Administrative Service 3 Verwaltungsdienste 3
zdravotnická služba 3. divize tankových granátníků Medical Service 3 Sanitätsdienste 3
1944Divizní jednotky 3 Division Units 3 Divisions-Einheit 3
tankový oddíl 103 Armor Section 103 Panzer-Abteilung 103
tankový průzkumný oddíl 103 Armor Reconnaissance Section 103 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 103
protitankový oddíl 3 Anti-tank Section 3 Panzerjäger-Abteilung 3
ženijní prapor (motorizovaný) 3 Pioneer Battalion (motorized) 3 Pionier-Bataillon (motorisiert) 3
zpravodajský oddíl 3. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Intelligence Section 3 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 3
polní doplňovací prapor 3 Field Replacement Battalion 3 Felderstatz-Bataillon 3
velitelství podpůrných jednotek 3. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 3 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 3
administrativní rota 3 Administration Company 3 Verwaltungs-Kompanie 3
zdravotnická služba 3. divize tankových granátníků Medical Service 3 Sanitätsdienste 3
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/3-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9942#391226Verze : 0
MOD