Main Menu
User Menu
Reklama

USA - Hodnosti US Navy - letecký personál [2002- ]


Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
Fleet Admiral Velkoadmirál Fleet Admiral Fleet Admiral
Vice-Admiral Viceadmirál Vice-Admiral Vice-Admiral
Rear-Admiral (upper half) Kontradmirál (vyšší) Rear-Admiral (upper half) Rear-Admiral (upper half)
Rear-Admiral (lower half) Kontradmirál (nižší) Rear-Admiral (lower half) Rear-Admiral (lower half)
Captain Námořní kapitán Captain Captain
Commander Fregatní kapitán Commander Commander
Lieutenant Commander Korvetní kapitán Lieutenant Commander Lieutenant Commander
Lieutenant Námořní poručík Lieutenant Lieutenant
Lieutenant Junior Grade Lieutenant Junior Grade Lieutenant Junior Grade
Ensign Ensign Ensign
Chief Warrant Officer (CWO5) Nadpraporčík (1.třídy) Chief Warrant Officer (CWO5) Chief Warrant Officer (CWO5)
Chief Warrant Officer (CWO4) Nadpraporčík (2.třídy) Chief Warrant Officer (CWO4) Chief Warrant Officer (CWO4)
Chief Warrant Officer (CWO3) Nadpraporčík (3.třídy) Chief Warrant Officer (CWO3) Chief Warrant Officer (CWO3)
Chief Warrant Officer (CWO2) Nadpraporčík (4.třídy) Chief Warrant Officer (CWO2) Chief Warrant Officer (CWO2)
Warrant Officer (WO1) 1) Praporčík Warrant Officer (WO1) Warrant Officer (WO1)
Master Chief Petty Officer of The Navy Hlavní námořní poddůstojník loďstva Master Chief Petty Officer of The Navy Master Chief Petty Officer of The Navy
Fleet Master Chief Petty Officer 2) Hlavní námořní poddůstojník flotily Fleet Master Chief Petty Officer Fleet Master Chief Petty Officer
Force Master Chief Petty Officer 2) Hlavní námořní poddůstojník svazu Force Master Chief Petty Officer Force Master Chief Petty Officer
Command Master Chief Petty Officer Velící hlavní námořní poddůstojník Command Master Chief Petty Officer Command Master Chief Petty Officer
Master Chief Petty Officer Hlavní námořní poddůstojník Master Chief Petty Officer Master Chief Petty Officer
Senior Chief Petty Officer Starší námořní poddůstojník Senior Chief Petty Officer Senior Chief Petty Officer
Chief Petty Officer Vrchní námořní poddůstojník Chief Petty Officer Chief Petty Officer
Petty officer First Class Námořní poddůstojník 1.třídy Petty officer First Class Petty officer First Class
Petty Officer Second Class Námořní poddůstojník 2.třídy Petty Officer Second Class Petty Officer Second Class
Petty Officer Third Class Námořní poddůstojník 3.třídy Petty Officer Third Class Petty Officer Third Class
Airman ? Airman Airman
Airman Apprentice ? Airman Apprentice Airman Apprentice
Airman Recruit ? Airman Recruit Airman Recruit
1) reálne sa nepoužíva od roku 1975
2) hodnosti rovnakej úrovne na rôznych operačných stupňoch (Force / Fleet)Zdroj: www.navy.mil
www.navy.mil
www.navy.mil
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-letecky-personal-2002-t91357#341507Verze : 0
MOD
Diskuse
od roku 2006 majú príslušníci NAVY Seals vlastné hodnosti:

E-9 Master chief special warfare operator SOCM
E-8 Senior chief special warfare operator SOCS
E-7 Chief special warfare operator SOC
E-6 Special warfare operator, first class SO1
E-5 Special warfare operator, second class SO2
E-4 Special warfare operator, third class SO3

ako najvhodnejšie preložiť do češtiny/slovenčiny "special warfare operator" ako názov hodnosti?
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-letecky-personal-2002-t91357#612857Verze : 0
MOD
nejspíš operátor zvláštní bojové činnosti
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-letecky-personal-2002-t91357#612869Verze : 0
MOD