Main Menu
User Menu

Hlavní povětrnostní ústředí [1963-1992]

Main Weather Centre

     
Název:
Name:
Hlavní povětrnostní ústředí
Originální název:
Original Name:
Hlavní povětrnostní ústředí
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
Hlavní letecké povětrnostní ústředí
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Hlavní povětrnostní ústředí
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-01.01.1976 7. armáda protivzdušné obrany státu
01.01.1976-01.05.1990 Velitelství protivzdušné obrany státu
01.05.1990-01.05.1991 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.05.1991-31.12.1992 Velitelství letectva a protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-31.12.1992 Praha, Kasárny Jana Žižky z Trocnova /

Velitel:
Commander:
01.09.1963-DD.MM.1968 Panenka, Ivan (major)
DD.MM.1968-DD.MM.1969 Belica, Jozef (podplukovník)
DD.MM.1969-DD.MM.1988 Tichý, Alois (plukovník)
DD.MM.1988-31.12.1992 Babák, František (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1967-01.09.1979 Radiolokační meteorologická stanice Brno
01.10.1967-01.09.1979 Radiolokační meteorologická stanice Žatec
31.12.1986-31.10.1992 Oblastní předpovědní oddělení Slovensko

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
01.09.1963-31.12.1992 VÚ 1447 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (Hlavní povětrnostní ústředí)
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-povetrnostni-ustredi-1963-1992-t94585#454436Verze : 0
MOD
Hlavní povětrnostní ústředí
Zřízení: 01.09.1963
Předchůdce: Hlavní letecké povětrnostní ústředí
Dislokace: 01.09.1963-31.12.1992 Praha-Karlín ( Kasárny Jana Žižky z Trocnova )
Nadřízené velitelství:
Velitel:
Zrušení: 31.12.1992
Nástupce: 01.01.1993 předáno do složení AČR - Hlavní povětrnostní ústředí
Velitelé:
1963-1968 prom. fyz. Ivan Panenka (major)
1968-1969 Jozef Belica (podplukovník)
1969-1988 Ing. Alois Tichý (plukovník)
1988-31.12.1992 Ing. František Babák (podplukovník)
Zdroj:
M. Flajšman, J.Štekl : Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2009, MO ČR Praha 2009

Zdroj: Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef CSc.: Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2009; Ministerstvo obrany ČR-PIC MO 2009
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-povetrnostni-ustredi-1963-1992-t94585#353667Verze : 1