Main Menu
User Menu
Reklama

Španělské království [1516-1873]

Kingdom of Spain

Reino de España

     
Název:
Name:
Španělské království
Originální název:
Original Name:
Reino de España
Hlavní město:
Capital:
Madrid
Státní zřízení:
Government System:
monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled panovníků / List of rulers
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
- km2
Geografická poloha:
Location:
Iberský poloostrov
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Portugalské království, Francouzské království
Vznik:
Independence:
14.03.1516 sloučením a
Zánik:
Dissolution:
11.02.1873
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
španělé...
Vlajka:
Flag:
14.03.1516-DD.MM.1701

DD.MM.1701-DD.MM.1759

DD.MM.1759-24.05.1785

25.05.1785-24.03.1808, 11.12.1813-10.02.1873
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Európska časť okupovaná v rokoch 1808-1813 Francúzskym cisárstvom
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Empire
URL : https://www.valka.cz/Spanelske-kralovstvi-1516-1873-t91508#342049Verze : 2
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Spanelske-kralovstvi-1516-1873-t91508#640431Verze : 0
MOD
Závislé kráľovstvá, zámorské kolónie a exteritoriálne provincie Španielskeho kráľovstva:Kráľovstvá a miestokráľovstvá:
Neapolské království (1516-1714)
Sicílske kráľovstvo (1516-1713)


Kolumbijské místokrálovství (1492-1536)
Miestokráľovstvo Nové Španielsko (1535-1821)
Miestokráľovstvo Peru (1542-1824)
Miestokráľovstvo Nová Granada (1717-1821/1823)
Miestokráľovstvo Río de la Plata (1776-1825)


Generálne kapitanáty1)
Generálny kapitanát Nové Španielsko (1524-1535, transformované na Miestokráľovstvo Nové Španielsko)
Generálny kapitanát Peru (1528-1542, transformované na Miestokráľovstvo Peru)
Generálny kapitanát Santo Domingo (1524-1812, od roku 1535 súčasť Miestokráľovstva Nové Španielsko)
Generálny kapitanát Chile (1541-1818, od roku 1542 súčasť Miestokráľovstva Peru)
Generálny kapitanát Yucatán (1565-1821, v rámci Miestokráľovstva Nové Španielsko)
Generálny kapitanát Filipíny (1565-1898, do roku 1821 v rámci Miestokráľovstva Nové Španielsko)
Generálny kapitanát Kuba (1607-1898?, do roku 1821 rámci Miestokráľovstva Nové Španielsko)
Generálny kapitanát Nová Granada2) (1549-1717, 1723-1739, v rámci Miestokráľovstva Peru, v roku 1717 a 1739 transformované na Miestokráľovstvo Nová Granada)
Generálny kapitanát Portoriko (/1580-1898, do roku 1821 v rámci Miestokráľovstva Nové Španielsko)
Generálny kapitanát Guatemala (1609-1821, v rámci Miestokráľovstva Nové Španielsko)
Generálny kapitanát Venezuela (1777-1823, do roku 1821 v rámci Miestokráľovstva Nová Granada)Provincie
Španielske Nizozemsko (1556-1714)1) generálny kapitanát ( v dobovej literatúre často označované aj ako Kráľovstvo - Reyno) bola osobitná administratívna jednotka vytváraná v oblastiach, kde hrozilo riziko vojenského konfliktu (s domorodcami, pirátmi, či inou mocnosťou). Na jej čele stál spravidla kapitángenerál, ktorý mal pod svojou kontrolou vojenskú, aj civilnú správu danej provincie. Po rozmachu španielskeho koloniálneho panstva na amerických kontinentoch sa niektoré generálne kapitanáty transformovali na miestokráľovstvá, iné boli formálne včlenené do miestkráľovstiev, ale z hľadiska priamej podriadenosti spadali ich guvernéri priamo pod velenie imperátora. Generálne kapitanáty boli vytvárané (a rušené) počas celej existencie španielskej koloniálnej ríše aj v oblastiach, ktoré formálne spravovali jednotliví miestokráli v závislosti na konkrétnej vojensko-politickej situácie.
2) v dokumentoch častejšie Nuevo Reino de Granada / Reino de la Nueva GranadaZdroj: en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Spanelske-kralovstvi-1516-1873-t91508#658831Verze : 5
MOD