Main Menu
User Menu

Tanková divize Müncheberg [1945-1945]

Tank Division Muencheberg

Panzer-Division Müncheberg

     
Název:
Name:
Tanková divize Müncheberg
Originální název:
Original Name:
Panzer-Division Müncheberg
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.03.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Tanková brigáda 103
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.03.1945-DD.04.1945 9. armáda
DD.04.1945-08.05.1945 LVI. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
05.03.1945-24.04.1945 Mummert, Werner (Generalmajor)
25.04.1945-26.04.1945 Wöhlermann, Hans-Oscar (Oberst)
27.05.1945-08.05.1945 Mummert, Werner (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
08.03.1945-08.05.1945 Pluk tankových granátníků Müncheberg 1
08.03.1945-08.05.1945 Pluk tankových granátníků Müncheberg 2
08.03.1945-08.05.1945 Tankový dělostřelecký pluk Müncheberg
08.03.1945-08.05.1945 Tankový oddíl Müncheberg
15.03.1945-04.05.1945 Tankový plukovní štáb ke zvláštnímu použití Coburg

Ručně vyplněné položky:
05.03.1945-08.05.1945 Divizní jednotky Müncheberg
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Tankova-divize-Muencheberg-1945-1945-t9928#463974Verze : 1
MOD
Panzer-Division Müncheberg
URL : https://www.valka.cz/Tankova-divize-Muencheberg-1945-1945-t9928#30299Verze : 0
MOD
Panzer-Division Müncheberg byla zformována v březnu 1945 poblíž města Müncheberg, ale formování ukončila zároveň s koncem války, některé její části se však podílely na bitvě o Berlín.

Operace:
Německo (03/1945 - 05/1945)

Organizace:
Tankový oddíl Kummersdorf
Tankový oddíl Müncheberg
Pluk pancéřových granátníků Müncheberg
Tankový dělostřelecký pluk Müncheberg
Tankový průzkumný oddíl
Motorizovaný protitankový oddíl 682
Motorizovaný armádní protiletadlový oddíl 301
Motorizovaná tanková ženijní rota
Tanková spojovací rota
Tankové zásobovací jednotky
URL : https://www.valka.cz/Tankova-divize-Muencheberg-1945-1945-t9928#30302Verze : 0
MOD