Main Menu
User Menu

10. mechanizovaná spojovací rota [2006-2017]

10th Mechanized Signal Company

Compañía de Transmisiones Mecanizada nº10

     
Název:
Name:
10. mechanizovaná spojovací rota
Originální název:
Original Name:
Compañía de Transmisiones Mecanizada nº10
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.2006
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.2006-01.01.2017 10. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.2006-01.01.2017 Cerro Muriano, Base Militar Cerro Muriano

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mde.es
forejercito.forumup.es
www.ejercito.mde.es/Unidades/es/unidades/Cordoba
URL : https://www.valka.cz/10-mechanizovana-spojovaci-rota-2006-2017-t90859#613570Verze : 2
MOD
Rota bola vytvorená na základe NG. 07/06 “o organických adaptáciách pozemnej armády pre rok 2006″ a na základe rozkazu 562/8975/06. Z bývalej jednotky spojenia 10 (Unidad de Transmisiones 10) ktorá tvorila súčasť Praporu podpory velenia X, je vytvorená nezávislá jednotka tohto praporu, pričom dostáva označenie Mechanizovaná rota spojenia No 10 (Companía de Transmisiones Mecanizada Nº 10).

Rota spojenia No 10 sa počas svojej existencie podieľala na rôznych mierových misách ako súčasť Španielskeho vojenského kontingentu v rámci rôznych zoskupení
• Ako súčasť Taktického zoskupenia " CORDOBA" v Bosne a Herzegovine
• Ako súčasť SPABRI VII CORDOBA v Bosne a Herzegovine
• Ako súčasť SPAGT XIII CORDOBA v Bosne a Herzegovine
• Ako súčasť KSPAGT IX v Kosove
• Ako súčasť KSPAGT XIV v Kosove

Rota spojenia je vybavená vozidlami pre zabezpečenie spojenia NAVARRA-B, ASTURIAS-B, ARAGÓN a ľahkými prenosovými vozidlami MERCURIO 2000. Rota zabezpečuje spojenie pre potreby velenia Brigády mechanizovanej pechoty "Guzmán el Bueno" X, ktorej je aj zároveň podriadená a sídli na základni v Cerro Muriano, provincia Córdoba.

zdroj
www.ejercito.mde.es/Unidades/es/unidades/Cordoba
www.mde.es
forejercito.forumup.es

URL : https://www.valka.cz/10-mechanizovana-spojovaci-rota-2006-2017-t90859#339687Verze : 1
MOD