Main Menu
User Menu

7. radiotechnický prapor radioelektronického boje [1974-1991]

7th Electronic Warfare Battalion

     
Název:
Name:
7. radiotechnický prapor radioelektronického boje
Originální název:
Original Name:
7. radiotechnický prapor radioelektronického boje
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1974
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.1991
Nástupce:
Successor:
4. radiotechnický pluk radioelektronického boje
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1974-01.01.1976 Oddělení radiotechnického vojska
01.01.1976-01.05.1990 Velitelství protivzdušné obrany státu
01.05.1990-01.05.1991 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.05.1991-30.11.1991 Velitelství letectva a protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.08.1974-30.11.1991 České Budějovice, letiště /
Velitel:
Commander:
01.08.1974-01.02.1979 Stuchlík, Vladimír (Podplukovník)
01.02.1979-29.12.1986 Dobeš, Miroslav (Podplukovník)
29.12.1986-30.11.1991 Stejskal, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1974-31.08.1978 Rota rušičů
01.09.1978-30.11.1991 Rota rušičů palubních radiolokátorů
01.09.1978-30.11.1991 Rota rušičů radionavigačních systémů a VKV spojení
01.09.1978-30.11.1991 Rota řízení a velení

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
VÚ 3234 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond (7. radiotechnický prapor radioelektronického boje),
URL : https://www.valka.cz/7-radiotechnicky-prapor-radioelektronickeho-boje-1974-1991-t93680#454885Verze : 0
MOD
7. radiotechnický prapor REB


Zřízení: 01.08.1974
Dle Rozkazu NGŠ č.j. 002277 ze dne 20. dubna 1974
Dislokace: České Budějovice

Nadřízené velitelství:
01.08.1974-31.12.1975 7. armáda PVOS
01.01.1976-30.04.1990 Protivzdušné obrany státu
01.05.1990-30.04.1991 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.05.1991-30.11.1991 Velitelství letectva a protivzdušné obrany

Velitel:
01.08.1974–01.02.1979 - Stuchlík, Vladimír (podplukovník)Ing.
01.02.1979–29.12.1986 - Dobeš, Miroslav (podplukovník)Ing.
29.12.1986–30.11.1991 - Stejskal, František (podplukovník)Ing.

Podřízené jednotky:
01.08.1974-01.09.1975 - Rota rušičů
1. četa řízení a velení
a) družstsvo radiolokačního průzkumu POST 3M
b) družstvo radiového průzkumu
c) družstvo značkařů velitelského stanoviště
d) družstvo spojovací

2. četa radiolokačních rušičů
1. družstvo SPO-8M
2. družstvo SPO-8M
3. družstvo SPO-8M

3. četa rušení radionavigačních systémů a VKV
1. družstvo R-388
2. družstvo R-834
3. družstvo R-834

4. četa rušičů VKV
1. družstvo R-834
2. družstvo R-834

5. Hospodářské družstvo

***

01.09.1975-01.09.1978 - Rota rušičů (velitel Vilkovský, Petr (kapitán)
01.09.1975-DD.MM.RRRR - Četa řízení (velitel Šmahel, Jiří (rotmistr)
01.09.1975-DD.MM.RRRR - Středisko radiotechnické kontroly Radioelektronichého rušení (RER)
(velitel Rainer, Josef (kapitán)

**********
01.09.1978- Rota řízení a velení
- Četa řízení a průzkumu
- Radiová četa
- Spojovací družstvo

01.09.1978- Rota rušičů palubních radiolokátorů
01.09.1978- Rota rušičů radionavigačních systémů a VKV spojení

Zrušení: 30.11.1991
Nástupce: 4. radiotechnický pluk REB

Zdroj: Kronika VÚ 3234
www.pasivnisystemy.53brigada.cz
URL : https://www.valka.cz/7-radiotechnicky-prapor-radioelektronickeho-boje-1974-1991-t93680#350908Verze : 2
7. prapor REB byl reorganizován k 30.11.1991
(jak jsem uvedl v originálním příspěvku) a nikoliv 01.12.1991
7. radiotechnický prapor radioelektronického boje [1974-1991] - Kopie

Kopie
URL : https://www.valka.cz/7-radiotechnicky-prapor-radioelektronickeho-boje-1974-1991-t93680#460143Verze : 0
Diskuse
pokiaľ bol 4. radiotechnický pluk radioelektronického boje zriadený 1.12.1991 tak potom 7. radiotechnický prapor radioelektronického boje bol zrušený tiež 1.12.1991 - tak sú spravené všetky jednotky ČSLA...
URL : https://www.valka.cz/7-radiotechnicky-prapor-radioelektronickeho-boje-1974-1991-t93680#460156Verze : 0
MOD
Já bych se přikláněl k výkladu Standy Vystavěla. Argument, že tak jsou všechny jednotky ČSLA dle mého názoru není relevantní bez zdůvodnění, proč tomu tak je. Naproti tomu Standa doložil dokument, který to potvrzuje. Osobně s tímto tvým výkladem Wade nesouhlasím.
Z logiky věci bych předpokládal, že jeden den něco skončí a další den něco začne/vznikne.
URL : https://www.valka.cz/7-radiotechnicky-prapor-radioelektronickeho-boje-1974-1991-t93680#460182Verze : 0
MOD
Zrušení - reorganizace a "vznik" (=zřízení) nové jednotky se vždy nedělo ke shodnému datu.


Zde je odkaz, kde je jeden z mnoha "opisů" z dokumentů VHA Praha


https://www.valka.cz/topic/postview/336820/


[i]„Usnesení vlády ČSR na snížení počtů Čs. lidové armády“ – Rozkaz NMNO, VLaPVOS čj.0018887 z července 1958 k provedení organizačních a dislokačních změn v r. 1958.


„Vzhledem k dosažení kvalitativně lepší vybaveností novou, nadzvukovou technikou, byl snížen počet stíhacích leteckých pluků a stíhacích leteckých divizí... “ Platnost nové organizace a dislokace ČSLA stanovil ministr národní obrany dnem 1.10.1958.
Nové složení svazku, velitelská, politická a operační podřízenost, materiální a finanční zabezpečení uvedeno v příloze“..


Poznámky ke ZRUŠENÍ:
Organizační opatřeni pro velitele 5. sld: Při likvidaci vašeho svazku a výstavbě nové 3. sld provést tato opatření:
PŘEVZÍT v době od 15.7. – 31.7.1958 do své podřízenosti („nové 3. sld“): 5. slp a 3. ldo Dobřany-Líně; [/i]


ZRUŠIT v době od 1.8. – 15.8.1958
15. slp a 5. ldo Žatec.


PŘEJMENOVAT v době od 15.8. – 31.8.1958
velitelství 5. stíhací letecké divize (5.sld) na velitelství 3. sld; 5. leteckou spojovací rotu (5. lsr)na 3. leteckou spojovací rotu (3. lsr). Praktickým sloučením obou štábů vytvořit nové velitelství 3. sld Žatec, které převezme zástavu a veškerý materiál a stane se pokračovatelem tradic svazku.


REORGANIZOVAT v době od 1.8. – 25.9.1958
3., 5. a 46. rotu pozemního zabezpečení navigace (rotu PZN) na 3., 5. a 46. prapor PZN. V době od 1.10. – 1.11.1958 provést stmelení reorganizovaných útvarů, zahájení nového výcvikového roku …. "


Zdroj: VHA/VÚA Praha (viz čj.0018887)
URL : https://www.valka.cz/7-radiotechnicky-prapor-radioelektronickeho-boje-1974-1991-t93680#460184Verze : 0

Citace - gruppe.drei :

Já bych se přikláněl k výkladu Standy Vystavěla. Argument, že tak jsou všechny jednotky ČSLA dle mého názoru není relevantní bez zdůvodnění, proč tomu tak je. Naproti tomu Standa doložil dokument, který to potvrzuje. Osobně s tímto tvým výkladem Wade nesouhlasím.
Z logiky věci bych předpokládal, že jeden den něco skončí a další den něco začne/vznikne.podla tejto logiky (z ktorou btw súhlasím) som mal zatabulkovaných zhruba 1200 útvarov povojnovej čs. armády jeden deň zrušenie na druhý deň vznik - všetko sa to prerábalo na jeden deň zánik aj vznik a podla toho sa urobilo dalších 3000 tabuliek ČSLA... snáď mi nejdeš teraz tvrdiť že to je zle... Smile
URL : https://www.valka.cz/7-radiotechnicky-prapor-radioelektronickeho-boje-1974-1991-t93680#460201Verze : 0
MOD

Citace - STANISLAV VYSTAVĚL :

wade zdravím,
Kam se tedy dostala logika (doložená i v původních vojenských dokumentech) - a čí to byl nápad ?
Proč se v té zásadní otázce nediskutovalo. Mohlo se předejít řadě nepříjemností a ????A ještě poznámka:
Je správné (a férové), že jako zdroj (místo skutečného zdroje, uvedeného v originálních příspěvcích) je vepsán zdroj formální:
"Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond (7. radiotechnický prapor radioelektronického boje),"
Stejně se bude muset někdo k tomu vracet a opravovat, doplňovat(možná). Měl zůstat i ten faktický zdroj (minimálně ze slušnosti a zároveň v souladu s autorským zákonem).StandaP.S. Já jsem ty úvodní/založené příspěvky vkládal v rozsahu tehdy zjištěných informací s nejlepším vědomím. Některé z nich se skutečně "zachovaly" pod tabulkou a to je fér. Většinou však zmizely. Protože jsem vedl opakovaně "vyjasňování autorství témat s Adminem (a vysvětlil mě učel takového postupu a ocenil Tvoji práci)...Vzdávám se dalších námitek a NECHTO to tak, jak to vidíš Ty a že je "správné"ad 1) toto bolo oddiskutované v poradnom topicu pre jednotky a adminom bolo rozhodnuté o tomto type zápisu...


ad 2) (poznámka) Smile snažím sa aby v tabulke ostali aj konkrétne zdroje viažuce k jednotke... maže sa iba príspevok bez info hodnoty typu ZBL, jednovetný alebo iba opakujúci... samozrejme ako pri každej činnosti aj tu sa vyskytnú chyby Smile ale myslím že dobre nám fungoval systém SS keď niekde prestrelím alebo opomeniem stačí upozorniť.... a nápravu vykonám... Rolling Eyes


osobne považujem vec za uzavretú a hor sa do práce - ešte nás čaká tak tretina jednotiek letectva a PVO
URL : https://www.valka.cz/7-radiotechnicky-prapor-radioelektronickeho-boje-1974-1991-t93680#460214Verze : 0
MOD

Citace - wade :

Citace - STANISLAV VYSTAVĚL :

wade zdravím,
Kam se tedy dostala logika (doložená i v původních vojenských dokumentech) - a čí to byl nápad ?
Proč se v té zásadní otázce nediskutovalo. Mohlo se předejít řadě nepříjemností a ????A ještě poznámka:
Je správné (a férové), že jako zdroj (místo skutečného zdroje, uvedeného v originálních příspěvcích) je vepsán zdroj formální:
"Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond (7. radiotechnický prapor radioelektronického boje),"
Stejně se bude muset někdo k tomu vracet a opravovat, doplňovat(možná). Měl zůstat i ten faktický zdroj (minimálně ze slušnosti a zároveň v souladu s autorským zákonem).StandaP.S. Já jsem ty úvodní/založené příspěvky vkládal v rozsahu tehdy zjištěných informací s nejlepším vědomím. Některé z nich se skutečně "zachovaly" pod tabulkou a to je fér. Většinou však zmizely. Protože jsem vedl opakovaně "vyjasňování autorství témat s Adminem (a vysvětlil mě učel takového postupu a ocenil Tvoji práci)...Vzdávám se dalších námitek a NECHTO to tak, jak to vidíš Ty a že je "správné"ad 1) toto bolo oddiskutované v poradnom topicu pre jednotky a adminom bolo rozhodnuté o tomto type zápisu...


ad 2) (poznámka) Smile snažím sa aby v tabulke ostali aj konkrétne zdroje viažuce k jednotke... maže sa iba príspevok bez info hodnoty typu ZBL, jednovetný alebo iba opakujúci... samozrejme ako pri každej činnosti aj tu sa vyskytnú chyby Smile ale myslím že dobre nám fungoval systém SS keď niekde prestrelím alebo opomeniem stačí upozorniť.... a nápravu vykonám... Rolling Eyes


osobne považujem vec za uzavretú a hor sa do práce - ešte nás čaká tak tretina jednotiek letectva a PVOOK
URL : https://www.valka.cz/7-radiotechnicky-prapor-radioelektronickeho-boje-1974-1991-t93680#460221Verze : 0