Main Menu
User Menu

71. protiletadlový dělostřelecký pluk [1965-RRRR]

71st Antiaircraft Artillery Regiment

Regimiento de Artillería Antiaérea nº71 (RAAA 71)


     
Název:
Name:
71. protiletadlový dělostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Artillería Antiaérea nº71 (RAAA 71)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.07.1965
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.07.1965-01.05.1988 Hlavní záloha
01.05.1988-DD.MM.RRRR Velitelství protiletadlového vojska
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1965-01.11.2006 Madrid, základna Capitan Guiloche

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.07.1965-DD.MM.RRRR Protiletadlová skupina I/71
10.07.1965-DD.MM.RRRR Protiletadlová skupina II/71

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es
URL : https://www.valka.cz/71-protiletadlovy-delostrelecky-pluk-1965-RRRR-t87046#322441Verze : 2
MOD
krátka história

Pluk protilietadlového delostrelectva No 71 bol vytvorený na základe ministerského rozkazu z 1.9.1939 (BOE. Nº.244). Pôvod pluku možno hľadať v roku 1931, keď bola vytvorená Skupina protivzdušného delostrelectva "Grupo de Artillería Antiaérea", prvá jednotky svojho druhu v Španielsku s umiestnením na základni v Carabanchel.
Skupina je organizovaná na báze jednej baterie Pluku jazdného delostrelectva. Skupina v na svojom počiatku je vyzbrojená protilietadlovými kanónmi Škoda 76,5/40 Mod.1919.
Po reorganizácii armády, sa začína jednotka označovať ako Skupina obranného delostrelectva proti lietadlám I so sídlom v Madride. Slúži spolu s ľahkým plukom No 9 aby tvorilo základ Skupiny protilietadlového delostrelectva II, ktorá plní rovnaké úlohy ako skupina I. V marci 1937 sa vytvára zoskupenie protilietadlového delostrelectva zo Skupinou II ako základom a inými pridruženými jednotkami, pod velením jedného podplukovníka. Táto organizácia sa udržala až do roku 1938, kedy je vytvorený Pluk protivzdušného delostrelectva tvorený dvoma zoskupeniami, pričom prvé má za úlohu obranu vojenských jednotiek, zatiaľ čo druhé má za úlohu ochranu civilného obyvateľstva, obydlí, fabrík atď. V septembri 1939, je pluk rozpustený, pričom jeho zložky dávajú pôvod a začleňujú sa do Plukov delostrelectva No. 71, 72, 74 a 75. Pluku delostrelectva No 71 je pridelený materiál (kanóny 88/56 Flak 18, ako aj ľahké vozidlá), ktorý pochádza pôvodne z 4 baterie 6 skupiny, 5 baterie 2 skupiny a 6 a 7 baterie 5 skupiny. Dôstojníci a poddôstojníci ktorí sú pridelení k tejto jednotke pochádzajú taktiež z rospusetného Pluku protivzdušného delostrelectva, ale mužstvo (740 mužov), pochádza z iných jednotiek, Plukov pechoty No 41 a 43 a z prepravného zoskupenia. Základ pluku delostrelectva No 71 tvorili 2 skupiny kanónov (každá po dvoch bateriach), velenia, administratívy, jednej baterie cieľov a bojového zoskupenia. Spočiatku pluk sídli v priestoroch "Zumalacárregui" v Madride, ale 11.10.1939 je preložený do priestorov rozpustenej Skupiny informácií a topografie na základňu ktorá je pomenovaná Capitán Adrados, a pluk na tomto mieste zotrvá až do roku 1998. 2.5.1940 Pluku velí plukovník a obdrží svoju štandardu. V 1940 materiál I skupiny pluku delostrelectva 71, slúži k vytvoreniu Pluku protivzdušného delostrelectva No 74, a v prvých rokoch 2 svetovej vojny pluk udržiaval v blízkosti úžiny 2 expedičné skupiny. V rokoch 1957 a 1958 sú skupiny umiestnené v Španielskej východnej Afrike, kde boli využité hlavne dve sekcie guľometov M 12/70, pričom príslušníci pluku zasahovali hlavne proti povstaleckým bandám. V roku 1965 sa pluk začína označovať ako Pluk protivzdušného delostrelectva No 71 "Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 71", pričom sa skladá z velenia a troch skupín kanónov. Skupina I je umiestnená v Campamento, skupina II v Getafe, ktorá pochádza z I skupiny Pluku protivzdušného delostrelectva No 75 a skupina III v Villanubla, ktorá pochádza z V skupiny Pluku protivzdušného delostrelectva No 75. V roku 1981 III skupina v Villanubla sa zaraďuje do podriadenosti Pluku delostrelectva No 26, pričom Pluk protivzdušného delostrelectva No 71 je v tejto dobe tvorený dvoma skupinami, jednou v Campamento a druhou v Getafe. Počas svojej historie pluk bol vybavený rôznym materiálom protivzdušnej obrany a to: guľometmi 12,70x4; CAAL 15/87 ZB, 20/85 FALK 30, 20/67 OKN a Oerlikon, 37/57 Flak, 40/70 Bofors-SAPA normálnym a so zvýšenou potenciou, 88/56 Flak 18, Flak 36, FT 44, radarmi Würzburg, 3 MK7, AN/TPS-1 a LPD-20; fonolokalizadormi Elascop a Tepas, projektormi 150 y 60 cm; systémom riadenia paľby model 36 a 40,Bofors, Contranaves F-90, Superfledermaus D-IX, Felis. Taktiež raketami ROLAND ATP.

Pluk sa skladá z
• Velenia
• Jednotky podpory velenia
• Skupina protivzdušného delostrelectva (GAAA) I/71
• Skupina protivzdušného delostrelectva (GAAA) II/71

Pluk podlieha veleniu protilietadlového delostrelectva a sídli na základni Capitán Guiloche, Madrid.

zdroj:
www.mde.es
forejercito.forumup.es

URL : https://www.valka.cz/71-protiletadlovy-delostrelecky-pluk-1965-RRRR-t87046#322440Verze : 1
MOD