Main Menu
User Menu

45. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování Stod [1993-1994]

45th Radar Surveillance and Warning Group Stod

     
Název:
Name:
45. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování Stod
Originální název:
Original Name:
45. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování Stod
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1993
Předchůdce:
Predecessor:
52. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1994
Nástupce:
Successor:
421. středisko radiolokačního průzkumu Stod
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1993-31.12.1994 4. radiotechnická brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.12.1993-31.12.1994 Stod, kasárny Tomáše Garrique Masaryka
Velitel:
Commander:
01.12.1993-31.12.1994 Šizling, Petr (kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1993-31.12.1994 450. středisko radiolokačního průzkumu Stod
01.12.1993-31.12.1994 451. středisko radiolokačního průzkumu Kříženec
01.12.1993-01.07.1994 453. středisko radiolokačního průzkumu Zhůří
01.12.1993-31.12.1994 Provozní rota Stod
01.12.1993-31.12.1994 Velitelské stanoviště 45. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování Stod

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
VÚ 8060
2) Od 01.01.1995 byl zrušen "mezistupeň" Skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování (SkRLPzU) a všechna Střediska radiolokačního průzkumu (StřRLPz) přímo podřízena velení radiotechnické brigády
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
Vobecký, Ing. Jiří (major), Kolek, Ing. Jiří (major): Radiotechnické vojsko - K 50. výročí vzniku; MO ČR-AVIS (Praha 2000) České letectva a PVO č.1/94 "Na prahu změn - Struktura 4. sboru PVO K 01.01.1994" Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/45-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-Stod-1993-1994-t95754#356976Verze : 2