Main Menu
User Menu

Pamětní medaile 300 let ruského námořnictva

Jubilee Medal 300th Anniversary of Rusian Navy

Pamätná mediala "300 rokov ruského námorníctva"

Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»

     
Název:
Name:
Pamětní medaile 300 let ruského námořnictva
Název v originále:
Original Name:
Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.02.1996
Datum zániku:
Date of Termination:
07.07.2010
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Grigorijev a kolektiv redakce : Vyznamenání nového Ruska

URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-300-let-ruskeho-namornictva-t92338#412970Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile 300 let ruského námořnictva
Název v originále:
Original Name:
Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.02.1996
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Medaile je ražená z obecného kovu (nové stříbro), průměr medaile je 32 mm. Okraje medaile na přední i zadní straně jsou mírně zvýšené.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.pechora-portal.ru/museum/award/300flot.htm
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-300-let-ruskeho-namornictva-t92338#412971Verze : 1

Pamětní medaile 300 let ruského námořnictva
Jubilee Medal 300th Anniversary of Rusian Navy


Tato pamětní, či jubilejní medaile byla založena z rozhodnutí prezidenta Ruské Federace v roce 1996 (prezidentský výnos č. 176 ze dne 10. února 1996).

Medaile, jak je uvedeno v názvu, je medailí pamětní a jubielní a její udělení občanům Ruské federace je opravdu velmi široké. Byla určena pro všechny příslušníky válečného loďstva a další námořníky:
- námořníky válečné floty Ruské federace pokud byly nositeli řádů a vyznamenání SSSR,
- námořníkům v aktivní službě, kteří na lodích a bojových plavidlech sloužili nejméně 10 kalendářních let, případně sloužili 20 let v námořních službě (logistika), školství atd .
- Generálové, vyšší důstojníci, důstojníci, mičmani (praporčíci), poddůstojníci a námořníci v záloze, veteráni bojů z období let 1941 -1945
- občané, obchodní námořníci, námořní personál přístavu, základen, námořních škol a zařízení, kteří pracovali 15 kalendářních let ve službách námořnictva Ruské federace.

Medaili lze udělit jako pamětní všem občanům Ruské federace. Udělení medaile sice mělo svoji zákonitost, ale toto medaili bylo dekorováno velké množství občanů Ruské federace .

Poznámka :
Medaile byla udělována i zasloužilým veteránům Vlastenecké války, v tomto případě tak bylo vyjádřeno poděkování občanovi za podíl na obraně země. Medaile se udělovala i příslušníkům obchodního loďstva, ale i rybářské flotile, příslušníkům jednotek střežící "mořskou hranici" Ruské federace.


Grigorijev a kolektiv redakce : Vyznamenání nového Ruska

URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-300-let-ruskeho-namornictva-t92338#345696Verze : 2
Název
Name
Pamětní medaile 300 let ruského námořnictva
Jubilee Medal 300th Anniversary of Rusian Navy
Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-300-let-ruskeho-namornictva-t92338#627566Verze : 0
MOD