Main Menu
User Menu

3. zdravotní skupina [2004-RRRR]

3rd Medical Group

Agrupación de Sanidad nº3 (AGRUSAN 3)

     
Název:
Name:
3. zdravotní skupina
Originální název:
Original Name:
Agrupación de Sanidad nº3 (AGRUSAN 3)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.12.2004
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.12.2005-DD.MM.RRRR Zdravotní brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.12.2004-DD.MM.RRRR Zaragoza, základna Capitán Mayoral

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es
URL : https://www.valka.cz/3-zdravotni-skupina-2004-RRRR-t88948#331454Verze : 1
MOD
Toto zoskupenie sídli v meste Zaragoza a má za základnú úlohu byť pripravené aby v prípade potreby jeho súčasti mohli poskytnúť bojovím silám sanitne logistickú podporu, ktoré je potrebná pre bojové operácie.
Súčasti tohto zoskupenia sú taktiež pripravené poskytnúť operatívnu logisticko sanitnú podporu aj jednotkám iných krajín v prípade nasadenia tejto jednotky v rámci medzinárodných síl a to za predpokladu aby sa udržala operatívna bojeschopnosť všetkých jednotiek pozemnej armády.
Jednotka bola vytvorená na základe Generálnej normy 03/04 ktorá upravuje Generálnu inštrukciu 165/2004 z decembra 2004.

Sanitné zoskupenie plní nasledovné úlohy:
-Poskytovať sanitnú podporu (lekárska, veterinárna, farmaceutická, odontológická a psychologická starostlivosť) jednotkám pozemnej armády, ako aj orgánom zodpovedným za sanitnú asistenciu v závislosti od ich sféry zodpovednosti
-Vytvárať a slúžiť ako základňa zdravotníckej výchovy
- Vychovávať a zdokonaľovať zdravotnícky personál a poskytovať sústavné dovzdelávanie a školenie týkajúce sa svojej sféry pôsobnosti ako aj poskytovať informácie o sanitných normách a nariadeniach

Na plnenie svojich stanovených funkcií sa zoskupenie sa skladá z:
- velenia
- zriadenectva
- sekretariátu
- registra a archívu
- roty podpory velenia
- sanitnej skupiny III(GRUSAN-III)
- pokročilého stupňa zdravotnej starostlivosti pozemnej armády III (EMAT-III).
- skladových lekární: Barcelone a Zaragoze

Príslušníci tohto zoskupenia sa počas svojej krátkej existencie podieľali na mierových misách v Afganistáne, Kosove a Libanone.
Zoskupenie sídli v Zaragoze a je súčasťou logistických operatívnych síl pozemnej armády.


Escalón Médico Avanzado IIIGrupo de Sanidad III
zdroj:
www.ejercito.mde.es
forejercito.forumup.es


URL : https://www.valka.cz/3-zdravotni-skupina-2004-RRRR-t88948#331309Verze : 1
MOD