Main Menu
User Menu

303. radiotechnická hláska [1958-1969]

303rd Electronic Post (158th/51st)

     
Název:
Name:
303. radiotechnická hláska
Originální název:
Original Name:
303. radiotechnická hláska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
2. radiotechnická hláska
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
512. radiotechnická hláska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.09.1961 158. radiotechnický pluk
01.09.1961-01.09.1969 51. radiotechnický prapor
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-01.09.1963 Zdiby, kasárny /
01.09.1963-01.09.1969 Jeneč, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1958-DD.MM.1959 Klugner, Josef (kapitán)
Výzbroj:
Armament:
01.10.1958-01.09.1969 Radiolokátor P-8
01.10.1958-01.09.1969 Radiolokátor P-20
01.10.1958-01.09.1969 Radiolokátor P-15
Poznámka:
Note:
Dnem 01.10.1958 bylo do podřízení 303. radiotechnické hlásky předáno: Odloučené stanoviště Radonice s radiolokátorem P-8
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (158. radiotechnický pluk), Káńa, Martin: "VOLACÍ ZNAK SALAKUŠKA"

URL : https://www.valka.cz/303-radiotechnicka-hlaska-1958-1969-t96221#604839Verze : 3