Main Menu
User Menu

Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu [1967-1991]

State Air Defense Central Command Post

     
Název:
Name:
Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1967
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelské stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1991
Nástupce:
Successor:
Velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1967-01.01.1976 7. armáda protivzdušné obrany státu
01.01.1976-01.05.1990 Velitelství protivzdušné obrany státu
01.05.1990-01.05.1991 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.04.1967-DD.05.1981 Praha, kryt K-16 /
DD.05.1981-01.05.1991 Stará Boleslav, velitelské stanoviště /

Velitel:
Commander:
01.04.1967-22.09.1969 Válek, Bořivoj (Podplukovník)
22.09.1969-03.11.1978 Skála, Václav (Plukovník)
03.11.1978-16.11.1982 Froněk, Václav (Plukovník)
16.11.1982-01.01.1986 Cihlář, Jiří (Plukovník)
01.01.1986-01.05.1991 Horák, Josef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
01.10.1960-DD.05.1981 VÚ 4313 Praha
DD.05.1981-01.05.1991 VÚ 4313 Stará Boleslav
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (Ústřední velitelské stanoviště)
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-velitelske-stanoviste-protivzdusne-obrany-statu-1967-1991-t93451#454411Verze : 2
MOD

Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu


V období jeho existence (01.10.1960-01.05.1991) používal fakticky tři různé názvy a až v období od 01.04.1967 mělo "statut" jednotky s vlastním krycím číslem.
Před tím bylo velitelské stanoviště součástí velitelství. Jednalo se tedy o tři jednotky:

01.10.1960-01.09.1961 Ústřední velitelské stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva

Velitel: 01.10.1960-01.09.1961 Válek, Bořivoj (podplukovník)
***
01.09.1961-01.04.1967 Velitelské stanoviště 7. armády protivzdušné obrany státu
V tomto období se jednalo fakticky o organickou součást štábu
Velitel: 01.09.1961-01.04.1967 Válek, Bořivoj (podplukovník)
Nemělo vlastní krycí číslo
****
01.04.1967-01.05.1991 Ústřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu
Velitel: 01.04.1967-21.09.1969 Válek, Bořivoj (podplukovník)
22.09.1969-02.11.1978 Skála, Václav (plukovník)
03.11.1978-15.11.1982 Froněk, Václav (plukovník)
16.11.1982-31.12.1985 Cihlář, Jiří (plukovník)
01.01.1986-01.05.1991 Horák, Josef (plukovník)
Až tato jednotka byla "samostatná" a používala krycí číslo VÚ 4313

Zdroj: Vojenský ústřední archiv Praha; Dr. Pavel Minařík.
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-velitelske-stanoviste-protivzdusne-obrany-statu-1967-1991-t93451#495347Verze : 9