Main Menu
User Menu
Reklama

CZE - Brno - Technické muzeum

     
Název:
Name:
Technické muzeum v Brně
Originální název:
Original Name:
Technické muzeum v Brně
Druh:
Type:
technické muzeum
Obec:
Municipality:
Brno, Královo Pole
Odkaz na stránky muzea:
Museum Website:
http://www.technicalmuseum.cz/
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Datum revize údajů:
Date of the Last Revision:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Muzeum je založeno s ohledem na techniku, její vývoj a to již od pravěku, ale také se zajímá o výrobu. Dají se tady nalézt i archeologické nálezy, jako jsou např. kadluby, části pecí, kovářské či kovotepecké nástroje ad. Nachází se zde řada různých strojů včetně letadel a leteckých motorů. Na prostranství za muzeem pak je vystavena řada proudových letounů. Např. Su-22, Su-25, MiG-21, MiG-19 aj. Kdysi mělo muzeum ve svých sbírkách i jiné letouny jako Avia S-199, Avia C-2, Avia B-33, Me-262 či La-5 (7?) ad. Tyto stroje však byly (snad s jednou výjimkou) sešrotovány.
Zdroje:
Sources:
http://www.technicalmuseum.cz/
URL : https://www.valka.cz/CZE-Brno-Technicke-muzeum-t92824#547775Verze : 2
Existence technického muzea v Brně má bohatou minulost. První muzeální výstavy technických exponátů jsou známy již z 19. století ve Františkově muzeu, dnešním Moravském zemském muzeu. To však tyto exponáty postupně vyřadilo ze svých sbírek. Pokračoval další vývoj, ale vznik muzea jako takového lze klást k 1. lednu 1961, kdy se brněnská pobočka osamostatnila od pražského NTM jako Technické muzeum v Brně, v té době sídlilo, mimo ostatních samostatných expozic, které se později i rozšířily, v budově kláštera řádu sv. Voršily. Nicméně poté co byl tento klášter v restituci vrácen muselo muzeum nakonec tyto prostory vyklidit, nicméně v té době nemělo potřebné výstavní prostory, a tak mu hrozil i zánik. Nicméně nakonec získalo nové prostory pro výstavy i zázemí v Králově Poli. S ohledem na to je vnitřní expozice řešena velmi moderně nachází se zde několik sálů a dalších více či méně oddělených prostor, reprezentujících na modelech, originálech nebo jejich části techniku a její vývoj. Jde i o prezentaci průmyslu na Moravě a můžeme tu tedy vidět výrobky mnoha slavných značek, byť některé dnes již neexistují. K vidění jsou vozidla značky Wikow i Tatra, letecké motory, různé stroje (turbíny apod.), v hlavní hale to je třeba i letoun Zlin 526 A - Trenér Akrobat či vrtulník HC-102. Ve venkovní expozici se pak nachází modernější proudová vojenská letadla jako Suchoje Su-22 a Su-25, MiGy 19 a 21, L-29 Delfín a další. Kdysi mělo muzeum ve svých sbírkách i starší stroje, ty však, snad s nějakou vyjímkou byly ale dávno sešrotovány.
Muzeum má také řadu poboček:
Vodní mlýn ve Slupi
Větrný mlýn v Kuželově
Stará huť u Adamova
Kovárna v Těšanech
Areál čs. opevnění v Šatově
Šlakhamr v Hamrech
URL : https://www.valka.cz/CZE-Brno-Technicke-muzeum-t92824#547842Verze : 2