Main Menu
User Menu

10. prapor podpory velenia [1997-2017]

10th Command Support Battalion of the 1st Mechanized Division

Batallón del Cuartel General del Division Mecanizada X (BCG DIMZ X)

     
Název:
Name:
10. prapor podpory velení
Originální název:
Original Name:
Batallón del Cuartel del General Division Mecanizada X (BONCG DIMZ X)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.03.1997
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
10. prapor podpory velení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.03.1997-01.01.2017 10. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
14.03.1997-01.01.2017 Cerro Muriano, Base Militar Cerro Muriano

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

14.03.1997-DD.MM.souč. Rota velenia
14.03.1997-DD.MM.souč. Sekcia vojenskej polície
14.03.1997-DD.MM.souč. Rota protivozovej obrany Nº 10
14.03.1997-DD.MM.souč. Spravodajská rota Nº 10
14.03.1997-DD.MM.souč. Rota zbraní hromadného ničenia Nº 10
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mde.es
forejercito.forumup.es
www.ejercito.mde.es/Unidades/es/unidades/Cordoba
URL : https://www.valka.cz/10-prapor-podpory-velenia-1997-2017-t91016#340249Verze : 3
MOD
Prapor bol oficiálne vytvorený 14.3.1997, na základe generálnej inštrukcie IG 5/97 JEME a generálnej normy NG 1/97 z 10.3.1997. Do dnešného dňa sa príslušníci praporu sa podieľali na misiách udržania mieru, kde boli zaradení do jednotiek podpory velenia kontingentov SPABRI “CORDOBA″ VII, SPAGT “CORDOBA″ XIII, KSPAGT IX, a KSPAGT XIV.
Taktiež sa príslušníci podriadených jednotiek sa zúčastnili rôznych medzinárodných cvičení ako napríklad EUROCUERPO a to aj v čase ešte pred vznikom praporu.

Prapor sa k dnešnému dňu skladá z:
* Rota velenia (Companía del C.G.)
* Sekcia vojenkej polície (Sección de Policía Militar)
* Rota protivozovej obrany Nº 10 (Companía de Defensa Contra Carro Nº 10)
* Spravodajská rota Nº 10 (Companía de Inteligencia Nº 10)
* Rota zbraní hromadného ničenia Nº 10 (Companía NBQ Nº 10)

Prapor podpory velenia X tvorí súčasť Brigády mechanizovanej pechoty „Guzmán el Bueno“ X a sídli na základni v Cerro Muriano v provincii Córdoba.

zdroj.www.mde.es
forejercito.forumup.es
www.ejercito.mde.es/Unidades/es/unidades/Cordoba

URL : https://www.valka.cz/10-prapor-podpory-velenia-1997-2017-t91016#340247Verze : 1
MOD